Kontakt

Föreningen

För allmänna frågor till föreningen används företrädesvis e-post som skickas till spetsberget@gmail.com

Felanmälan

För felanmälan (kontorstid vardagar) kontaktas vår tekniska förvaltare Delagott AB
Telefon: 08-33 12 10
E-post:
Hemsida/Felänmälan: www.delagott.se

Hisspartner

Vid fel på hissarna kontaktas Hisspartner på telefon 08-454 20 33.

Jourfastighetsservice

Vid akuta fel som kräver omgående åtgärd under kvällar och helger ring 08-657 77 22.
Jourhavande ska endast kontaktas vid akuta fel som innebär fara för person eller byggnad. Felanmälan av ärenden som inte är akuta kan komma att debiteras anmälaren.