SpetsbergsNytt maj 2021

Hej medlem,

Här kommer lite smått och gott från styrelsen.

ÅRSMÖTE
5 maj hade vi vårt Årsmöte, på gården. Trots att det var tre grader ”varmt”, blåste och regnade, var det 26 tappra som deltog. Vi tackar vår tidigare ordförande Patrik, som gjort ett strålande jobb. Patrik lämnade styrelsen i samband med att han nu har flyttat. Ett stort tack även till Martin – vår eldsjäl i samband med hissrenoveringen, taket och annat tekniskt underhåll – och som nu också har lämnat styrelsen.

Den nya styrelsen består av:
Yvonne Staaf, ordförande
Hind Bernhard, ledamot                                                                                          
Ylwa Lindevall, ledamot                                      
Fredrik Fröstell, ledamot                                                              
Martin Lundin, ledamot

Hannes Bergfjord, suppleant                                                       
Christian Simon, suppleant

Vi vill passa på att tacka valberedningen som lyckats få till en fulltalig styrelse. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet inom styrelsen.

GYMMET
Med tanke på att personer i högriskgrupp har fått sina två sprutor samt att många i.o.m. att Stockholm är i fas 4 nu har fått sin första spruta, drar vi ner tiderna då gymmet enbart är öppet för riskgrupper. Fr.o.m. 1 juni är gymmet enbart öppet för riskgrupper följande tider:

Måndagar 07.00-11.00
Torsdagar 12.00-15.00

Regeln om max fyra personer samtidigt gäller dock fortfarande, då gymmet är en relativt liten lokal. Respektera varandra i gymmet och försök att sprida ut er i lokalen. Om en medlem använder någon maskin, vänta med att använda maskinen bredvid – håll avstånd!

VIKTIGT!
Golvet i vårt gym är inte lika tåligt som golv på kedjornas gym. Med det sagt, ber vi alla som använder tunga vikter och/eller skivstång, att vara försiktiga och lägga ner dessa på golvet istället för att släppa ner dem.

VI HAR INTE NÅGOT GROVSOPRUM
Vi har inget grovsoprum och källaren är inte heller till för att dumpa saker som man inte längre vill ha. Trots detta tycker någon/några att det är en lämplig plats att slänga sin gryta, ytterkruka, skoställ m.m. Vi ber alla att respektera detta och själva ta hand som sitt skräp.

GRILLNING
Vi har nu återigen tre grillar på gården så flera sällskap kan grilla samtidigt och hålla gott avstånd till varandra. Det är härligt att se att många använder grillarna, utspridda över gården😊.

Kom ihåg att du kan boka om du ska ha ett större kalas eller liknande – bokningslistan hänger på anslagstavlan mitt emot tvättstugorna.
 
PORTKOD
Vi vill påminna om att inte lämna ut portkoden till obehöriga. Om du inte har symptom/inte är i riskgrupp och t.ex. beställer leverans av mat, gå gärna ner och hämta den vid entrén, istället för att budet får koden.

OVK-KONTROLL
Denna har nu genomförts även i port 20, 22 och 24. Kontrollen visade att det är dålig ventilation i köksstammen i port 24, lägenheter 01. Vi inväntar protokollet, har beställt filmning av denna stam och väntar besked om när denna kan genomföras.

GÅRDEN
Som vi hoppas att ni har sett, har våra rabatter samt häcken fått ny jord. Bevattningen av häcken är även igångsatt. Plantering av rosor i rabatten samt i lådorna under balkongerna kommer att ske inom kort.

Oinbjudna ”gäster”
Vi har dessvärre fått besök på gården i form av råttor. Dessa har byggt gångar under gräsmattan. De finns även på baksidan av huset. Styrelsen har träffat saneringsbolaget Nomor som har gjort en inspektion. Vi har nu tecknat ett skadedjursavtal med Nomor och de kommer inom kort att sätta upp s.k. betongbetesstationer runt vår fastighet i syfte att övervaka/bekämpa gnagare.

Det är viktigt att alla hjälps åt med att inte lämna något ätbart på marken när vi använder gården, inte mata fåglar etc – allt för att undvika att göda dessa gnagare.

GARANTIBESIKTNING STAMRENOVERING
Denna ägde rum 3 + 4 maj i lägenheterna i port 22 och 24. Även här väntar vi på protokollet, från besiktningsman.se.

RADONMÄTNING
Den andra omgången radonmätning är nu avslutad i de lägenheter som uppvisade högre värden vid förra mätningen. Vi har nu fått resultatet och glädjande är att samtliga berörda lägenheter nu ligger under gränsvärdena. Så, nu kan vi bocka av detta!

SOTNING PORT 24
Sotning samt efterföljande inspektion i port 24 är nu genomförda och medlemmarna har fått information att eldning nu åter är tillåten.

KVARGLÖMD TVÄTT
En påminnelse om att ta hand om sin tvätt i tvättstugor/torkrum. Kvarglömd tvätt kommer att omhändertas och lämnas till textilåtervinning efter en vecka så kom ihåg att ta hand om din tvätt.


Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
· Årsmötet
· Arbetsfördelning inom styrelsen
· Ekonomi

Majhälsningar,
Styrelsen

Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com

SpetsbergsNytt april 2021

Hej medlem,

Nu kommer vi snart att kunna njuta av våra körsbärsträd, när de blommar. Så håll utkik – de blommar bara en vecka😊!

ÅRSMÖTE
En liten påminnelse om Årsmötet som hålls den 5 maj, klockan 19.00. Som vi har meddelat via kallelsen, kommer vi att göra som förra året d.v.s. vi har ett fysiskt, kortare möte på gården, med gott om avstånd mellan varandra.

Om du inte har möjlighet att närvara, till exempel på grund av Covid-19, ser vi gärna att du poströstar, blankett delades ut tillsammans med kallelsen, årsredovisningen och budgeten.

FIMPAR/SNUS
Flera medlemmar har hört av sig till styrelsen om att det slängs fimpar och snus på gården. Det finns askkoppar för cigaretter, vilka nu har tömts. Förutom att det ser väldigt otrevligt och äckligt ut, med fimpar/snus slängda överallt, kan det även vara farligt för små barn. Vi ber alla rökare/snusare att respektera detta.

GÅRDEN
Vår trädgårdsskötare – Marina Deals – kommer inom kort att lägga ut bevattningsslangen till häcken vilken planterades förra året. Vattning kommer även detta år att skötas via timer, tre gånger/dygn.

De har fyllt på med ny jord i häcken och rabatten och kommer plantera nya rosor samt blommor i lådorna under balkongerna.

GRILLEN / UTEMÖBLER / LEKPLATS
Vi har nu tagit fram klotgrillen och har även köpt en ny, att ersätta den mindre med, vilken dessvärre fick fötter förra sommaren. Bredvid den murade grillen finns ett kärl som är till för att enbart slänga aska i – övrigt skräp får man ta med sig. Bokningslista kommer att sättas upp i maj på anslagstavlan mittemot tvättstugorna, för de som vill boka grillen. Nu hoppas vi att det blir en lika fin grillsommar som förra året😊. Vi ber alla som använder utemöblerna att ställa tillbaka dem vid bordet när ni är klara.

Vi har köpt in en låda för förvaring av leksaker, efter önskemål från en medlem. Vi ber de som använder leksakerna, att lägga tillbaka dem i lådan och sätta på – det nu trasiga – locket så gott det går.

STATUS PASSERSYSTEM
Styrelsen har haft ännu en leverantör av passersystem på besök som har gått igenom fastigheten. Av de fyra företag som ursprungligen kontaktades, har två besökt oss och skickat in offerter. Nuvarande styrelse har valt att avvakta med hur vi ska gå vidare med detta, till dess att den nya styrelsen är på plats.

OVK-KONTROLL
En första del i den Obligatoriska Ventilations Kontrollen har genomförts, i port 18. Det kommer inom kort information till övriga medlemmar, vad de boende behöver tänka på inför kontrollen och när den kommer att genomföras.

TVÄTTSTUGOR/TORKRUM
Vi vill påminna alla om att skriva upp namn + telefonnummer när ni bokar tid i tvättstugor/torkrum. Detta gäller även om det inte är den boende själv som tvättar.

GARANTIBESIKTNING STAMRENOVERING
Med tanke på pågående pandemi, kontaktade styrelsen förra året LPT (entreprenören för vår stamrenovering) och frågade om det var möjligt att flytta fram den andra delen av garantibesiktningen, då flera medlemmar uttryckt oro att få besök hemma. LPT sa då ja till detta. Det har nu gått ännu ett år och denna garantibesiktning kommer nu att genomföras 3 + 4 maj i lägenheterna i port 22 och 24, med start kl. 08.00 respektive dag. Vid besiktningen deltar representant från LPT samt från besiktningsman.se (fristående företag). Berörda medlemmar har fått mer information om detta.

GYMMET
Styrelsen kommer att köpa in nya tio-kiloshantlar (de kommer åter in i lager i slutet av maj), i stället för de som har stulits från gymmet och sedan hoppas vi att dessa får bli kvar😊.

RÖKLUCKOR I TRAPPHUSEN
Det har upptäckts att rökluckorna högst upp i trapphusen är otäta och dessa kommer nu att tätas.

BESIKTNING AV TAKET
Vi har haft en besiktning av taket och då upptäcktes ett mindre hål i den s.k. gesimsrännan vilket nu ska åtgärdas.

RADONMÄTNING
En andra radonmätning har genomförts i de lägenheter som uppvisade högre värden vid förra mätningen. Vi har nu fått resultat för fyra av fem lägenheter och väntar nu in det sista resultatet.

SOTNING PORT 24
Sotningen i port 24 har genomförts i alla lägenheter utom en, där innehavaren har varit bortrest under lång tid. Sotningen är nu planerad till 29 april och därefter kommer inspektion att ske.


Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
·         Årsmötet
·         Gården

Snöiga vårhälsningar,
Styrelsen

SpetsbergsNytt mars 2021

Hej medlem,

Våren har nu kommit på riktigt, om än med några smärre bakslag😊. Vi kommer inom kort att ställa ut våra gemensamma utemöbler och hoppas att många får möjlighet använda dem även detta år. Kom ihåg att det är vårt gemensamma ansvar att hålla det snyggt och rent vid användning av uteplatsen.

ÅRSMÖTE
Årsmötet kommer att hållas den 5 maj. Med tanke på gällande restriktioner – att endast åtta personer får träffas samtidigt – undersöker nu styrelsen vilket som är det bästa och säkraste sättet att hålla mötet på och vi återkommer med mer information/besked när vi vet mer.

LÅSSYSTEM
Styrelsen har skickat ett underlag till fyra leverantörer av digitala låssystem och bett om offert. Endast en av dem har hittills svarat och vi har träffat företaget och gått igenom vår fastighet. De har även återkommit med en offert. Vi har skickat påminnelse till de andra och kommer att fortsätta detta arbete.

Dessvärre har en medlem upptäckt att någon försökt “mixtra” med låskolven på lägenhetens ytterdörr. Det är även någon som har försökt att bryta upp låset till styrelserummet så vi ber alla vara uppmärksamma på om ni ser något som ser misstänkt ut och vara noggranna med om någon kommer med in när porten är öppen. Dörren till källaren och cykelförvaringen går inte alltid igen som den ska så kolla gärna en extra gång att den stängs ordentligt. Vi kommer att be Delagott att se över denna dörr.

OVK-KONTROLL
Den Obligatoriska Ventilationskontrollen (OVK) kommer att genomföras lite senare i vår. Inför denna är det viktigt att alla medlemmar ser över sin ventilation. Det upptäcktes av en nyinflyttad medlem att i dennes kök, hade fläkten kopplats till frånluftsventilen, något som är absolut förbjudet. Endast kolfilterfläktar är tillåtna i köken.

GÅRDEN
Efter önskemål från en medlem, har vi köpt en låda för förvaring av leksaker att använda i sandlådan. Vi har även bett Delagott att laga sandlådan, då den är trasig på en sida. Detta kommer att ske så snart det är möjligt – det har varit brist på tryckimpregnerat trä i Sverige.

SOTNING
Den planerade åtgärden och sotningen av kanalerna i port 24, vilken blev uppskjuten p.g.a. pandemin, har nu genomförts.

PANNRUMMET
Styrelsen har gjort en rensning av skräp i pannrummet och Delagott har hjälpt till att forsla bort detta.

DAGVATTENBRUNNAR
Utanför portarna finns dagvattenbrunnar med hål i, och på marken finns små stenar, en kombination som kan vara lockande för små barn. Vi vill be om hjälp så att barn inte stoppar ner stenar eller andra små saker i dessa brunnar, allt för att undvika stopp.

BO I BOSTADSRÄTT VS I HYRESRÄTT
Här är ett par saker som skiljer boende åt i bostadsrätt och hyresrätt.

Inflytande och ansvar
I en Bostadsrätt äger du tillsammans med dina grannar fastigheten. Det ger möjlighet till stort inflytande och vi själva har ansvar för att ekonomi och förvaltning sköts.
I en Hyresrätt äger hyresvärden fastigheten och ansvarar för förvaltningen. Som boende har man mindre eller inget inflytande i hur fastigheten sköts.

Renovering och reparation
Om något går sönder i din Bostadsrätt är du oftast själv ansvarig för reparationen. Vem som är underhållsansvarig för vad – föreningen eller bostadsrättshavaren – framgår av föreningens stadgar. I en Bostadsrätt har du större möjlighet att göra renoveringar. Ibland behöver du styrelsens godkännande, t.ex. om du ska göra en större renovering av kök eller badrum.
Som boende i en Hyresrätt får man hjälp med reparationer och om något går sönder, hjälper hyresvärden till. Dock är möjligheterna till att göra större renoveringar begränsade.

Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
·         Garantibesiktning stamrenovering
·         Lokaler
·         Gården
·         Årsredovisning och revision
·         Pågående radonmätning

Vårhälsningar,
Styrelsen

Spetsbergsnytt januari 2021

Hej medlem,

God fortsättning! Vi hoppas att alla har haft en fin jul- och nyårshelg. Här kommer lite information från styrelsen.

LÅSSYSTEM
Dessvärre har det varit inbrott i förråd både på vinden och i källaren, vilket vi tidigare informerat om. Styrelsen kommer nu att titta på samt begära in offerter på alternativt låssystem, troligen ett digitalt system.

OVK-KONTROLL
Vi har nu valt företag för att genomföra den Obligatoriska Ventilationskontrollen (OVK) och vi återkommer när vi vet datum för denna.

HISSRENOVERING
Vi kommer att få ett avdrag på slutfakturan från Hisspartner som kompensation för de förseningar som uppstod i samband med renoveringen av hissarna. Hisspartner beklagar detta, i övrigt har samarbetet fungerat bra.

GYMMET
Hösten 2019 invigde vi vårt fina nyrenoverade gym, vilket sedan dess drivs i föreningens egen regi. Gymmet är en förmån som erbjuds boende i vår förening och det känns väldigt tråkigt att någon medlem tycker att det är OK att stjäla två hantlar från gymmet. Den som har gjort detta – vänligen återlämna dessa omgående – du förstör för alla andra som använder gymmet samt att det inte känns bra att misstänka att vi har en tjuv bland de boende i huset. Gymmet har, sedan vi öppnade det, varit kostnadsfritt för medlemmarna men fortsätter detta, då kommer vi att ta ut en avgift för de som använder det, något vi helst inte vill behöva göra.

Vi har en medlem som ansvarar för städningen i gymmet och med tanke på pandemin, har fler använt det vilket lett till att det har blivit allt stökigare och smutsigare. Papper slängs på golvet i toalettrummet (det finns en papperskorg…), skal till pumpafrön har spottats ut över hela gymmet. Alla som använder gymmet har ett gemensamt ansvar för att det inte skräpas ner, att maskinerna/redskapen torkas av efter användning etc. Hur vill du själv att det ska se ut när du kommer dit?

Vi vill även påminna om att inte använda skor ni haft på er utomhus i gymmet. Även om ni ”bara” ska gå ute från t.ex. port 20 till gymmet – byt skor när ni kommer till gymmet. Stenar fastnar när ni går utomhus och att sedan använda samma skor inne på gymmet innebär dels risk för att maskinerna skadas, dels att det blir smutsigare i lokalen.

Sedan förra Spetsbergsnytt har det kommit ytterligare nya restriktioner gällande gym och följande gäller nu för vårt gym; max fyra personer alternativt endast boende från samma hushåll. Respektera varandra, håll avstånd och kom ihåg att torka av maskinerna/redskapen efter användning.

Vi är tacksamma om ni kan vidarebefordra denna information till alla i era hushåll, då mailet inte skickas till alla.

PROBLEM MED LUFT
Vissa medlemmar har uttryckt problem med frånluften i lägenheter samt vid eldning. För närvarande pågår arbete i port 24 för att åtgärda de problem som funnits där. Skorstenen i port 20 har filmats men inga fel upptäcktes.

Vi vill påminna alla om att se till att luftventilerna inte täcks igen, vilket har upptäckts i några lägenheter.

Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
·         Förråd
·         Radonmätning
·         Garantibesiktning stamrenovering
·         Lokaler


Vinterhälsningar,
Styrelsen

Nytt meddelande – inbrott i källaren

Det är väldigt tråkigt att behöva informera att vi nu även haft inbrott i källarförråd. Och det känns olustigt att obehöriga har tagit sig in i låsta utrymmen. Även i detta fall ber vi berörda medlemmar att göra anmälan till Polisen samt till berört försäkringsbolag.

Styrelsen kommer på nästa möte diskutera detta för att se vilka andra lösningar som finns och som vi eventuellt skulle kunna byta till.

Spetsbergsnytt december 2020

Hej medlem,

Här kommer lite information från styrelsen.

ÅTERBLICK
Vi lägger snart 2020 bakom oss, ett år som inte blev som någon hade trott, med den pågående pandemin. Många har drabbats men vi har alla påverkats, på ett eller annat sätt.

Det två lite större sakerna som har skett i vårt hus är att vi har renoverat samtliga hissar, vilka belastades hårt under stamrenoveringen. Nu har vi fått fina och framförallt mer säkra hissar, med de nya självstängande dörrarna.

Vi har även fått en ny fin häck vid gården. Den kommer säkert att bli ännu finare och tätare nästa sommar, när den har fått växa till sig lite mer😊.

Många passade på att denna fina sommar grilla på gården. Och eftersom vi har tre grillar, kunde flera sällskap grilla samtidigt, med bra avstånd mellan varandra.

SKORSTEN 
Vi har beställt åtgärd för att reparera berörd sotkanal i port 24. Att detta inte har skett tidigare beror på pågående pandemi.

FLÄKT / OVK
Fläkten vid taket i port 18 är lagad och ventilationen fungerar nu som den ska. Övriga fläktar har också blivit servade. I början av nästa år påbörjas processen med Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK).

SÄSONG FÖR LEVANDE LJUS
Nu är det högsäsong för att tända levande ljus – kom ihåg att vara försiktiga och släcka ljusen😊.

HISSRENOVERING
Hissentreprenaden är nu godkänd. Det återstår dock en del arbeten med besiktningsanmärkningar. Avisering om eventuella avstängningar kommer senare.

BUDGET 2021
Vi är nu färdiga med budgeten för 2021, vilken är i balans.

BRANDDÖRRAR
Det händer lite för ofta att branddörrarna i källaren ställs upp och förblir uppställda. Det är viktigt att dessa dörrar hålls stängda, då de är just branddörrar – avsedda att förhindra eventuell spridning av brand.

HANTVERKARE                         
Om ni anlitar hantverkare för renovering, kom ihåg att även informera dem om de tider som gäller för renovering.

LOKAL I PORT 18
Det finns en lokal i port 18 vilken går att hyra, fram till 2021 års föreningsstämma. Lokalen är på 34 kvm, det finns ej tillgång till vatten/toalett, hyran är 5 000:-. Om någon är intresserad av att hyra denna lokal, skicka ett mail till spetsberget@gmail.com, senast 10 januari 2021.

GYMMET
Det är glädjande att det är så många medlemmar som använder vårt fina gym. Inte lika roligt är det att vissa inte respekterar de regler som finns, t.ex. att man inte byter till inneskor vilket innebär att det är massor med grus på golvet och även på maskinerna, vilket kan leda till att maskinerna går sönder. Och trasiga maskiner behöver repareras, en kostnad som belastas alla i föreningen. Att det dessutom spottas ut använt snus på golvet, det är inte acceptabelt och ett riktigt otrevligt beteende. Gymmet är till för alla och det är allas ansvar att hålla det fräscht.

Med tanke på de senaste restriktionerna, rekommenderar vi att endast personer från samma boende, använder gymmet samtidigt.

CONTAINER
En liten påminnelse om att det kommer en container 8-11 januari 2021, perfekt tillfälle att slänga den färdigbarrade granen etc. Kom dock ihåg att det inte är tillåtet att slänga elektronik och bildäck.

BRICKA TILL GYMMET
Till varje lägenhet hör en bricka till gymmet. Om ni har kvitterat ut en bricka och ska flytta, då är det viktigt att ni kommer ihåg att returnera den till styrelsen (lägg ett kuvert i föreningens brevlåda i port 18 – skriv namn + lägenhetsnummer på kuvertet). Från årsskiftet kommer vi att höja priset för borttappade brickor till 500:-/bricka.

OVÄLKOMMEN ”GÄST”
Vi har vi flera tillfällen haft en uteliggare som sovit i port 20, i trapphuset på plan nio. Han har blivit otrevlig när han har blivit tillsagd att lämna. Styrelsen har varit i kontakt med Polisen, vilka ansvarar för att avhysa personer, och de meddelade att så fort någon ser honom, då ska Polisen kontaktas, då detta anses vara ett brott. Ring 114 114 men där är risken för väntetid större och då kan även 112 användas.

INGET GROVSOPRUM
Vi har inte något grovsoprum och det är tråkigt att se att vissa dumpar saker i källaren, t.ex. vid pingisrummet. Vi är tacksamma om de som placerat sitt skräp där, kan ta bort det.

Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
·         Andrahandsuthyrning
·         Radonmätning
·         Garantibesiktning stamrenovering
·         Lokaler

Vi hoppas att alla får möjlighet att fira jul, förhoppningsvis med era nära och kära. Sedan tar vi sats mot 2021 och tar avspark i att det blir ett riktigt toppenår!

Vi önskar er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År,
Styrelsen

Spetsbergsnytt november 2020

Här kommer senaste nytt från styrelsen. Det blev lite fel när vi försökte lägga in nyhetsbrevet som en PDF vilket vi ber om ursäkt för.

Vi hoppas alla mår så bra som möjligt, pandemin och mörkret till trots.

STYRELSEN
Under året har ledamöterna i styrelsen haft olika uppfattningar i vissa frågor och vi har inte alltid varit överens. Vi har dessutom, sedan i mars, varit tvungna att ha digitala styrelsemöten, vilket till viss del har försvårat vårt arbete. Detta har dessvärre inneburit att två ledamöter har valt att lämna styrelsen. Kvarvarande styrelsemedlemmar kommer fortsätta arbetet med pågående projekt, budget m.m. och kommer göra allt för att resultatet av vårt arbete ska vara det bästa för våra medlemmar och för vår fastighet.

BARN PÅ TAKET
För några veckor sedan hade vi en incident då några barn, via en av piskbalkongerna, klättrat upp på taket. Detta resulterade i att brandkåren fick hämta ner dem i sin lift.

Från piskbalkongerna är det möjligt att komma upp på taket. Vi tittar på olika möjliga åtgärder för piskbalkongerna men vi uppmanar alla föräldrar att prata med sina barn om att de inte får vistas själva på piskbalkongerna.

NYA STADGAR
Vid föreningsstämman i juni presenterades ett förslag på nya stadgar, vilket godtogs av stämman. Dock behöver förändring av stadgarna godkännas på två på varandra följande stämmor. Styrelsen har beslutat att den andra omröstningen av detta förslag, kommer att ske vid nästa föreningsstämma – i maj/juni 2021. Vi kommer m.a.o. inte att anordna en extra stämma, enbart för att rösta om detta.

SKORSTEN 
Med tanke på pågående pandemi, har styrelsen mottagit önskemål från medlemmar att de inte önskar få externa besök. Detta innebär att vi har fått avvakta med att åtgärda vissa fel i några lägenheter vilket innebär att eldningsförbudet för vissa i port 24 kvarstår.

FLÄKT / OVK
Vi har upptäckt att det är fel på en fläkt vid taket i port 18 och arbetet med att lösa detta pågår. När detta arbete är klart, kommer vi att påbörja processen med OVK.

HISSRENOVERING
Styrelsen bevakar uppföljningen från den besiktning av hissarna som har genomförts och vi räknar med att de åtgärder som krävs är genomförda inom kort.

TAKJOUR
Företaget Takjour, som hyrde en lokal i port 20, har – trotsflera uppmaningar från styrelsen – inte betalat hyran de senaste månaderna, de har misskött parkering, stört boende, skräpat ner samt använt lokalen till otillåten logi. Nu är detta avtal avslutat och styrelsen arbetar för att hitta en ny hyresgäst.

UNDERHÅLLSPLAN
Vi har, tillsammans med Delagott, arbetat fram en Underhållsplan för de nästkommande 30 åren. Vi ser inte att vi kommer att behöva höja avgifterna inom närmsta tiden.

ORDNINGSREGLER
Vi påminner än en gång om de ordningsregler som gäller i vårt hus, och då främst vad som gäller i samband med renovering. Störande renoveringsarbeten (spikande, borrande, slipande etc.) får ej utföras mellan 20:00 och 07:00 på vardagar eller mellan 20:00 och 10:00 på lördag, söndag och helgdagar. Det är ganska lyhört i huset och även om du ”bara ska sätta upp en tavla”, är det inte OK att spika kl. 00.10, slipa golv kl. 09 en söndag morgon eller borra kl. 21.30 en tisdag kväll.

CONTAINER
En container är beställd till 8-11 januari 2021 och kommer som vanligt att ställas på baksidan av huset.

JULGRAN
Även i år lyses vår gård upp av en julgran.

Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:

·         Ansvarsfördelning inom styrelsen
·         Radonmätning
·         Budget 2021
·         Lokaler
·         Gymmet

Vi hoppas alla mår så bra som möjligt i dessa påfrestande tider och önskar er alla en fin Första Advent! Kom ihåg att blåsa ut ljuset?.


Spetsbergsnytt Augusti 2020

Hej medlem,

Vi hoppas att alla har fått njuta lite av det fina vädret denna sommar trots rådande omständigheter.

Här kommer lite information från styrelsen.

HISS: Hissrenoveringarna har startat och kommer fortlöpa under hösten. Så här långt går allt enligt planerna. Information har satts upp vid varje ingång. Vi förstår att detta kan medföra lite krångel och hoppas att vi alla kan hjälpas åt med de som behöver bärhjälp upp för trapporna.

PARKERING påminnelse!: Det är förbjudet att parkera på gården. I samband med hissrenoveringen så är det extra viktigt att det inte sker parkering på gården. Lilla fickan vid port 24 kommer användas för material och transporter måste kunna köra in och ut ur gården.

POSTEN: Vi har informerat Porstnord om pågående hissrenovering och de har fått en nyckel så att post kan levereras.

SOPOR: Det har nog inte undgått någon att det har luktat mycket starkt av soporna i källaren. Vi brukar få lite lukt i samband med höga temperaturer men i år har det varit riktigt illa. Vi vill påminna om vikten av att knyta ordentligt varje påse, att man använder riktiga soppåsar, och att de inte är proppfulla till den grad att de går sönder när de landar.

SKRÄP: Någon/några har lagt skräp utanför föreningens kontor i källare 24. Vi har inget grovsoprum i huset och det ligger i varje enskilds ansvar att forsla bort eget skräp till återvinningscentralen. Vi ber de som lagt sitt skräp där att ordna detta så fort som möjligt.

STÖRNINGAR: Det har kommit till styrelsens kännedom att det har varit högljutt under nätter och tidiga morgnar hos vissa medlemmar. Vi ber alla att ta till sig ordningsreglerna som gäller i vårt hus för en fortsatt bra grannsämja.

CYKELRENSNING: Som nämnts tidigare kommer vi att genomföra en cykelrensning under hösten. Vi avvaktar dock att hissrenoveringarna blir klara, enligt planerna mitten oktober. Därefter återkommer vi med information och en detaljerad plan för genomförandet. Cykelrensningen avser cyklar i samtliga utrymmen, cykelrum, ute på gården och cyklar i barnvagnsrum.

GÅRDEN: Under våren och sommaren har det odlats grönsaker som medlemmar har hjälpts åt att plantera och vattna. På grund av rådande omständigheter så uteblir en planerad skördefest. Vi vill betona att det är fritt fram att skörda hur mycket man vill. Malin kan intyga att tomaterna är väldigt goda! Samma grupp som planterade kommer under hösten ta på sig att fylla upp med rosenbuskar utanför port 24. Om någon vill vara med så kontakta styrelsen.

COMHEM: Påminnelse! ComHem stänger ner de analoga Tv-kanalerna 8 september. De som innehar någorlunda moderna mottagare (med stöd för DVB-C) behöver bara ändra inställningarna i TV-apparaten. Har man inte detta behöver man en digitalbox för att kunna se de digitala kanalerna. Kontakta Comhem för mer info.

DELAGOTT: Påminnelse! Ännu saknas medlemmar i registret hos Delagott. Delagott är nu aktiva som fastighetsförvaltare. De som registrerat sin epost-adress (godkänt vår Personuppgiftspolicy) via vår hemsida kommer att få inloggningsuppgifter till “mina sidor” hos Delagott. Spetsbergsnytt och annan information från föreningen skickas också enbart till registrerade medlemmar. Möjligheter till E-faktura finns för de medlemmar som önskar.

OACCEPTABELT: En av våra medlemmar har vid flera tillfällen fått ägg / tomater inkastade på sin altan. Detta är självklart ett fullständigt oacceptabelt beteende och vi är tacksamma om vi alla kan hjälpas åt att hålla ögonen öppna för vilka det är som gör detta. Styrelsen överväger även andra åtgärder för att komma tillrätta med detta problem.

Punkter, utöver de fasta, som togs upp/följs upp under senaste styrelsemötet:
· Extra föreningsstämma
. Hissrenoveringar
· Lokaler
. Källare
· Gården

TA HAND OM ER!
HÄLSNINGAR FRÅN STYRELSEN

Renovering av hissar

I samband med stamrenoveringen för tre år sedan, fick våra hissar slita hårt. Vi har haft en del driftstopp sedan dess och har därför låtit göra en besiktning av hissarna. Denna har resulterat i att vi har beslutat att renovera våra hissar.

Vi har med hjälp av en konsult gjort en upphandling och företaget Hisspartner kommer att genomföra denna renovering. Med tanke på rådande Corana-virus, fick vi först i förra veckan besked om att de delar som behövs kan levereras enligt tidplan – dessa produceras i Italien.

Arbetet kommer att påbörjas vecka 34 och förväntas att ta 2 x 4 veckor. Det kommer att bli några veckor när det blir lite mer omständligt för de som använder hissarna men vi har försökt planera för att det ska bli så enkelt som möjligt. Därav kommer vi att renovera hissarna i port 20 + 24 samtidigt – detta för att medlemmarna i dessa portar som behöver använda hissarna, då kan använda hissarna i portarna 18 + 22, åka till våning åtta och sedan gå över vinden för att sedan ta trapporna ner till önskad våning, för att undvika att behöva gå uppför trapporna. På motsvarande sätt renoveras därefter hissarna i port 18 + 22.

Vi förstår att detta kommer att bli lite av en utmaning men vi har försökt att planera så att det ska bli så smidigt som möjligt för alla. Vår ursprungliga tanke var att renoveringen skulle genomföras under sommarperioden, då många är bortresta, men detta satte Corana-viruset stopp för då Italien som bekant har haft ”lock down”.

Vi återkommer med mer information innan renoveringen påbörjas.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen