Styrelse

Styrelsen 2023/ 2024

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Spetsberget består av:

Hind Bernhard

Ordförande

Jacob Persson

ledamot

Nicole Baig

ledamot

Thomas Söderman

ledamot

Helena Svensson

ledamot

Anna Sjöquist-Högberg

suppleant

Edelson Baltazar

suppleant

Engagera Dig i Föreningen!

Styrelsen är av medlemmarna förtroendevalda som ansvarar för förvaltning av föreningens ekonomi och skötsel. Styrelsens ledamöter träffas ungefär en gång per månad. Beslut som tas på årsstämman verkställs av styrelsen som även i övrigt förvaltar föreningens verksamhet mellan årsstämmorna. Styrelsen verkar för att andemeningen och krav i föreningens stadgar uppfylls, samt att medlemmarnas intressen tillvaratas på bästa tänkbara sätt.

Du är alltid välkommen att lämna förslag och skrivelser, antingen via e-post eller i styrelsens brevlåda. Du är även varmt välkommen att delta i styrelsearbetet: kontakta då någon i styrelsen eller valberedningen.