Föreningsstadgar

I samband med att föreningen anmodat om åtgärder i lägenheter efter den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) har det inkommit frågor om bostadsrättshavarens underhållsansvar. Detta ansvar regleras av bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Mottagna frågor handlar i allmänhet om ansvar för åtgärder utförda av tidigare bostadsrättshavare. Även detta ansvar regleras tydligt i föreningens stadgar.

Det har kommit frågor från medlemmar till föreningen med formuleringar, som: “Jag/Vi tycker att…”

Vi vill påminna om att styrelsen, som företräder föreningen och dess medlemmar inte agerar utifrån eget tyckande. Grunden för vårt agerande är alltid bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Föreningens stadgar finns att läsa på vår hemsida; https://spetsberget.se/for-medlemmar/stadgar/