SpetsbergsNytt februari 2023

Hej medlem,

Här kommer första SpetsbergsNytt 2023

STÄMMAN 

Vi planerar nu inför årets stämma genom att förbereda alla underlag som skall distribueras ut innan stämman, motionstid gick ut 1 februari och Styrelsen noterar att inga motioner har inkommit. Stämman kommer att hållas i Hallen precis som föregående år 11 maj kl. 19.00. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna och du som inte kan närvara tänk på att överlämna fullmakt.

GYMMET

Styrelsen vill tacka medlemmarna som nyttjar gymmet att ordningsreglerna efterföljs. Stort tack till medlemmarna som slänger soporna när det är fullt. Under våren kommer portkoden till gymmet bytas ut vilket kommer att medföra en engångsavgift på 500 sek för medlemmar som nyttjar gymmet.

Tänk på att;

*Lägga tillbaka maskiner/utrustning på plats om man har flyttat på dessa.

Ingen kommer göra det åt en. 

*Papper ska slängas i papperskorgen och inte runt omkring. 

*Tidningar som medtags till gymmet skall inte lämnas kvar i gymmet.

*Fönster ska ALLTID kontrolleras att de är stängda innan man lämnar gymmet. 

*Strängt förbud att använda utomhus-sneakers/skor i gymmet, även på sommaren.

Det fastnar småsten i skorna som sen går in i maskinerna, vilket i sin tur skapar dyra reparationskostnader för föreningen. 

Detta blir ohållbart i framtiden. 

Hemförsäkring

Styrelsen rekommenderar alla att se över sin hemförsäkring då det är viktigt att du som medlem har en tilläggsförsäkring för din bostadsrätt. Kolla upp detta med ditt försäkringsbolag som kan förklara fördelarna. Enkelt förklarat så är det ett bostadsrättstillägg som krävs för all fast inredningen i lägenheten.

Sopnedkastet
Sopnedkastet är åtgärdat i port 24 och tack för visat tålamod.  

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com