Spetsbergsnytt

Här kan ni läsa Spetsbergsnytt

Spetsbergsnytt som elektronisk nyhetsbrev.

Vid övergång till elektronisk distribution av informationsbladet finns risk för att ditt mejlsystem hanterar det inkommande meddelandet som skräppost eller s.k. “spam”. Vid tester har detta skett för @gmail.com (Google) men inte för @hotmail.com eller @live.se.

Ni som har G-mail och vill förhindra detta kan följa denna instruktion:
Åtgärda Spetsbergsnytt som skräppost i gmail

För er som angett en företags-mejladress till vår mejllista är det sannolikt att Spetsbergsnytt filtreras bort med ett mer avancerat och mindre förlåtande spamfilter. Beroende på er arbetsgivares policy går det kanske att göra någon inställning så att spetsbergsnytt kan passera filtret. Det är dock inte ett beslut som Brf Spetsberget råder över. Kontakta din arbetsgivares systemadministratör i så fall.