Styrelse

Styrelsen 2023/ 2024

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Spetsberget består av:

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Hind Bernhard

Jacob Persson

Nicole Baig

Thomas Söderman

Helena Svensson

Anna Sjöquist-Högberg

Edelson Baltazar Buanahagi

Engagera Dig i Föreningen!

Styrelsen är av medlemmarna förtroendevalda som ansvarar för förvaltning av föreningens ekonomi och skötsel. Styrelsens ledamöter träffas ungefär en gång per månad. Beslut som tas på årsstämman verkställs av styrelsen som även i övrigt förvaltar föreningens verksamhet mellan årsstämmorna. Styrelsen verkar för att andemeningen och krav i föreningens stadgar uppfylls, samt att medlemmarnas intressen tillvaratas på bästa tänkbara sätt.

Du är alltid välkommen att lämna förslag och skrivelser, antingen via e-post eller i styrelsens brevlåda. Du är även varmt välkommen att delta i styrelsearbetet: kontakta då någon i styrelsen eller valberedningen.