SpetsbergsNytt februari 2022

Hej medlem,

Så har vi vänt blad och välkomnat 2022. Ett år som inleddes med ännu fler restriktioner och rekommendationer för att, sedan den 9 februari, ha kunnat återgå lite mer till livet vi kände till och levde, innan pandemin kom. Nu får vi hoppas att detta håller i sig😊.

LÄMNA VENTILERNA ÖPPNA!
Vintertid får vi en del klagomål om att det luktar matos, luktar från eldning i öppna spisar samt att vissa även fått rök i sina lägenheter, utan att själv elda i öppna spisen.

Majoriteten av dessa problem uppstår när medlemmar stänger sina ventiler i fönstren. Det är viktigt att ventilerna hålls öppna – detta för att inte rubba balansen i ventilationen i hela fastigheten. Så, vi ber alla att se till att ventilerna hålls öppna.

GÅRDSPARKERING ÄR FÖRBJUDEN
Vi vill påminna om att parkeringsfickan utanför port 24 är till för hantverkare eller liknande eller om man bara ska stå en kortare stund. Detsamma gäller lastplatsen mellan port 18 och 20. Denna ska inte heller användas som en parkeringsplats. Vid flera tillfällen har några parkerat i timmar och vi ber alla respektera att dessa utrymmen inte är till för parkering. I- och avlastning är tillåten men ej parkering. Det finns många barn som leker och är ute på gården och de ska inte behöva leka bland bilar. Utryckningsfordon måste ha fri passage till samtliga portar.

En ny skylt har nu satts upp vid lastplatsen. Vi ber alla respektera parkeringsförbudet.

FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman kommer att hållas den 11 maj och detta år återigen på Hallen. Vi återkommer med kallelse och övriga dokument men ni kan redan nu boka in detta datum i era kalendrar.

TACK
Ett tack till alla som passade på att slänga skräp i containern och då enbart tillåtet skräp. Därmed slapp vi extra kostnader.

LÄTTNADER I GYMMET
Med tanke på att de flesta restriktioner har försvunnit, kommer vi nu ändra de vi har haft i gymmet. Vi behåller de tider som är avsedda enbart för personer i riskgrupp (måndag förmiddag och torsdag eftermiddag) men tar nu bort restriktionerna om att det endast får vara max fyra personer i gymmet samt kravet på vaccination.

Vi har genomfört lite renovering samt flyttat på några maskiner i gymmet. Det visade sig att i samband med stamrenoveringen skadades en ventilationstrumma i taket och det blev ett stort hål vilket nu har lagats. Detta ledde till att det blev dammigt i gymmet så förra veckan hade vi en extra grundlig städning där.

HJÄRTSTARTARE

Vi har skaffat en hjärtstartare till föreningen och denna sitter uppsatt i källaren, bredvid bokningslistorna till tvättstugorna/torkrummen. Hjärtstartaren hyr vi.

Företaget som ansvarar för hjärtstartaren har även kurser i hantering av denna samt i HLR (Hjärt- och Lungräddning). Vi är tacksamma om ni kan meddela oss om ni är intresserade av att delta på någon av följande kurser (styrelsen kommer att delta på kurs 2):

1. Digital kurs – teoretisk genomgång av hjärtstartare (45 min)
    Kursen genomförs digitalt via Teams, max 40 deltagare

2. HLR-kurs – genomförs på plats hos oss (3 timmar)
    Praktisk HLR-övning på dockor, genomgång av hjärtstartare, max tolv deltagare

Om du är intresserad, skicka ett mail till spetsberget@gmail.com och ange vilken av kurserna du vill delta på. Vi har i dagsläget inga datum, vi återkommer när vi vet hur intresset är. Vi vill ha din intresseanmälan senast 15 mars. Det är först till kvarn som gäller.

UPPGE GÄRNA LÄGENHETSNUMMER

När ni kontaktar styrelsen eller Delagott, uppge gärna ert lägenhetsnummer, t.ex. 201101, så blir det enklare för oss att veta vilka ni är. Om ni är osäkra, så står numret på utsidan av er ytterdörr.

UPPDATERADE TIDER FÖR RENOVERING
Vi ändrar tiderna för renovering under helger till att endast utföras fram till kl. 17:00 på fredag, lördag och söndag. Det har varit en del renovering i huset på sistone och det kan vara skönt för grannarna att slippa höra bankande, borrande, spikande m.m. dessa kvällar, när de flesta är lediga. Så, vi ber alla att respektera de tider som gäller vid renovering.

De nya tiderna gäller fr.o.m. 1 mars.

STÖRANDE LJUD
Det har inkommit klagomål om att medlemmar störs av olika störande ljud såsom skällande hundar i trapphus/inne i lägenheter, barn som hoppar och springer inomhus, hög volym på musik, m.m.

Vår fastighet består av många lägenheter, lokaler samt gym. Det är relativt lyhört, det bor vuxna, barn och husdjur i huset. Detta sammantaget gör att det kommer att låta emellanåt. Självklart är det tillåtet att ha fest ibland – då är det trevligt att informera grannarna, något de flesta också gör. Det vi alla kan göra, är att tänka lite extra på att inte göra något som stör.

KLÄTTERSTÄLLNING/RUTSCHKANA
Som vi tidigare har meddelat, har vi stängt av klätterställningen/rutschkanan på gården. Anledningen är det är ett hål i golvet på ovansidan och detta är så pass stort att en barnfot kan fastna. Vi har gett Delagott i uppdrag att laga detta hål samt att de ska laga sandlådan och även fylla på med ny sand, när det blir lite varmare utomhus.

Vi genomförde i höstas även en besiktning av lekplatsen.

FÖRVARING AV ELCYKLAR    
Styrelsen har gett en medlem tillstånd att tillfälligt förvara sin elcykel i ett barnvagnsrum. Detta gjorde vi då rummet stod helt tomt och i väntan på vår avsikt att erbjuda ett annat alternativ. Vårt förslag är att vi använder f.d. fastighetskontoret/styrelserummet i källaren till detta. Detta rum är försett med lås.

Om ni är intresserade, skicka ett mail till spetsberget@gmail.com. Vi vill ha ert svar senast 15 mars.

FELANMÄLAN
Det är allas gemensamma ansvar att göra felanmälan, t.ex. vid problem med någon hiss eller en tvättmaskin eller dylikt.

Hisspartner/St Eriks Hiss: 08-522 258 00
Delagott: 08-55 11 05 00 / via hemsidan – delagott.se/felanmalan – fyll i 1111 i fältet portkod

Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
· Föreningsstämma / motion
· Sopsortering
· Avtal

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com