Container 16-18 juni 2023

Tänk på att följa krav på lastning och innehåll för att undvika besvär och hög merkostnad för oss som bor i föreningen.

Följande får inte slängas i containern:

Asbest (från exempelvis bygg-, takskivor eller rörisolering)

Elektriskt och elektroniskt avfall, EEA
(allting med sladd, batteri eller solcell)

Farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material)

Produkter med freon (kylskåp, frysboxar)

Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor)

Organiskt avfall

Containern får inte fyllas över kanten