Stadgar m.m.

Här återfinner du föreningens stadgar och andra policydokument.

Brf Spetsberget stadgar

Personuppgiftspolicy för Brf Spetsberget

Motion föreningsstämma (mall)