Barnvagnsförråd mm

Hej,

Vår fastighetsskötare från Cemi anmärker återkommande på att barnvagnar och annan materiel ställs upp felaktigt på vilplan i trapphusen. Detta är så klart inte tillåtet då trapphusen är angreppsvägar för räddningstjänst och ambulanspersonal vid brand, akut sjukdom eller olycka.

Cykelparkering är sedan lång tid hänvisad till anordnade platser på husets gård eller cykelförrådet i källaren. Senast den 29 mars 2016 informerades genom föreningens hemsida att förrådsutrymmen vid entréerna är reserverade för barnvagnar. Självklart kan outnyttjad förvaringsyta, i mån av tillgång användas till cykelparkering.

De som använder ett barnvagnsförråd för cykelförvaring kan dock förvänta sig finna sin cykel förpassad till cykelparkeringen på gården av någon irriterad barnvagnsanvändare. Det står alltså barnvagnsanvändare fritt att flytta en felparkerad cykel från barnvagnsförrådet för att själv nyttja utrymmet till vad det i första hand är avsett för. Vänligen, flytta då cykeln respektfullt till anordnad plats enligt ovan.

Barnvagn eller annat föremål, felaktigt uppställt i trapphus kan förväntas bli omhändertaget av vår fastighetsskötare. Detta sker dock inte utan föregående uppmaning med skriftligt meddelande fäst vid godset eller föremålet. Det vore tacksamt om inte fler än de som redan gör det, använder denna möjlighet att bli av med avfall. Läs gärna mer om hantering av grovsopor på vår hemsida, här.

Med hopp om att alla förstår att dessa uppmaningar handlar om säkerhet i huset, trivsel och föreningens ekonomi.

Styrelsen