SpetsbergsNytt oktober 2021

Hej medlem,

Nu är hösten här och vi i styrelsen har tagit in våra utemöbler och grillar.

PÅMINNELSE: CYKELRENSNING / RENSNING AV BARNVAGNSRUM
En liten påminnelse om den gemensamma cykelrensning vi ska ha nu på lördag, den 16 oktober – vi börjar kl. 10.00. Kom ihåg att märka er cyklar – både de i källaren samt de på gården – senast den 15 oktober. Ej märkta cyklar kommer att omhändertas.

Detsamma gäller de barnvagnar / rullatorer som ska stå kvar i barnvagnsrummen. Övriga saker såsom pulkor, skateboards etc som finns kvar i dessa utrymmen den 16 oktober, kommer att slängas.

FELANMÄLAN
Det är allas gemensamma ansvar d.v.s. det är inte enbart styrelsens ansvar att göra felanmälan, t.ex. vid problem med någon hiss eller en tvättmaskin eller dylikt.

Hisspartner/St Eriks Hiss: 08-522 258 00

Delagott: 08-55 11 05 00, alternativt via deras hemsida; delagott.se/felanmalan – fyll i 1111 i fältet portkod

PARKERING PÅ GÅRDEN
För några veckor sedan fick en ambulans problem när den på natten skulle köra in på gården och någon hade parkerat sin bil mellan port 20 och 22. Detta är mycket allvarligt och vi vill återigen påminna om att parkering inte är tillåten på gården.

LOKALEN PORT 20
Denna lokal är nu nästan färdigrenoverad och den nya hyresgästen flyttar in 1 november. Vi har skrivit ett avtal på tre år och det kommer ge bra intäkter till föreningen.

GYMMET – DÅLIG RESPEKT FÖR STÄDNING
Gymmet är stängt för städning 08.30-10.00 på tisdag morgon, jämna veckor. Det är tråkigt att höra att medlemmar inte respekterar detta, är otrevliga mot den medlem som påtagit sig uppgiften att städa och dessutom kräver att vara i gymmet denna tid. Vi ber alla respektera att tid ges för att städa.

Vi vill även påminna om att gymmet endast är till för medlemmar i föreningen. Alla som använder gymmet ansvarar för att se till att det hålls efter. Lägga tillbaka redskapen där de ska vara, inte slänga snus, papper etc på golvet, torka av redskapen efter användning.

UPPFÖLJNING OVK-KONTROLL
Kökskanalen i port 24, vilken uppvisade ett lågt resultat vid OVK-kontrollen, har filmats och inga fel kunde hittas. Silja Team har återigen varit här och testat att få bättre drag i ventilationen med hjälp av en extra fläkt som de tillfälligt installerade vid ventilationsluckan på piskbalkongen. De filmade även på nytt men kan inte se orsaken till det lägre resultatet. De ska nu fundera vidare på eventuella ytterligare åtgärder.

F.D. STYRELSERUMMET
Det f.d. styrelserummet, innanför källartrappan, står tomt. Rummet är på ca 10-12 kvadratmeter, det finns ett fönster samt låsbar dörr.

Om någon är intresserad av att hyra detta utrymme, skicka ett mail till spetsberget@gmail.com. Hyran är 1 200:-/månad och kommer att debiteras, tillsammans med ordinarie månadsavgift, från Delagott.

GARANTIBESIKTNING STAMRENOVERING
LPT och Rödjare var på plats i september och utförde de ålägganden som de var ansvariga för efter garantibesiktningen från stamrenoveringen, så nu kan vi lägga detta till handlingarna😊.

RÅTTBEKÄMPNING
Saneringsbolaget Nomor, vilka ansvarar för de betongstationer som är utplacerade runt huset, har återigen vittjat dessa och kunde konstatera att samtliga utom en har haft påhälsning. Hannes i styrelsen har vidtagit åtgärder avseende de hål som finns under gräsmattan – råttorna gräver gångar där, de bor inte där – men dessvärre har nu nya hål upptäckts så vi kämpar vidare med att göra gården så ovälkommen som möjlig för dessa ”besökare”.

GÅRDEN
Vattningen av häcken, vilken har gjorts tre gånger/vecka, upphör nu för säsongen. Häcken ser väldigt fin ut och kommer bli ännu finare nästa sommar, när vi får klippa den.

Nya rosenbuskar är inköpta och kommer att planteras inom de närmsta veckorna. Befintliga buskar ska beskäras i vår, vilket är den bästa tiden att göra detta.

KOM IHÅG ATT STÄNGA SPJÄLLET
En påminnelse till alla som har öppen spis – kom ihåg att stänga spjället när ni inte eldar! Detta är viktigt för ventilationen i lägenheten. För er som är nya i föreningen eller inte har eldat tidigare – spjället sitter på ena sidan inne i den öppna spisen.

Här är lite att tänka på vid eldning och nedanstående information hittar ni även på vår hemsida.

Eftersom draget i våra skorstenar är mekaniskt är det viktigt att följa några enkla steg inför eldning:

– Börja med att öppna ett fönster eller balkongdörr så långt bort från den öppna spisen som möjligt i rummet

– Kontrollera att samtliga fönsterventiler är fullt öppna

– Öppna därefter spjället på den öppna spisen för att ”draget” i spisen ska komma i gång

– Testa draget genom att sätta fyr på en bit papper eller dylikt. Försvinner röken och askan/flagor upp i skorstenen?

– När brasan har brunnit ut är det viktigt att stänga spjället


Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
·       Underhållsplan
·       Budget

Bästa hälsningar,
Styrelsen

Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com