Spetsbergsnytt Februari 2020

Hej medlem,

Här kommer lite information från styrelsen.

MOTIONER TILL STYRELSEN: Årstämman börjar närma sig och sista dagen för att lämna in motioner är 28 februari 2020. Dessa skall skickas till spetsberget@gmail.com. En mall för motioner finns att ladda ner från vår hemsida, https://spetsberget.se/for-medlemmar/stadgar/

RADONMÄTNING: Radonmätningen har påbörjats i fastigheten och vi återkommer om ett par månader med resultatet.

GYM: Stöld av hantlar från gymmet. 2 st 5 kilos och 2 st 10 kilos har stulits från vårt gemensamma gym. Tillgreppet gjordes troligtvis under julafton eller dagen före. Det är väldigt tråkigt att sådant sker och känslan av att det finns en tjuv med tillgång till många delar av fastigheten är inte den bästa. Det är även trist för de medlemmar som använder gymmet, att utrustning stjäls.

PARKERING PÅ GÅRDEN: Under julledigheterna har flera bilar stått parkerade över ett dygn på gården. Vi påminner om att det är förbjudetatt parkera på gården och att varje medlem har ansvar för att besökande också respekterar detta. Detsamma gäller gräsmattan bakom huset.

DELAGOTT: Delagott är nu aktiva som fastighetsförvaltare och en underhållsplan kommer läggas upp under februari. De som registrerat sin epost-adress (godkänt vår Personuppgiftspolicy) via vår hemsida kommer att få inloggningsuppgifter till “mina sidor” hos Delagott. Spetsbergsnytt och annan information från föreningen skickas också enbart till registrerade medlemmar. Möjligheter till E-faktura för månadsavgifterna finns för de medlemmar som önskar.

SOTNING: Vid sotningen upptäcktes en eldstad, kanske fler, där spjället stod öppet vid ankomst. Det är viktigt att spjällen hålls stängda när det inte eldas. Öppna spjäll påverkar bl.a. ventilationen i fastigheten negativt.

Punkter, utöver de fasta, som togs upp/följs upp under senaste styrelsemötet:

· Rökkanaler & sotning

· 2:a handsuthyrningar

· Takunderhåll

· Avtal och garantier

· Underhållsplan

· Radonmätning

· Städning

· Gymmet

· Fastighetsförvaltning

Vänliga hälsningar från Styrelsen