Ordningsregler

Trivseln i ett hus beror till stor del på hur människor kan fungera tillsammans. För att vi ska få ett trevligt boende och en god sämja i föreningen, har följande ordningsregler upprättats som ett komplement till föreningens stadgar. Genom att följa dessa ordningsregler kan alla bidra till ett trivsamt och trevligt boende.

 • Vårda och var aktsam om vår gemensamma egendom.
 • Inga lösa föremål får förvaras i trapphusen. Trappuppgången är en utrymningsväg och måste vara framkomlig.
 • Håll rent och snyggt i alla gemensamma utrymmen i fastigheten och på föreningens gård.
 • Undvik att föra störande oljud mellan 22:00 och 07:00
 • Störande renoveringsarbeten – spikande, borrande, slipande etc – får ej utföras mellan 20:00 och 07:00 på vardagar, och mellan 17:00 och 10:00 på fredag, lördag, söndag och helgdagar.
 • Efterlev anvisningar och regler gällande tvättstugor.
 • Rökning är förbjuden i källarlokaler, vindsutrymmen och alla övriga gemensamma utrymmen.
 • Lämna inte ut portkoden till obehöriga.
 • Piskning och skakning av mattor och dylikt från balkong och fönster är ej tillåtet.
 • Lägenheter och gemensamma utrymmen skall ej användas för annat än avsett ändamål.
 • All parkering på gårdsplanen, med undantag för på- och avlastning, är förbjuden.
 • Sopnedkastet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall.
 • Öppettider gymmet:
  Helgfria vardagar 06.00-22.00
  Lör, Sön och Helgdagar 08.00-22.00
  Ingen löpband eller musik före 08.00. Vänligen respektera detta.
  OBS! Under rådande pandemi är vardagar 07.00-11.00 reserverat för personer tillhörande riskgrupper. Utöver detta så är 08.30-10.00 tisdagar jämna veckor reserverade för städning.

Mer utförlig information om våra ordningsregler finner du under Spetsberget A till Ö.