SpetsbergsNytt juni 2021

Hej medlem,

Här kommer ett sista SpetsbergsNytt innan vi tar lite sommarledigt.

NYA STADGAR
Vi har nu fått våra nya stadgar registrerade hos Bolagsverket och de finns upplagda på vår hemsida.

GYMMET
Nya hantlar, i stället för de som blev stulna, är nu på plats i gymmet. Nu hoppas vi att dessa får stanna där de hör hemma – på gymmet😊.

Med tanke på att restriktionerna gällande Covid-19 lättas fr.o.m. imorgon 1 juli, tar vi bort restriktionen att endast fyra personer samtidigt får vistas i gymmet. Alla ombeds fortfarande att hålla avstånd samt att alltid torka av redskapen/maskinerna efter användning.

En påminnelse om att inte släppa tunga vikter/hantlar på gymmet – golvet klarar inte detta så snälla, lägg ner vikterna/hantlarna på golvet.

FIMPA HEMMA – INTE UT GENOM BALKONGEN
Det är tråkigt att några medlemmar tycker det är OK att kasta ut fimpar/snus ner på gården från sina balkonger. Detta är inte ett acceptabelt beteende och vi är tacksamma om rökarna/snusarna tar hand om sina fimpar/snus hemma.

SOMMARVARMT

Vi har nu härligt sommarvarmt väder och med värmen ökar risken för odörer från soprummen. Vi måste alla vara extra noggranna med att knyta ihop soppåsarna ordentligt. Om vi alla hjälps åt, slipper vi förhoppningsvis dessa mindre angenäma lukter.

OVK-KONTROLL
Företaget Silja Team, som genomförde OVK-kontrollen, har nu varit på återbesök. Det stopp som hittades i en lägenhet i port 20 har åtgärdats. Silja Team har även filmat berörda lägenheter i port 24 som uppvisade ett lägre resultat vid årets kontroll, jämfört med kontrollen för sex år sedan. De ser att det är ett stopp men kan inte riktigt se orsaken till stoppet. För att de ska kunna ta reda på vad det är för problem, och för att kunna åtgärda det, måste hål tas upp i betonggolvet på vinden. Vi tittar nu på när de har möjlighet att utföra detta arbete och återkommer när vi har fått besked.

GARAGE
Det har upptäckts att ett av garagen har använts som bostad. Detta är självklart inte tillåtet och styrelsen ser mycket allvarligt på detta. Åtgärder är vidtagna.

CYKLAR STULNA
Det är dessvärre några medlemmar som fått sina cyklar stulna från cykelrummet i källaren. Det är ingen åverkan på något lås till källaren så vi kan alla hjälpas åt att vara observanta om det kommer in någon okänd i källaren.

GÅRDEN
Vår gård blir bara finare och finare. Nya blommor har planterats i lådorna samt i rabatterna vid husväggen. Häcken som planterades förra året har redan blivit väldigt tät och fin.

Vi vill återigen påminna om att vi alla hjälps åt med att inte lämna något ätbart på marken när vi använder gården. Kom även ihåg att ställa tillbaka bord och stolar efter användning.

NYTT STYRELSERUM

Styrelsen har flyttat från det s.k. fastighetsägarerummet till lokalen i port 18, vilken ursprungligen var till för styrelsen. Styrelsen består av sju personer, fastighetsägarerummet var avsett för en person och är alldeles för litet för våra styrelsemöten. Det är dessutom inte möjligt att bjuda in t.ex. Delagott till möten i detta lilla rum.

Lokalen i port 18 består av ett mindre samt ett större rum. Det finns inget vatten eller toalett i lokalen. Vi tittar på att det större rummet även ska kunna hyras av medlemmar.

GARANTIBESIKTNING STAMRENOVERING
Vi har, efter flera påminnelser, nu äntligen fått protokollet från besiktningsman.se. Entreprenören LPT är informerad om de punkter som åligger dem att åtgärda och de kommer att kontakta berörda medlemmar.

INFRAVÄRME
Om ni har infravärme installerad på era balkonger, tänk på att putsen på väggen kan släppa p.g.a. värmen. Om detta sker, är det medlemmens ansvar att ta åtgärda detta.

Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
· Lokaler
·  Ekonomi/lån

Vi hoppas alla får en riktigt fin och härlig sommar.
Styrelsen


Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com