För Medlemmar

Varmt välkommen till ditt nya hem!

Varmt välkommen som ny/ nya medlemmar i BRF Spetsberget! Vi hoppas att ni kommer trivas i ert nya hem och vi vill passa på att ge er lite information om vår förening samt övrig information som är viktig. Återigen, varmt välkommen!

Blankett för ansökan om medlemskap

Ordningsregler

För alla boendes trevnad har BRF Spetsberget ordningsregler:

Stadgar

Här finner du föreningens stadgar. 

Personuppgiftspolicy

Här finner du som medlem information om behandlingen av personuppgifter i Brf Spetsberget.

För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom Brf. Spetsberget. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor, och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt.
Därför följer här trivselregler som är skapade som ett komplement till föreningens stadgar och ordningsregler, och som gör att alla genom att följa dessa kan bidra till den goda gemenskapen.

I kolumnen nedanför hittar du information om det mesta gällande ditt boende.

Aktsamhet och Hänsyn

Tänk på att vara rädd om och väl vårda vår gemensamma egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
För allas trevnad visa respekt för och omtanke om dina grannar.

Allmänna Utrymmen
Försök att hålla rent och snyggt i alla gemensamma områden i och omkring fastigheten. Ta hand om ditt skräp och använd de askkoppar som finns utanför ytterportarna. Hjälp till att anmäla om fel eller skador uppstår på föreningens egendom som entrédörrar, belysning, läckor m.m. till vår externa fastighetsskötare eller Styrelsen.

Akut Skada

Om en akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med fastighetsskötaren och i andra hand med Styrelsen.

Akuttvättstuga

Se Tvättstugor.

Andrahandsuthyrning – Vad Gäller

Vill du som bostadsrättshavare hyra ut din lägenhet i andra hand måste du först få styrelsens tillstånd. Olovlig uthyrning kan resultera i att bostadsrättshavare blir utesluten ur föreningen och därmed förlorar sin nyttjanderätt.

Balkonger
Blankett för Ansökan om Medlemskap

This is a placeholder tab content. It is important to have the necessary information in the block, but at this stage, it is just a placeholder to help you visualise how the content is displayed. Feel free to edit this with your actual content.

Riktlinjer vid Renoveringar och Ombyggnationer

Vid större förändringar och ombyggnad kan du vara skyldig att söka Styrelsens godkännande. Detta gäller t.ex. vid ingrepp i bärande konstruktioner, arbeten som berör vatten och avlopp samt elinstallationer. Se föreningens stadgar och kontakta alltid Styrelsen om du är osäker på vad som gäller.

Behöver du under din renovering stänga av el eller vatten eller på något annat sätt göra något som kommer att påverka dina grannar, informera berörda grannar om detta i god tid innan.

Garage och Parkeringsplats

På baksidan av huset finns 9 garageplatser samt ett begränsat antal parkeringsplatser som förmedlas via turordningslista till intresserade medlemmar. Har du intresse av garage eller parkeringsplats ska anmälan göras till Styrelsen. Dock råder det för närvarande en längre kötid till dessa (flera år).

Hur gör man en anmälan?

Tvättstuga

Föreningen disponerar fyra tvättstugor, tre torkrum, ett torkskåp samt ett mangelrum.
Tvättstuga 1 kan inte bokas i förhand utan är avsedd som en akuttvättstuga som bokas per timme, direkt vid användning. Du skriver upp dig på bokningslistan utanför när du börjar tvätta och har då tillgång till tvättstugan en timme per tillfälle.

Tvättstuga 2, 3 och 4 är bokningsbara och tvättid bokas på tavlan i källarkorridoren. Respektive tvättstuga har en egen lista där namn och telefonnummer antecknas vid önskad tid. För att underlätta för alla, kom ihåg att stryka din tvättid om du får förhinder. Om bokad tid ej påbörjats senast 30 minuter efter utsatt starttid äger annan medlem rätt att tvätta på den bokade tiden. Boka inte upp flera tvättider åt gången. För att tillhandahålla alla medlemmars behov råder en maxgräns på fyra timmar per tvättillfälle.

Torkrummen disponeras endast i samband med bokat tvättpass och kan nyttjas med start en timme efter tvättidens början och slut en timme efter tvättidens slut.
Observera vilket torkrum som hör ihop med respektive tvättstuga.

Exempel: om du bokat tvättid i tvättstuga 3 kl. 18.00-21.00 har du rätt att disponera torkrum 3 mellan kl. 19.00-22.00.

Den som ej disponerar en tvättstuga får ej utan vidare disponera ett torkrum. Vid behov, fråga alltid den som disponerar tvättstugan.

För allas trevnad, rengör maskiner och utrymme efter dig. Sopa och fukttorka i tvättstugor och torkrum samt avlägsna ludd från torktumlarens och torkrummets filter. Lämna alltid tvättstuga och torkrum i det skick du önskar att finna dem när du själv kommer för att tvätta nästa gång. Tvättstugorna används ej mellan 23.00 och 07.00.

Tvättstugorna och torkrummen är stängda för städning onsdagar 08.00-10.00.

Sophantering

Varje uppgång har ett sopnedkast som leder ned till en 1,5 m³ tank. Sopnedkast får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. För att undvika dålig lukt i trappuppgångarna är det viktigt att hushållssoporna paketeras väl innan de slängs i sopnedkastet. Var noggrann med att alltid stänga luckan ordentligt efter dig.

Tanken töms regelbundet av en särskild sopbil som kopplar in sig på husets sopsugsystem via en plint ute vid gårdsinfarten framför 24:an.

Grovsopor

Med grovsopor avses uttjänta kläder, möbler, metall, elektronik, vitvaror etc.
Föreningen har inget grovsoprum för detta men vid minst två tillfällen per år tillhandahåller föreningen en container för borttransport av grovsopor. Övrig tid ansvarar du själv för borttransport av grovsopor. Närmaste sopstationsmottagningar är:

Miljöstation

Sydost om husets gavel, mot Solna Centrum, finns en miljöstation där du kan slänga tidningar, kartonger, glas, plastförpackningar, metallförpackningar och batterier.