SPETSBERGSNYTT DECEMBER 2022 

Hej medlem!  

Nu är det inte långt kvar till jul och vi vill ännu en gång uppmana alla att vara försiktiga med levande ljus. Detta blir det sista Spetsbergsnytt för 2022 och vi i styrelsen vill tacka för året som gått och önskar er alla en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År!  

CONTAINER 

En container är beställd till helgen 13-15 januari. Den kommer som vanligt vara uppställd på baksidan av fastigheten. Under denna helg kommer det vara lite svårare att parkera för er som har garage längst in men vi hoppas på överseende. Tänk på att här slänger vi bara grovsopor och följande är INTE tillåtet att slänga i containern (om detta görs kan det innebära en merkostnad för föreningen);  

Asbest (från t.ex. bygg-takskivor eller rörisolering)  

Elektriskt och elektroniska avfall, EEA (allt med sladd, batterier eller solcell)  

Farligt avfall såsom målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat  materiel  

Produkter med freon  

Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor) 

Organiskt avfall 

Däck och liknande 

Tänk också på att inte överlasta, containern får inte fyllas över kanten  

SKRÄP I OCH UTANFÖR FASTIGHETEN  

Vi har uppmärksammat att det ställs skärp lite här och var i fastigheten. Det är inte tillåtet att lämna saker i källarkorridoren eller på vinden först och främst p.g.a. brandrisken. Ni som vet med er att ni ställt något här kan väl passa på att slänga detta i containern eller om vi alla kan hjälpas åt att rensa bort detta.  

GÅRDEN 

Vi har flertalet gånger informerat om att vi har råttor på gården. Det har lagts ner mycket arbete och pengar på att försöka bli av med dessa. Tänk på att ABSOLUT INGEN MAT FÅR LÄMNAS/LÄGGAS UT på gården eller på baksidan. Nyligen stod en pumpa på baksidan samt att hämtmat lämnats utanför portarna vid ett flertal tillfällen. Låt oss gemensamt hålla vår gård och baksida ren från skräp såsom godispapper, fimpar m.m.  

TVÄTTSTUGORNA 

Vid användning av torkrummen vänligen STÄNG AV timern till fläkten när ni är färdiga. Låt den inte stå och gå och dra el i onödan.  

GYMMET 

Tyvärr har någon försökt bryta upp städförrådet i gymmet. Styrelsen ser mycket allvarligt på detta och kommer vidta åtgärder efter årsskiftet. 

ÅRSSTÄMMA I MAJ 

Årstämman kommer hållas i maj (ber att få återkomma med ett exakt datum). För er som önskar lämna in motioner, använd mallen som finns på hemsidan (spetsberget.se/for-medlemmar/stadgar). Maila motinerna senast 1 februari 2023 till spetsberget@gmail.com.  

Avslutningsvis så maila gärna oss i föreningen/styrelsen på spetsberget@gmail.com om ni har några frågor eller funderingar. 

Juliga hälsningar från oss i Styrelsen