Spetsbergsnytt mm förändrad utgivning/distribution

I tidigare nummer av Spetsbergsnytt har det informerats om försök att införa ett mejlsystem som gör det enklare för styrelsen att distribuera vårt nyhetsbrev och annan viktig information som läggs upp på vår hemsida mellan utgivningstillfällena.
Den teknik som inledningsvis provades har dock inte fungerat bra och därför har Spetsbergsnytt fortsatt att delats ut i pappersform eller genom e-post till de som önskat.
Nu är dock ett annat system för utskick av elektroniskt nyhetsbrev provat. Den 18 december distribuerades Spetsbergsnytt nr 115 ut till 82 mejlkonton, som då var registrerade på föreningens lista för elektroniskt nyhetsbrev (mejllistan). Av dessa finns det förstås bostadsrättshavare/hushåll/lägenheter som registrerat fler än en adress till listan.
En knapp vecka senare provades genom samma system en funktion med automatisk distribution av nyhetsuppdatering från föreningens hemsida, så kallad RSS (Rich Site Summary). Detta innebär att det vid en uppdatering av nyheter under “Aktuellt” på föreningens hemsida, automatiskt inom ett dygn kommer att skickas ett mejl med nyheten till de mejladresser som är registrerade på nämnda lista.
Den nyhet som skickades vid 12-slaget natten mot julafton, 24 december var av relativt lågt nyhetsvärde och vi hoppas att ingen tagit illa upp av det. I en viss överambition skickades meddelandet dessutom ytterligare en gång ut mitt på dagen på julafton.Vi ber om ursäkt för det misstaget.
Vid en genomgång av statistik från mejlsystemet är det fortfarande 22 av bostadsrättshavarna som valt att inte registrera någon mejladress till föreningens lista och därmed inte fått spetsbergsnytt nr 115 eller de två nyhetsuppdateringarna distribuerade. Spetsbergsnytt kommer som tidigare meddelats att även fortsättningsvis anslås i källaren utanför tvättstugorna. Det går naturligtvis fortfarande bra för den som är intresserad att registrera sig till mejllistan. Detta görs på hemsidan https://spetsberget.se.
Av de 71 bostadsrättshavare som valt att registrera en eller flera adresser till, eller som genom tidigare mejlkontakt blivit automatiskt registrerade till mejllistan, är det 7 som ännu inte öppnat något av nämnda utskick. Det kan bero på att de inte läser sin mejl eller att deras mejlkonto är anslutet till ett skräppostfilter som nekat distribution av mejl genom det system vi valt. System kallas “Mailchimp”, så ni som valt att registrera er till mejllistan och ändå inte fått dessa meddelanden bör kontrollera om de ligger i en särskild “skräppostkorg” kopplat till ert mejlkonto. För användare av g-mail finns en instruktion upplagd på vår hemsida som visar hur inställningarna i g-mail kan ändras för att spetsbergsnytt och andra utskick inte ska blockeras, se https://spetsberget.se/for-medlemmar/spetsbergsnytt/
För er som angett en företags-mejladress till vår mejllista är det möjligt att spetsbergsnytt filtreras bort med ett mer avancerat och mindre förlåtande Spamfilter. Beroende på er arbetsgivares policy går det kanske att göra någon inställning så att spetsbergsnytt kan passera filtret. Det är dock inte ett beslut som Brf Spetsberget råder över. Kontakta din arbetsgivares systemadministratör i så fall.
Vi hoppas att det inte är för många av er som blir arga över detta nya sätt att distribuera nyheter och information. Ambitionen är ju så klart att informationsflödet till medlemmar med detta sätt ska bli både snabbare, större och mer kontinuerligt.
Hör gärna av er till styrelsen med synpunkter eller frågor.

Styrelsen