SpetsbergsNytt mars 2022

Hej medlem,

Det sker hemska saker i delar av världen och det är fruktansvärt samtidigt som det är väldigt sorgligt att vi 2022 behöver konstatera att det pågår ett krig i Europa. Ett krig som dessvärre äger rum inte alltför långt bort från vårt eget land.

Med anledning av detta, har några medlemmar hört av sig till styrelsen med frågor om skyddsrum.

Vi vill understryka att det för närvarande inte är aktuellt att iordningsställa våra skyddsrum. Detta görs enbart på initiativ av Sveriges regering.

Som alla känner till har vårt land tack och lov under drygt 200 år varit förskonat från krig och vi får verkligen hoppas att det förblir så. Dock behöver vi se till att vi har en god beredskap, om det värsta skulle inträffa och detta arbetar styrelsen med för närvarande. Det känns nästan overkligt, att vi 2022 ska behöva undersöka vad som gäller avseende skyddsrum.

Vi har varit i kontakt med Solna Kommun för att få mer kunskap om vad som gäller och de hänvisade till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Vi har även deltagit på ett webinar vilket arrangerades av Sveriges Allmännytta och där bl.a. representant från MSB respektive Fastighetsägarna deltog. 

Det som framgick är att detta är oerhört komplext och väldigt omfattande. Det blev ännu tydligare när vi har tittat på MSBs dokument ”Checklista för kontroll av skyddsrum” och ”Handbok för skyddsrum” – det är otroligt mycket att sätta sig in i.

Styrelsen arbetar nu med att ta reda på vad vi behöver göra för att ha så god beredskap som möjligt. Vilka verktyg behövs för att kunna montera ner/riva förråd? Vilken utrustning måste finnas i skyddsutrymmena? Ventilation. Filter. Vatten som ska räcka i tre dygn. Golvbrunnar. Hinkar som ska fungera som toaletter. Skärmväggar. Gummitätning. Och mycket mer.

Enligt lag får inga husdjur följa med in i skyddsrummen.

Vad gäller i vår fastighet
Vi har två skyddsrum i källarplanet vilka idag används som källarförråd/matkällare. I händelse av att dessa behöver göras om till skyddsrum, måste förråden/matkällarna tömmas helt och hållet. Detta innebär att vi, enligt lag, inom 48 timmar måste montera/riva ner förråden, tömma dem på allt, skärmväggar ska sättas upp m.m. Detta Ieder självklart till många frågor; vem ansvarar för detta, hur kommer vi in i alla förråd/matkällare, vart ska sakerna som finns i förråden ta vägen – frågorna är många.

Det som sades på webinaret är att det är allas ansvar att tömma förråden. Skulle någon inte vara hemma, då är det personerna på plats som ansvarar för att tömma förråden. Om detta innebär att lås måste brytas upp, då är det så. Alla kommer att behöva hjälpas åt.

Något som också blev väldigt tydligt under detta webinar är att det inte är så enkelt att få svar på alla frågor och en hel information saknas i dagsläget.

Vi arbetar hårt med att ta reda på fakta, så vi ber alla respektera att vi dagsläget inte kan besvara frågor om detta. Som för de flesta andra, är detta helt nytt för oss och som vi skrev ovan – den information som finns är väldigt omfattande och komplex.

Vi behöver ta fram en pärm med instruktioner som vad som ska finnas, var ska erforderligt material, verktyg m.m. förvaras samt vad som ska göras. Vi ska ta fram checklistor att sätta upp på berörda dörrar.

Så, vi ber om respekt för att detta är något vi aktivt arbetar med att sätta oss in i och att vi gör vårt bästa med att vara så förberedda vi kan bli.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com