SpetsbergsNytt maj 2022

Hej medlem,

Det är redan maj och våren visar sig från sin bästa sida. Nu dröjer det inte länge, innan vi kan njuta av blomningen av våra körsbärsträd! Nu saknas bara lite mer värme, innan grillsäsongen kan komma i gång på riktigt😊.

FÖRENINGSSTÄMMA
Den 11 maj hade vi vår föreningsstämma och denna gång träffades vi åter igen på Hallen Äldreboende. På stämman röstades följande styrelse in:

Yvonne Staaf, ordförande (kvarstår)
Hind Bernhard, ledamot (omval)
Fredrik Fröstell, ledamot (kvarstår)
Martin Lundin, ledamot (kvarstår)
Helena Svensson, ledamot (nyval)
Håkan Magnusson, suppleant (nyval)
Jakob Persson, suppleant (nyval)

Stämman röstade för följande valberedning:
Martin Wickman, sammankallande (nyval)
Marianne Andersson (nyval)
Caroline Emilsson Forsén (nyval)

Slutligen har vi även röstat för ny revisor:
Joakim Häll, ordinarie revisor, BoRevision i Sverige AB (nyval)
Erik Davidsson, revisorssuppleant, BoRevision i Sverige AB (nyval)

BOKNINGSSCHEMA GÅRDEN
Vi har även detta år satt upp ett bokningsschema för gården. Om du ska ha ett större evenemang, kan du boka på det schema som sitter uppsatt på anslagstavlan mittemot tvättstuga 4.

VI HAR INGET GROVSOPRUM

Vi har inte något grovsoprum och det är tråkigt att se att vissa ställer överblivna möbler m.m. i källaren, t.ex. vid pingisrummet. Vi är tacksamma om de som placerat sina saker/möbler där, kan ta bort dem omgående.

SKYDDSRUM
Den 26 april genomförde Skyddsrumsspecialisten en besiktning av de förrådsutrymmen som vid behov ska omvandlas till skyddsrum. De har skickat protokoll vilket visade att vi har en hel del som måste åtgärdas och detta kommer vi att anlita Skyddsrumsspecialisten för att få hjälp med.

Ett nedslag gällde förvaring av det material vi måste ha tillgång till. Ett annat gäller ett förråd i vilket ventilationsrören som ska användas finns. Detta förråd måste vara tillgängligt vilket innebär att det inte får användas som förråd så styrelsen undersöker nu alternativ för den medlem som är drabbad.

Med tanke på ovanstående, rekommenderar vi de medlemmar som har förråd i källaren att gå igenom dessa, om möjligt kanske göra en rensning. Detta för att underlätta om – vilket vi verkligen hoppas att vi ska slippa – men om vi måste riva och tömma förråden för att göra om dem till skyddsrum.

FÖRSVUNNA SOPSET
Återigen har det försvunnit sopset från tvättstugorna. Om det är någon som tillfälligt har lånat med sig dessa, är vi tacksamma om ni kan lämna tillbaka dem.

GÅRDSPARKERING ÄR FÖRBJUDEN
Vi vill återigen påminna om att parkeringsfickan utanför port 24 är till för hantverkare eller liknande eller om man bara ska stå en kortare stund. Det är ofta som bilar står parkerade i flera timmar på detta ställe och vi ber alla respektera detta parkeringsförbud.

SANDLÅDA
Vi har beställt påfyllnad av sand i sandlådan och räknar med att detta görs inom kort.

Det är härligt att se så många barn som leker i sandlådan och på gården. Det har vid tillfällen hittats sand på andra ställen så vi ber alla föräldrar att kolla lite extra så att inte de små ”gödslar” med sand lite här och där😊.

GÅRDEN

Nu har rosorna klippts, rabatterna vid fasaden har fått ny gödsel. Häcken, vilken planterades för två år sedan, kommer (enligt instruktioner) att ansas upptill så förhoppningsvis blir den ännu tätare denna sommar. Även denna sommar har vi en timer ansluten för vattning av häcken.

Förhoppningsvis blir det också en fin sommar, så att många kan grilla och umgås. Vid grillen finns en tunna och vi ber alla respektera att i denna får endast aska slängas, d.v.s. inte tomma grillpåsar, tändvätskeflaskor etc.

HLR-KURS
De medlemmar som anmälde intresse att delta vid en HLR-kurs, har fått information om att denna kommer att hållas den 18 maj, av företaget Menigo, vilka ansvarar för hjärtstartaren.

UPPGE LÄGENHETSNUMMER

När ni kontaktar styrelsen eller Delagott, uppge gärna ert lägenhetsnummer, t.ex. 201101, så blir det enklare för oss att veta vilka ni är. Om ni är osäkra, så står numret på utsidan av er ytterdörr. Kom ihåg att även uppge portnummer, då lägenhetsnumren är desamma i samtliga portar.

ETT STORT TACK
Vill vi skicka till den medlem som har städat hobbyrummet så fint. STORT, STORT tack!

FELANMÄLAN
Det är allas gemensamma ansvar att göra felanmälan, t.ex. vid problem med någon hiss eller en tvättmaskin eller dylikt.

Hisspartner/St Eriks Hiss: 08-522 258 00
Delagott: 08-55 11 05 00 / via hemsidan; delagott.se/felanmalan – fyll i 1111 i fältet portkod


Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
· Föreningsstämma
· Sopsortering

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com