SpetsbergsNytt maj 2021

Hej medlem,

Här kommer lite smått och gott från styrelsen.

ÅRSMÖTE
5 maj hade vi vårt Årsmöte, på gården. Trots att det var tre grader ”varmt”, blåste och regnade, var det 26 tappra som deltog. Vi tackar vår tidigare ordförande Patrik, som gjort ett strålande jobb. Patrik lämnade styrelsen i samband med att han nu har flyttat. Ett stort tack även till Martin – vår eldsjäl i samband med hissrenoveringen, taket och annat tekniskt underhåll – och som nu också har lämnat styrelsen.

Den nya styrelsen består av:
Yvonne Staaf, ordförande
Hind Bernhard, ledamot                                                                                          
Ylwa Lindevall, ledamot                                      
Fredrik Fröstell, ledamot                                                              
Martin Lundin, ledamot

Hannes Bergfjord, suppleant                                                       
Christian Simon, suppleant

Vi vill passa på att tacka valberedningen som lyckats få till en fulltalig styrelse. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet inom styrelsen.

GYMMET
Med tanke på att personer i högriskgrupp har fått sina två sprutor samt att många i.o.m. att Stockholm är i fas 4 nu har fått sin första spruta, drar vi ner tiderna då gymmet enbart är öppet för riskgrupper. Fr.o.m. 1 juni är gymmet enbart öppet för riskgrupper följande tider:

Måndagar 07.00-11.00
Torsdagar 12.00-15.00

Regeln om max fyra personer samtidigt gäller dock fortfarande, då gymmet är en relativt liten lokal. Respektera varandra i gymmet och försök att sprida ut er i lokalen. Om en medlem använder någon maskin, vänta med att använda maskinen bredvid – håll avstånd!

VIKTIGT!
Golvet i vårt gym är inte lika tåligt som golv på kedjornas gym. Med det sagt, ber vi alla som använder tunga vikter och/eller skivstång, att vara försiktiga och lägga ner dessa på golvet istället för att släppa ner dem.

VI HAR INTE NÅGOT GROVSOPRUM
Vi har inget grovsoprum och källaren är inte heller till för att dumpa saker som man inte längre vill ha. Trots detta tycker någon/några att det är en lämplig plats att slänga sin gryta, ytterkruka, skoställ m.m. Vi ber alla att respektera detta och själva ta hand som sitt skräp.

GRILLNING
Vi har nu återigen tre grillar på gården så flera sällskap kan grilla samtidigt och hålla gott avstånd till varandra. Det är härligt att se att många använder grillarna, utspridda över gården😊.

Kom ihåg att du kan boka om du ska ha ett större kalas eller liknande – bokningslistan hänger på anslagstavlan mitt emot tvättstugorna.
 
PORTKOD
Vi vill påminna om att inte lämna ut portkoden till obehöriga. Om du inte har symptom/inte är i riskgrupp och t.ex. beställer leverans av mat, gå gärna ner och hämta den vid entrén, istället för att budet får koden.

OVK-KONTROLL
Denna har nu genomförts även i port 20, 22 och 24. Kontrollen visade att det är dålig ventilation i köksstammen i port 24, lägenheter 01. Vi inväntar protokollet, har beställt filmning av denna stam och väntar besked om när denna kan genomföras.

GÅRDEN
Som vi hoppas att ni har sett, har våra rabatter samt häcken fått ny jord. Bevattningen av häcken är även igångsatt. Plantering av rosor i rabatten samt i lådorna under balkongerna kommer att ske inom kort.

Oinbjudna ”gäster”
Vi har dessvärre fått besök på gården i form av råttor. Dessa har byggt gångar under gräsmattan. De finns även på baksidan av huset. Styrelsen har träffat saneringsbolaget Nomor som har gjort en inspektion. Vi har nu tecknat ett skadedjursavtal med Nomor och de kommer inom kort att sätta upp s.k. betongbetesstationer runt vår fastighet i syfte att övervaka/bekämpa gnagare.

Det är viktigt att alla hjälps åt med att inte lämna något ätbart på marken när vi använder gården, inte mata fåglar etc – allt för att undvika att göda dessa gnagare.

GARANTIBESIKTNING STAMRENOVERING
Denna ägde rum 3 + 4 maj i lägenheterna i port 22 och 24. Även här väntar vi på protokollet, från besiktningsman.se.

RADONMÄTNING
Den andra omgången radonmätning är nu avslutad i de lägenheter som uppvisade högre värden vid förra mätningen. Vi har nu fått resultatet och glädjande är att samtliga berörda lägenheter nu ligger under gränsvärdena. Så, nu kan vi bocka av detta!

SOTNING PORT 24
Sotning samt efterföljande inspektion i port 24 är nu genomförda och medlemmarna har fått information att eldning nu åter är tillåten.

KVARGLÖMD TVÄTT
En påminnelse om att ta hand om sin tvätt i tvättstugor/torkrum. Kvarglömd tvätt kommer att omhändertas och lämnas till textilåtervinning efter en vecka så kom ihåg att ta hand om din tvätt.


Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
· Årsmötet
· Arbetsfördelning inom styrelsen
· Ekonomi

Majhälsningar,
Styrelsen

Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com