SpetsbergsNytt december 2021

Hej medlem,

vi lägger ännu ett turbulent år bakom oss. Ett år som dessvärre återigen dominerats av den pågående pandemin. Men vi kan se tillbaka på några guldkorn också, i vår förening. Pandemin har lett till att många har upptäckt vår fina gård på ett annat sätt än tidigare. Det har varit härligt att se hur flitigt gården har använts; av lekande barn, sällskap som har grillat, studentmottagning, julfirande m.m.

Gården har fått ett uppsving med nya fina blommor och rosorna har blommat som aldrig förr. Den nya häcken, vilken planterades förra sommaren, har blivit väldigt fin och har gett ett härligt skydd.

Under året har vi dessutom genomfört en Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK), radon-mätning samt att garantibesiktningen efter stamrenoveringen är avklarad. Vi har tagit fram en Underhållsplan för de nästkommande 30 åren. Lokalen i port 20 har renoverats och vi har tecknat ett treårsavtal med den nya hyresgästen till en marknadsmässig hyra, vilket kommer ge ett bra bidrag till föreningen. Nya stuprör är monterade där de gamla frös sönder, nu med elslingor inuti från taket ner till marken. Vi har genomfört den efterlängtade cykelrensningen.

Nu hoppas vi att alla vaccinerar sig, att pandemin avtar. Vi hoppas att vi ska få ett fint år tillsammans i vår förening. Att vi får ett år utan oförutsedda problem och utgifter, utan någon kontroll, mätning eller besiktning (ja, man kan ju alltid önska😊!).

NYA RESTRIKTIONER I GYMMET
Med tanke på att spridningen av covid-19 återigen ökar, att fler och fler blir smittade samt att nya restriktioner har införts, kommer nu endast de som är vaccinerade att kunna nyttja vårt gym. Och ja, vi inser att detta blir svårt att kontrollera men vi hoppas att alla respekterar detta – vi tar till denna åtgärd för att skydda så många som möjligt. Så, vi ber alla att visa hänsyn och respekt för varandra – gå endast till gymmet om du är vaccinerad.

BETALA AVGIFTEN I TID
Vi vill uppmana alla medlemmar att betala sin avgift i tid. Om betalning sker mer än tre dagar för sent, då kommer en påminnelseavgift att debiteras. Vi ser att en del medlemmar återkommande betalar upp till tio dagar för sent och då föreningen inte är ett kreditinstitut, ber vi alla respektera de sista inbetalningsdatum som står på avierna. Vi rekommenderar att ni använder autogiro för betalning av avgiften.

CONTAINER ÄR BESTÄLLD     
En container är beställd och kommer att ställas på sedvanlig plats på baksidan av fastigheten, 7–9 januari 2022, ett tillfälle att slänga exempelvis den barrande granen. Under denna helg kan det bli lite svårare att parkera för de som har garage längre in men vi hoppas på överseende. Det är viktigt att ingen slänger elektronik eller miljöfarligt avfall – detta kommer innebära extra och onödiga kostnader för oss medlemmar.

OM DU SKA RENOVERA
En påminnelse om att respektera de tider som gäller vid renovering, för att ta hänsyn till dina grannar. Störande renoveringsarbeten – spikande, borrande, slipande etc – får ej utföras mellan 20:00 och 07:00 på vardagar, och mellan 20:00 och 10:00 på lördag, söndag och helgdagar. Det är inte heller lämpligt att möblera om dessa tider😊.

FELANMÄLAN
Det är allas gemensamma ansvar att göra felanmälan, t.ex. vid problem med någon hiss eller en tvättmaskin eller dylikt.

Hisspartner/St Eriks Hiss: 08-522 258 00
Delagott: 08-55 11 05 00, alternativt via deras hemsida; delagott.se/felanmalan – fyll i 1111 i fältet portkod

Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
· Ekonomi
· Gymmet

Detta är årets sista SpetsbergsNytt och vi vill passa på att önska er alla

God Jul & Gott Nytt År!

Vi hoppas att alla får en fin helg. Kom ihåg att kolla era brandvarnare och att släcka brinnande ljus!

Julhälsningar,
Styrelsen

Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com

SpetsbergsNytt oktober 2021

Hej medlem,

Nu är hösten här och vi i styrelsen har tagit in våra utemöbler och grillar.

PÅMINNELSE: CYKELRENSNING / RENSNING AV BARNVAGNSRUM
En liten påminnelse om den gemensamma cykelrensning vi ska ha nu på lördag, den 16 oktober – vi börjar kl. 10.00. Kom ihåg att märka er cyklar – både de i källaren samt de på gården – senast den 15 oktober. Ej märkta cyklar kommer att omhändertas.

Detsamma gäller de barnvagnar / rullatorer som ska stå kvar i barnvagnsrummen. Övriga saker såsom pulkor, skateboards etc som finns kvar i dessa utrymmen den 16 oktober, kommer att slängas.

FELANMÄLAN
Det är allas gemensamma ansvar d.v.s. det är inte enbart styrelsens ansvar att göra felanmälan, t.ex. vid problem med någon hiss eller en tvättmaskin eller dylikt.

Hisspartner/St Eriks Hiss: 08-522 258 00

Delagott: 08-55 11 05 00, alternativt via deras hemsida; delagott.se/felanmalan – fyll i 1111 i fältet portkod

PARKERING PÅ GÅRDEN
För några veckor sedan fick en ambulans problem när den på natten skulle köra in på gården och någon hade parkerat sin bil mellan port 20 och 22. Detta är mycket allvarligt och vi vill återigen påminna om att parkering inte är tillåten på gården.

LOKALEN PORT 20
Denna lokal är nu nästan färdigrenoverad och den nya hyresgästen flyttar in 1 november. Vi har skrivit ett avtal på tre år och det kommer ge bra intäkter till föreningen.

GYMMET – DÅLIG RESPEKT FÖR STÄDNING
Gymmet är stängt för städning 08.30-10.00 på tisdag morgon, jämna veckor. Det är tråkigt att höra att medlemmar inte respekterar detta, är otrevliga mot den medlem som påtagit sig uppgiften att städa och dessutom kräver att vara i gymmet denna tid. Vi ber alla respektera att tid ges för att städa.

Vi vill även påminna om att gymmet endast är till för medlemmar i föreningen. Alla som använder gymmet ansvarar för att se till att det hålls efter. Lägga tillbaka redskapen där de ska vara, inte slänga snus, papper etc på golvet, torka av redskapen efter användning.

UPPFÖLJNING OVK-KONTROLL
Kökskanalen i port 24, vilken uppvisade ett lågt resultat vid OVK-kontrollen, har filmats och inga fel kunde hittas. Silja Team har återigen varit här och testat att få bättre drag i ventilationen med hjälp av en extra fläkt som de tillfälligt installerade vid ventilationsluckan på piskbalkongen. De filmade även på nytt men kan inte se orsaken till det lägre resultatet. De ska nu fundera vidare på eventuella ytterligare åtgärder.

F.D. STYRELSERUMMET
Det f.d. styrelserummet, innanför källartrappan, står tomt. Rummet är på ca 10-12 kvadratmeter, det finns ett fönster samt låsbar dörr.

Om någon är intresserad av att hyra detta utrymme, skicka ett mail till spetsberget@gmail.com. Hyran är 1 200:-/månad och kommer att debiteras, tillsammans med ordinarie månadsavgift, från Delagott.

GARANTIBESIKTNING STAMRENOVERING
LPT och Rödjare var på plats i september och utförde de ålägganden som de var ansvariga för efter garantibesiktningen från stamrenoveringen, så nu kan vi lägga detta till handlingarna😊.

RÅTTBEKÄMPNING
Saneringsbolaget Nomor, vilka ansvarar för de betongstationer som är utplacerade runt huset, har återigen vittjat dessa och kunde konstatera att samtliga utom en har haft påhälsning. Hannes i styrelsen har vidtagit åtgärder avseende de hål som finns under gräsmattan – råttorna gräver gångar där, de bor inte där – men dessvärre har nu nya hål upptäckts så vi kämpar vidare med att göra gården så ovälkommen som möjlig för dessa ”besökare”.

GÅRDEN
Vattningen av häcken, vilken har gjorts tre gånger/vecka, upphör nu för säsongen. Häcken ser väldigt fin ut och kommer bli ännu finare nästa sommar, när vi får klippa den.

Nya rosenbuskar är inköpta och kommer att planteras inom de närmsta veckorna. Befintliga buskar ska beskäras i vår, vilket är den bästa tiden att göra detta.

KOM IHÅG ATT STÄNGA SPJÄLLET
En påminnelse till alla som har öppen spis – kom ihåg att stänga spjället när ni inte eldar! Detta är viktigt för ventilationen i lägenheten. För er som är nya i föreningen eller inte har eldat tidigare – spjället sitter på ena sidan inne i den öppna spisen.

Här är lite att tänka på vid eldning och nedanstående information hittar ni även på vår hemsida.

Eftersom draget i våra skorstenar är mekaniskt är det viktigt att följa några enkla steg inför eldning:

– Börja med att öppna ett fönster eller balkongdörr så långt bort från den öppna spisen som möjligt i rummet

– Kontrollera att samtliga fönsterventiler är fullt öppna

– Öppna därefter spjället på den öppna spisen för att ”draget” i spisen ska komma i gång

– Testa draget genom att sätta fyr på en bit papper eller dylikt. Försvinner röken och askan/flagor upp i skorstenen?

– När brasan har brunnit ut är det viktigt att stänga spjället


Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
·       Underhållsplan
·       Budget

Bästa hälsningar,
Styrelsen

Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com

SpetsbergsNytt augusti 2021

Hej medlem,

Vilken sommar vi har kunnat njuta av i Sverige, helt fantastiskt! Hoppas alla har haft möjlighet till lite ledighet och att ni haft det fint. Gården har använts flitigt till grillkvällar, födelsedagskalas, studentmottagningar – härligt.

TACK!
Vi vill tacka alla som noggrant har knutit sina avfallspåsar/soppåsar ordentligt. Därmed har vi sluppit de otäcka odörer som kom från soprummen förra sommaren.

FELANMÄLAN
Det är allas gemensamma ansvar att göra felanmälan till Delagott, om man t.ex. upptäcker att en tvättmaskin är trasig, att en dörr inte stängs som den ska etc. Felanmälan kan göras via telefon; 08-55 11 05 00, alternativt via deras hemsida; delagott.se/felanmalan – fyll i 1111 i fältet portkod. Denna information finns uppsatt i samtliga tvättstugor samt på anslagstavlorna i källaren.

LOKALEN PORT 20
Styrelsen har beslutat att vi ska renovera lokalen i port 20 för att på nytt hyra ut den som kontor. Det blir för föreningen en intäkt och detta under lång period. Den mäklare vi har varit i kontakt med har informerat att det finns stort intresse av denna typ av lokal för denna typ av verksamhet. Vi har anlitat byggare samt målare och arbetet påbörjas 6 september.

UPPFÖLJNING OVK-KONTROLL
Den 6 september sker en uppföljning av OVK-kontrollen i port 24, där lägenheterna 01 uppvisade ett för lågt resultat avseende ventilationen i kökskanalen. Vi återkommer när vi vet vad som eventuellt behöver att åtgärdas.

ÄNNU EN CYKEL HAR STULITS
Dessvärre har ytterligare en medlem blivit av med sin cykel, vilken stod i källaren. Återigen har ingen åverkan gjorts på någon källardörr utan nyckel har använts.

Som vi tidigare har informerat, har styrelsen fått in två offerter gällande ”blipp-system” men kostnaden för ett sådant är hög och vi behöver ta in fler offerter och titta mer på detta, innan vi eventuellt kan ta något beslut.

CYKELRENSNING / RENSNING AV BARNVAGNSRUM
Vi, tillsammans med alla berörda medlemmar, kommer att genomföra en cykelrensning lördagen den 16 oktober och den avser både cyklar som står i källaren samt på gården. Innan dess kommer samtliga att få etiketter för att märka upp sin/sina cyklar och detta måste vara gjort senast den 15 oktober. I samband med cykelrensningen kommer vi även att lyfta ut alla märkta cyklar på gården och spola av dem. Vi ber alla med cyklar att hjälpa till denna dag, det är inte enbart styrelsen som ska göra detta😊.

Vi kommer vid samma tillfälle även att rensa barnvagnsrummen från sådant som inte ska stå där; ej använda barnvagnar, cyklar, pulkor, snowracers etc. Märk upp de barnvagnar som används och som ska stå kvar. Om ni har något annat där som inte ska vara kvar, ber vi er ta hand om det.

GARANTIBESIKTNING STAMRENOVERING
Vi har varit i kontakt med entreprenören LP,T vilka är ansvariga för att åtgärda vissa saker efter stamrenoveringen. LPT har nu kontakt med elektrikerfirman Rödjare, som också har en del saker att åtgärda, och vi inväntar besked om datum då båda företagen kan komma, så att det blir smidigare för berörda medlemmar. Så snart vi har fått besked, återkommer vi om datum.

KROSSAT GLAS
Det har vid några tillfällen upptäckts krossat glas på baksidan av huset, vid garagen. Vi vet inte vem som gjort detta men ber alla vara uppmärksamma så att ni inte skadar er själva eller kör på glas med bilen.

OVÄLKOMMEN ”GÄST”
Under hösten 2020 hade vi vid några tillfällen en uteliggare som sov i port 20, i trapphuset på plan nio. Detta har skett på nytt och vi påminner vad som ska göras om detta sker. Styrelsen har tidigare varit i kontakt med Polisen, vilka ansvarar för att avhysa personer. Om och när detta sker, då ska Polisen kontaktas eftersom detta anses vara ett brott. Ring 114 114 men där kan väntetiden ibland vara längre och i så fall kan även 112 användas.

KODLÄSARE
Det problem som vi har haft med två av våra kodläsare vid entrédörrarna är nu åtgärdat och de fungerar åter som de ska.


Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
·  Ekonomi/lån
.  Garage/parkeringsplatser


Bästa hälsningar,
Styrelsen

Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com

SpetsbergsNytt juni 2021

Hej medlem,

Här kommer ett sista SpetsbergsNytt innan vi tar lite sommarledigt.

NYA STADGAR
Vi har nu fått våra nya stadgar registrerade hos Bolagsverket och de finns upplagda på vår hemsida.

GYMMET
Nya hantlar, i stället för de som blev stulna, är nu på plats i gymmet. Nu hoppas vi att dessa får stanna där de hör hemma – på gymmet😊.

Med tanke på att restriktionerna gällande Covid-19 lättas fr.o.m. imorgon 1 juli, tar vi bort restriktionen att endast fyra personer samtidigt får vistas i gymmet. Alla ombeds fortfarande att hålla avstånd samt att alltid torka av redskapen/maskinerna efter användning.

En påminnelse om att inte släppa tunga vikter/hantlar på gymmet – golvet klarar inte detta så snälla, lägg ner vikterna/hantlarna på golvet.

FIMPA HEMMA – INTE UT GENOM BALKONGEN
Det är tråkigt att några medlemmar tycker det är OK att kasta ut fimpar/snus ner på gården från sina balkonger. Detta är inte ett acceptabelt beteende och vi är tacksamma om rökarna/snusarna tar hand om sina fimpar/snus hemma.

SOMMARVARMT

Vi har nu härligt sommarvarmt väder och med värmen ökar risken för odörer från soprummen. Vi måste alla vara extra noggranna med att knyta ihop soppåsarna ordentligt. Om vi alla hjälps åt, slipper vi förhoppningsvis dessa mindre angenäma lukter.

OVK-KONTROLL
Företaget Silja Team, som genomförde OVK-kontrollen, har nu varit på återbesök. Det stopp som hittades i en lägenhet i port 20 har åtgärdats. Silja Team har även filmat berörda lägenheter i port 24 som uppvisade ett lägre resultat vid årets kontroll, jämfört med kontrollen för sex år sedan. De ser att det är ett stopp men kan inte riktigt se orsaken till stoppet. För att de ska kunna ta reda på vad det är för problem, och för att kunna åtgärda det, måste hål tas upp i betonggolvet på vinden. Vi tittar nu på när de har möjlighet att utföra detta arbete och återkommer när vi har fått besked.

GARAGE
Det har upptäckts att ett av garagen har använts som bostad. Detta är självklart inte tillåtet och styrelsen ser mycket allvarligt på detta. Åtgärder är vidtagna.

CYKLAR STULNA
Det är dessvärre några medlemmar som fått sina cyklar stulna från cykelrummet i källaren. Det är ingen åverkan på något lås till källaren så vi kan alla hjälpas åt att vara observanta om det kommer in någon okänd i källaren.

GÅRDEN
Vår gård blir bara finare och finare. Nya blommor har planterats i lådorna samt i rabatterna vid husväggen. Häcken som planterades förra året har redan blivit väldigt tät och fin.

Vi vill återigen påminna om att vi alla hjälps åt med att inte lämna något ätbart på marken när vi använder gården. Kom även ihåg att ställa tillbaka bord och stolar efter användning.

NYTT STYRELSERUM

Styrelsen har flyttat från det s.k. fastighetsägarerummet till lokalen i port 18, vilken ursprungligen var till för styrelsen. Styrelsen består av sju personer, fastighetsägarerummet var avsett för en person och är alldeles för litet för våra styrelsemöten. Det är dessutom inte möjligt att bjuda in t.ex. Delagott till möten i detta lilla rum.

Lokalen i port 18 består av ett mindre samt ett större rum. Det finns inget vatten eller toalett i lokalen. Vi tittar på att det större rummet även ska kunna hyras av medlemmar.

GARANTIBESIKTNING STAMRENOVERING
Vi har, efter flera påminnelser, nu äntligen fått protokollet från besiktningsman.se. Entreprenören LPT är informerad om de punkter som åligger dem att åtgärda och de kommer att kontakta berörda medlemmar.

INFRAVÄRME
Om ni har infravärme installerad på era balkonger, tänk på att putsen på väggen kan släppa p.g.a. värmen. Om detta sker, är det medlemmens ansvar att ta åtgärda detta.

Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
· Lokaler
·  Ekonomi/lån

Vi hoppas alla får en riktigt fin och härlig sommar.
Styrelsen


Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com

SpetsbergsNytt maj 2021

Hej medlem,

Här kommer lite smått och gott från styrelsen.

ÅRSMÖTE
5 maj hade vi vårt Årsmöte, på gården. Trots att det var tre grader ”varmt”, blåste och regnade, var det 26 tappra som deltog. Vi tackar vår tidigare ordförande Patrik, som gjort ett strålande jobb. Patrik lämnade styrelsen i samband med att han nu har flyttat. Ett stort tack även till Martin – vår eldsjäl i samband med hissrenoveringen, taket och annat tekniskt underhåll – och som nu också har lämnat styrelsen.

Den nya styrelsen består av:
Yvonne Staaf, ordförande
Hind Bernhard, ledamot                                                                                          
Ylwa Lindevall, ledamot                                      
Fredrik Fröstell, ledamot                                                              
Martin Lundin, ledamot

Hannes Bergfjord, suppleant                                                       
Christian Simon, suppleant

Vi vill passa på att tacka valberedningen som lyckats få till en fulltalig styrelse. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet inom styrelsen.

GYMMET
Med tanke på att personer i högriskgrupp har fått sina två sprutor samt att många i.o.m. att Stockholm är i fas 4 nu har fått sin första spruta, drar vi ner tiderna då gymmet enbart är öppet för riskgrupper. Fr.o.m. 1 juni är gymmet enbart öppet för riskgrupper följande tider:

Måndagar 07.00-11.00
Torsdagar 12.00-15.00

Regeln om max fyra personer samtidigt gäller dock fortfarande, då gymmet är en relativt liten lokal. Respektera varandra i gymmet och försök att sprida ut er i lokalen. Om en medlem använder någon maskin, vänta med att använda maskinen bredvid – håll avstånd!

VIKTIGT!
Golvet i vårt gym är inte lika tåligt som golv på kedjornas gym. Med det sagt, ber vi alla som använder tunga vikter och/eller skivstång, att vara försiktiga och lägga ner dessa på golvet istället för att släppa ner dem.

VI HAR INTE NÅGOT GROVSOPRUM
Vi har inget grovsoprum och källaren är inte heller till för att dumpa saker som man inte längre vill ha. Trots detta tycker någon/några att det är en lämplig plats att slänga sin gryta, ytterkruka, skoställ m.m. Vi ber alla att respektera detta och själva ta hand som sitt skräp.

GRILLNING
Vi har nu återigen tre grillar på gården så flera sällskap kan grilla samtidigt och hålla gott avstånd till varandra. Det är härligt att se att många använder grillarna, utspridda över gården😊.

Kom ihåg att du kan boka om du ska ha ett större kalas eller liknande – bokningslistan hänger på anslagstavlan mitt emot tvättstugorna.
 
PORTKOD
Vi vill påminna om att inte lämna ut portkoden till obehöriga. Om du inte har symptom/inte är i riskgrupp och t.ex. beställer leverans av mat, gå gärna ner och hämta den vid entrén, istället för att budet får koden.

OVK-KONTROLL
Denna har nu genomförts även i port 20, 22 och 24. Kontrollen visade att det är dålig ventilation i köksstammen i port 24, lägenheter 01. Vi inväntar protokollet, har beställt filmning av denna stam och väntar besked om när denna kan genomföras.

GÅRDEN
Som vi hoppas att ni har sett, har våra rabatter samt häcken fått ny jord. Bevattningen av häcken är även igångsatt. Plantering av rosor i rabatten samt i lådorna under balkongerna kommer att ske inom kort.

Oinbjudna ”gäster”
Vi har dessvärre fått besök på gården i form av råttor. Dessa har byggt gångar under gräsmattan. De finns även på baksidan av huset. Styrelsen har träffat saneringsbolaget Nomor som har gjort en inspektion. Vi har nu tecknat ett skadedjursavtal med Nomor och de kommer inom kort att sätta upp s.k. betongbetesstationer runt vår fastighet i syfte att övervaka/bekämpa gnagare.

Det är viktigt att alla hjälps åt med att inte lämna något ätbart på marken när vi använder gården, inte mata fåglar etc – allt för att undvika att göda dessa gnagare.

GARANTIBESIKTNING STAMRENOVERING
Denna ägde rum 3 + 4 maj i lägenheterna i port 22 och 24. Även här väntar vi på protokollet, från besiktningsman.se.

RADONMÄTNING
Den andra omgången radonmätning är nu avslutad i de lägenheter som uppvisade högre värden vid förra mätningen. Vi har nu fått resultatet och glädjande är att samtliga berörda lägenheter nu ligger under gränsvärdena. Så, nu kan vi bocka av detta!

SOTNING PORT 24
Sotning samt efterföljande inspektion i port 24 är nu genomförda och medlemmarna har fått information att eldning nu åter är tillåten.

KVARGLÖMD TVÄTT
En påminnelse om att ta hand om sin tvätt i tvättstugor/torkrum. Kvarglömd tvätt kommer att omhändertas och lämnas till textilåtervinning efter en vecka så kom ihåg att ta hand om din tvätt.


Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
· Årsmötet
· Arbetsfördelning inom styrelsen
· Ekonomi

Majhälsningar,
Styrelsen

Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com

SpetsbergsNytt april 2021

Hej medlem,

Nu kommer vi snart att kunna njuta av våra körsbärsträd, när de blommar. Så håll utkik – de blommar bara en vecka😊!

ÅRSMÖTE
En liten påminnelse om Årsmötet som hålls den 5 maj, klockan 19.00. Som vi har meddelat via kallelsen, kommer vi att göra som förra året d.v.s. vi har ett fysiskt, kortare möte på gården, med gott om avstånd mellan varandra.

Om du inte har möjlighet att närvara, till exempel på grund av Covid-19, ser vi gärna att du poströstar, blankett delades ut tillsammans med kallelsen, årsredovisningen och budgeten.

FIMPAR/SNUS
Flera medlemmar har hört av sig till styrelsen om att det slängs fimpar och snus på gården. Det finns askkoppar för cigaretter, vilka nu har tömts. Förutom att det ser väldigt otrevligt och äckligt ut, med fimpar/snus slängda överallt, kan det även vara farligt för små barn. Vi ber alla rökare/snusare att respektera detta.

GÅRDEN
Vår trädgårdsskötare – Marina Deals – kommer inom kort att lägga ut bevattningsslangen till häcken vilken planterades förra året. Vattning kommer även detta år att skötas via timer, tre gånger/dygn.

De har fyllt på med ny jord i häcken och rabatten och kommer plantera nya rosor samt blommor i lådorna under balkongerna.

GRILLEN / UTEMÖBLER / LEKPLATS
Vi har nu tagit fram klotgrillen och har även köpt en ny, att ersätta den mindre med, vilken dessvärre fick fötter förra sommaren. Bredvid den murade grillen finns ett kärl som är till för att enbart slänga aska i – övrigt skräp får man ta med sig. Bokningslista kommer att sättas upp i maj på anslagstavlan mittemot tvättstugorna, för de som vill boka grillen. Nu hoppas vi att det blir en lika fin grillsommar som förra året😊. Vi ber alla som använder utemöblerna att ställa tillbaka dem vid bordet när ni är klara.

Vi har köpt in en låda för förvaring av leksaker, efter önskemål från en medlem. Vi ber de som använder leksakerna, att lägga tillbaka dem i lådan och sätta på – det nu trasiga – locket så gott det går.

STATUS PASSERSYSTEM
Styrelsen har haft ännu en leverantör av passersystem på besök som har gått igenom fastigheten. Av de fyra företag som ursprungligen kontaktades, har två besökt oss och skickat in offerter. Nuvarande styrelse har valt att avvakta med hur vi ska gå vidare med detta, till dess att den nya styrelsen är på plats.

OVK-KONTROLL
En första del i den Obligatoriska Ventilations Kontrollen har genomförts, i port 18. Det kommer inom kort information till övriga medlemmar, vad de boende behöver tänka på inför kontrollen och när den kommer att genomföras.

TVÄTTSTUGOR/TORKRUM
Vi vill påminna alla om att skriva upp namn + telefonnummer när ni bokar tid i tvättstugor/torkrum. Detta gäller även om det inte är den boende själv som tvättar.

GARANTIBESIKTNING STAMRENOVERING
Med tanke på pågående pandemi, kontaktade styrelsen förra året LPT (entreprenören för vår stamrenovering) och frågade om det var möjligt att flytta fram den andra delen av garantibesiktningen, då flera medlemmar uttryckt oro att få besök hemma. LPT sa då ja till detta. Det har nu gått ännu ett år och denna garantibesiktning kommer nu att genomföras 3 + 4 maj i lägenheterna i port 22 och 24, med start kl. 08.00 respektive dag. Vid besiktningen deltar representant från LPT samt från besiktningsman.se (fristående företag). Berörda medlemmar har fått mer information om detta.

GYMMET
Styrelsen kommer att köpa in nya tio-kiloshantlar (de kommer åter in i lager i slutet av maj), i stället för de som har stulits från gymmet och sedan hoppas vi att dessa får bli kvar😊.

RÖKLUCKOR I TRAPPHUSEN
Det har upptäckts att rökluckorna högst upp i trapphusen är otäta och dessa kommer nu att tätas.

BESIKTNING AV TAKET
Vi har haft en besiktning av taket och då upptäcktes ett mindre hål i den s.k. gesimsrännan vilket nu ska åtgärdas.

RADONMÄTNING
En andra radonmätning har genomförts i de lägenheter som uppvisade högre värden vid förra mätningen. Vi har nu fått resultat för fyra av fem lägenheter och väntar nu in det sista resultatet.

SOTNING PORT 24
Sotningen i port 24 har genomförts i alla lägenheter utom en, där innehavaren har varit bortrest under lång tid. Sotningen är nu planerad till 29 april och därefter kommer inspektion att ske.


Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
·         Årsmötet
·         Gården

Snöiga vårhälsningar,
Styrelsen

SpetsbergsNytt mars 2021

Hej medlem,

Våren har nu kommit på riktigt, om än med några smärre bakslag😊. Vi kommer inom kort att ställa ut våra gemensamma utemöbler och hoppas att många får möjlighet använda dem även detta år. Kom ihåg att det är vårt gemensamma ansvar att hålla det snyggt och rent vid användning av uteplatsen.

ÅRSMÖTE
Årsmötet kommer att hållas den 5 maj. Med tanke på gällande restriktioner – att endast åtta personer får träffas samtidigt – undersöker nu styrelsen vilket som är det bästa och säkraste sättet att hålla mötet på och vi återkommer med mer information/besked när vi vet mer.

LÅSSYSTEM
Styrelsen har skickat ett underlag till fyra leverantörer av digitala låssystem och bett om offert. Endast en av dem har hittills svarat och vi har träffat företaget och gått igenom vår fastighet. De har även återkommit med en offert. Vi har skickat påminnelse till de andra och kommer att fortsätta detta arbete.

Dessvärre har en medlem upptäckt att någon försökt “mixtra” med låskolven på lägenhetens ytterdörr. Det är även någon som har försökt att bryta upp låset till styrelserummet så vi ber alla vara uppmärksamma på om ni ser något som ser misstänkt ut och vara noggranna med om någon kommer med in när porten är öppen. Dörren till källaren och cykelförvaringen går inte alltid igen som den ska så kolla gärna en extra gång att den stängs ordentligt. Vi kommer att be Delagott att se över denna dörr.

OVK-KONTROLL
Den Obligatoriska Ventilationskontrollen (OVK) kommer att genomföras lite senare i vår. Inför denna är det viktigt att alla medlemmar ser över sin ventilation. Det upptäcktes av en nyinflyttad medlem att i dennes kök, hade fläkten kopplats till frånluftsventilen, något som är absolut förbjudet. Endast kolfilterfläktar är tillåtna i köken.

GÅRDEN
Efter önskemål från en medlem, har vi köpt en låda för förvaring av leksaker att använda i sandlådan. Vi har även bett Delagott att laga sandlådan, då den är trasig på en sida. Detta kommer att ske så snart det är möjligt – det har varit brist på tryckimpregnerat trä i Sverige.

SOTNING
Den planerade åtgärden och sotningen av kanalerna i port 24, vilken blev uppskjuten p.g.a. pandemin, har nu genomförts.

PANNRUMMET
Styrelsen har gjort en rensning av skräp i pannrummet och Delagott har hjälpt till att forsla bort detta.

DAGVATTENBRUNNAR
Utanför portarna finns dagvattenbrunnar med hål i, och på marken finns små stenar, en kombination som kan vara lockande för små barn. Vi vill be om hjälp så att barn inte stoppar ner stenar eller andra små saker i dessa brunnar, allt för att undvika stopp.

BO I BOSTADSRÄTT VS I HYRESRÄTT
Här är ett par saker som skiljer boende åt i bostadsrätt och hyresrätt.

Inflytande och ansvar
I en Bostadsrätt äger du tillsammans med dina grannar fastigheten. Det ger möjlighet till stort inflytande och vi själva har ansvar för att ekonomi och förvaltning sköts.
I en Hyresrätt äger hyresvärden fastigheten och ansvarar för förvaltningen. Som boende har man mindre eller inget inflytande i hur fastigheten sköts.

Renovering och reparation
Om något går sönder i din Bostadsrätt är du oftast själv ansvarig för reparationen. Vem som är underhållsansvarig för vad – föreningen eller bostadsrättshavaren – framgår av föreningens stadgar. I en Bostadsrätt har du större möjlighet att göra renoveringar. Ibland behöver du styrelsens godkännande, t.ex. om du ska göra en större renovering av kök eller badrum.
Som boende i en Hyresrätt får man hjälp med reparationer och om något går sönder, hjälper hyresvärden till. Dock är möjligheterna till att göra större renoveringar begränsade.

Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
·         Garantibesiktning stamrenovering
·         Lokaler
·         Gården
·         Årsredovisning och revision
·         Pågående radonmätning

Vårhälsningar,
Styrelsen

Spetsbergsnytt januari 2021

Hej medlem,

God fortsättning! Vi hoppas att alla har haft en fin jul- och nyårshelg. Här kommer lite information från styrelsen.

LÅSSYSTEM
Dessvärre har det varit inbrott i förråd både på vinden och i källaren, vilket vi tidigare informerat om. Styrelsen kommer nu att titta på samt begära in offerter på alternativt låssystem, troligen ett digitalt system.

OVK-KONTROLL
Vi har nu valt företag för att genomföra den Obligatoriska Ventilationskontrollen (OVK) och vi återkommer när vi vet datum för denna.

HISSRENOVERING
Vi kommer att få ett avdrag på slutfakturan från Hisspartner som kompensation för de förseningar som uppstod i samband med renoveringen av hissarna. Hisspartner beklagar detta, i övrigt har samarbetet fungerat bra.

GYMMET
Hösten 2019 invigde vi vårt fina nyrenoverade gym, vilket sedan dess drivs i föreningens egen regi. Gymmet är en förmån som erbjuds boende i vår förening och det känns väldigt tråkigt att någon medlem tycker att det är OK att stjäla två hantlar från gymmet. Den som har gjort detta – vänligen återlämna dessa omgående – du förstör för alla andra som använder gymmet samt att det inte känns bra att misstänka att vi har en tjuv bland de boende i huset. Gymmet har, sedan vi öppnade det, varit kostnadsfritt för medlemmarna men fortsätter detta, då kommer vi att ta ut en avgift för de som använder det, något vi helst inte vill behöva göra.

Vi har en medlem som ansvarar för städningen i gymmet och med tanke på pandemin, har fler använt det vilket lett till att det har blivit allt stökigare och smutsigare. Papper slängs på golvet i toalettrummet (det finns en papperskorg…), skal till pumpafrön har spottats ut över hela gymmet. Alla som använder gymmet har ett gemensamt ansvar för att det inte skräpas ner, att maskinerna/redskapen torkas av efter användning etc. Hur vill du själv att det ska se ut när du kommer dit?

Vi vill även påminna om att inte använda skor ni haft på er utomhus i gymmet. Även om ni ”bara” ska gå ute från t.ex. port 20 till gymmet – byt skor när ni kommer till gymmet. Stenar fastnar när ni går utomhus och att sedan använda samma skor inne på gymmet innebär dels risk för att maskinerna skadas, dels att det blir smutsigare i lokalen.

Sedan förra Spetsbergsnytt har det kommit ytterligare nya restriktioner gällande gym och följande gäller nu för vårt gym; max fyra personer alternativt endast boende från samma hushåll. Respektera varandra, håll avstånd och kom ihåg att torka av maskinerna/redskapen efter användning.

Vi är tacksamma om ni kan vidarebefordra denna information till alla i era hushåll, då mailet inte skickas till alla.

PROBLEM MED LUFT
Vissa medlemmar har uttryckt problem med frånluften i lägenheter samt vid eldning. För närvarande pågår arbete i port 24 för att åtgärda de problem som funnits där. Skorstenen i port 20 har filmats men inga fel upptäcktes.

Vi vill påminna alla om att se till att luftventilerna inte täcks igen, vilket har upptäckts i några lägenheter.

Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
·         Förråd
·         Radonmätning
·         Garantibesiktning stamrenovering
·         Lokaler


Vinterhälsningar,
Styrelsen

Nytt meddelande – inbrott i källaren

Det är väldigt tråkigt att behöva informera att vi nu även haft inbrott i källarförråd. Och det känns olustigt att obehöriga har tagit sig in i låsta utrymmen. Även i detta fall ber vi berörda medlemmar att göra anmälan till Polisen samt till berört försäkringsbolag.

Styrelsen kommer på nästa möte diskutera detta för att se vilka andra lösningar som finns och som vi eventuellt skulle kunna byta till.