SpetsbergsNytt oktober 2022

Hej medlemmar

Nu är styrelsen tillbaka sedan en tid efter sommarledighet så nu kommer höstens första SpetsbergsNytt. Vi hoppas att alla medlemmar har haft en skön sommar och njutit av lång ledighet.

Styrelsen förstår att funderingar finns kring el, värme och ränteläge för vår Brf. Styrelsen har gjort bedömningen att inga avgiftshöjningar kommer krävas i dagsläget. Föreningen har fortsatt en god ekonomi. I samband med stambytet togs höjd för framtida elkostnader genom att installera timer i källaren, nya LED-lampor etc. just för att hålla nere elkostnaderna.

Vad gäller ränteläget har föreningen bundna räntor på våra lån och när föreningen genomförde stambytet. Föreningen har gjort det som vi kan för att säkerställa att kostnaderna för föreningen är så bra som det går att förutse.

Gården/ Grillen
Vi kan även denna sommar konstatera att gården använts flitigt det känns bra och bidrar till stor trivsel i föreningen. Vi vill informera att stolar och bord kommer att ställas undan inom några veckor då hösten är i antågande.

Gymmet
Tänk på att:

* Lägga tillbaka maskiner/utrustning tillbaka på plats om man har flyttat på dessa. Ingen kommer att göra det åt dig.

* Papper skall slängas i papperskorgen och inte runt omkring i lokalen. Maskiner rengörs före och efter användning.

* Strängt förbjudet att använda utomhus-sneakers/skor i gymmet oavsett årstid. Det fastnar småsten i skorna som sen går in i maskinerna. Vilket i sin tur skapar dyra reparationskostnader för föreningen. Detta blir ohållbart i framtiden.

Nu hoppas vi att det blir bättre och att alla kan träna i en skön, ordnad och ren miljö.

Tvättstugorna
Mangelrummet är till för samtliga tvättstugor vilket innebär att mangelrummet är ej tillåtet att låsa för egen räkning. Alla medlemmar skall ha tillgång till mangeln. Vidare vill styrelsen påminna om att det är varje medlems ansvar att rengöra tvättstugan efter sig. Tänk på att alltid rengöra filtret i tumlarna när du är klar med din tvättid. Det gäller även för akuten/tvättstuga 1. Det ökar trivseln i tvättstugorna.

Kommande och pågående renoveringar i vår fastighet
Skyddsrumsrenovering port 24 av Skyddsrumspecialisten har påbörjats. Styrelsens skyddsrumsgeneraler är Fredrik Fröstell & Martin Lundin.

Hösthälsningar,
Styrelsen

Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com