SpetsbergsNytt augusti 2021

Hej medlem,

Vilken sommar vi har kunnat njuta av i Sverige, helt fantastiskt! Hoppas alla har haft möjlighet till lite ledighet och att ni haft det fint. Gården har använts flitigt till grillkvällar, födelsedagskalas, studentmottagningar – härligt.

TACK!
Vi vill tacka alla som noggrant har knutit sina avfallspåsar/soppåsar ordentligt. Därmed har vi sluppit de otäcka odörer som kom från soprummen förra sommaren.

FELANMÄLAN
Det är allas gemensamma ansvar att göra felanmälan till Delagott, om man t.ex. upptäcker att en tvättmaskin är trasig, att en dörr inte stängs som den ska etc. Felanmälan kan göras via telefon; 08-55 11 05 00, alternativt via deras hemsida; delagott.se/felanmalan – fyll i 1111 i fältet portkod. Denna information finns uppsatt i samtliga tvättstugor samt på anslagstavlorna i källaren.

LOKALEN PORT 20
Styrelsen har beslutat att vi ska renovera lokalen i port 20 för att på nytt hyra ut den som kontor. Det blir för föreningen en intäkt och detta under lång period. Den mäklare vi har varit i kontakt med har informerat att det finns stort intresse av denna typ av lokal för denna typ av verksamhet. Vi har anlitat byggare samt målare och arbetet påbörjas 6 september.

UPPFÖLJNING OVK-KONTROLL
Den 6 september sker en uppföljning av OVK-kontrollen i port 24, där lägenheterna 01 uppvisade ett för lågt resultat avseende ventilationen i kökskanalen. Vi återkommer när vi vet vad som eventuellt behöver att åtgärdas.

ÄNNU EN CYKEL HAR STULITS
Dessvärre har ytterligare en medlem blivit av med sin cykel, vilken stod i källaren. Återigen har ingen åverkan gjorts på någon källardörr utan nyckel har använts.

Som vi tidigare har informerat, har styrelsen fått in två offerter gällande ”blipp-system” men kostnaden för ett sådant är hög och vi behöver ta in fler offerter och titta mer på detta, innan vi eventuellt kan ta något beslut.

CYKELRENSNING / RENSNING AV BARNVAGNSRUM
Vi, tillsammans med alla berörda medlemmar, kommer att genomföra en cykelrensning lördagen den 16 oktober och den avser både cyklar som står i källaren samt på gården. Innan dess kommer samtliga att få etiketter för att märka upp sin/sina cyklar och detta måste vara gjort senast den 15 oktober. I samband med cykelrensningen kommer vi även att lyfta ut alla märkta cyklar på gården och spola av dem. Vi ber alla med cyklar att hjälpa till denna dag, det är inte enbart styrelsen som ska göra detta😊.

Vi kommer vid samma tillfälle även att rensa barnvagnsrummen från sådant som inte ska stå där; ej använda barnvagnar, cyklar, pulkor, snowracers etc. Märk upp de barnvagnar som används och som ska stå kvar. Om ni har något annat där som inte ska vara kvar, ber vi er ta hand om det.

GARANTIBESIKTNING STAMRENOVERING
Vi har varit i kontakt med entreprenören LP,T vilka är ansvariga för att åtgärda vissa saker efter stamrenoveringen. LPT har nu kontakt med elektrikerfirman Rödjare, som också har en del saker att åtgärda, och vi inväntar besked om datum då båda företagen kan komma, så att det blir smidigare för berörda medlemmar. Så snart vi har fått besked, återkommer vi om datum.

KROSSAT GLAS
Det har vid några tillfällen upptäckts krossat glas på baksidan av huset, vid garagen. Vi vet inte vem som gjort detta men ber alla vara uppmärksamma så att ni inte skadar er själva eller kör på glas med bilen.

OVÄLKOMMEN ”GÄST”
Under hösten 2020 hade vi vid några tillfällen en uteliggare som sov i port 20, i trapphuset på plan nio. Detta har skett på nytt och vi påminner vad som ska göras om detta sker. Styrelsen har tidigare varit i kontakt med Polisen, vilka ansvarar för att avhysa personer. Om och när detta sker, då ska Polisen kontaktas eftersom detta anses vara ett brott. Ring 114 114 men där kan väntetiden ibland vara längre och i så fall kan även 112 användas.

KODLÄSARE
Det problem som vi har haft med två av våra kodläsare vid entrédörrarna är nu åtgärdat och de fungerar åter som de ska.


Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
·  Ekonomi/lån
.  Garage/parkeringsplatser


Bästa hälsningar,
Styrelsen

Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com