SpetsbergsNytt april 2021

Hej medlem,

Nu kommer vi snart att kunna njuta av våra körsbärsträd, när de blommar. Så håll utkik – de blommar bara en vecka😊!

ÅRSMÖTE
En liten påminnelse om Årsmötet som hålls den 5 maj, klockan 19.00. Som vi har meddelat via kallelsen, kommer vi att göra som förra året d.v.s. vi har ett fysiskt, kortare möte på gården, med gott om avstånd mellan varandra.

Om du inte har möjlighet att närvara, till exempel på grund av Covid-19, ser vi gärna att du poströstar, blankett delades ut tillsammans med kallelsen, årsredovisningen och budgeten.

FIMPAR/SNUS
Flera medlemmar har hört av sig till styrelsen om att det slängs fimpar och snus på gården. Det finns askkoppar för cigaretter, vilka nu har tömts. Förutom att det ser väldigt otrevligt och äckligt ut, med fimpar/snus slängda överallt, kan det även vara farligt för små barn. Vi ber alla rökare/snusare att respektera detta.

GÅRDEN
Vår trädgårdsskötare – Marina Deals – kommer inom kort att lägga ut bevattningsslangen till häcken vilken planterades förra året. Vattning kommer även detta år att skötas via timer, tre gånger/dygn.

De har fyllt på med ny jord i häcken och rabatten och kommer plantera nya rosor samt blommor i lådorna under balkongerna.

GRILLEN / UTEMÖBLER / LEKPLATS
Vi har nu tagit fram klotgrillen och har även köpt en ny, att ersätta den mindre med, vilken dessvärre fick fötter förra sommaren. Bredvid den murade grillen finns ett kärl som är till för att enbart slänga aska i – övrigt skräp får man ta med sig. Bokningslista kommer att sättas upp i maj på anslagstavlan mittemot tvättstugorna, för de som vill boka grillen. Nu hoppas vi att det blir en lika fin grillsommar som förra året😊. Vi ber alla som använder utemöblerna att ställa tillbaka dem vid bordet när ni är klara.

Vi har köpt in en låda för förvaring av leksaker, efter önskemål från en medlem. Vi ber de som använder leksakerna, att lägga tillbaka dem i lådan och sätta på – det nu trasiga – locket så gott det går.

STATUS PASSERSYSTEM
Styrelsen har haft ännu en leverantör av passersystem på besök som har gått igenom fastigheten. Av de fyra företag som ursprungligen kontaktades, har två besökt oss och skickat in offerter. Nuvarande styrelse har valt att avvakta med hur vi ska gå vidare med detta, till dess att den nya styrelsen är på plats.

OVK-KONTROLL
En första del i den Obligatoriska Ventilations Kontrollen har genomförts, i port 18. Det kommer inom kort information till övriga medlemmar, vad de boende behöver tänka på inför kontrollen och när den kommer att genomföras.

TVÄTTSTUGOR/TORKRUM
Vi vill påminna alla om att skriva upp namn + telefonnummer när ni bokar tid i tvättstugor/torkrum. Detta gäller även om det inte är den boende själv som tvättar.

GARANTIBESIKTNING STAMRENOVERING
Med tanke på pågående pandemi, kontaktade styrelsen förra året LPT (entreprenören för vår stamrenovering) och frågade om det var möjligt att flytta fram den andra delen av garantibesiktningen, då flera medlemmar uttryckt oro att få besök hemma. LPT sa då ja till detta. Det har nu gått ännu ett år och denna garantibesiktning kommer nu att genomföras 3 + 4 maj i lägenheterna i port 22 och 24, med start kl. 08.00 respektive dag. Vid besiktningen deltar representant från LPT samt från besiktningsman.se (fristående företag). Berörda medlemmar har fått mer information om detta.

GYMMET
Styrelsen kommer att köpa in nya tio-kiloshantlar (de kommer åter in i lager i slutet av maj), i stället för de som har stulits från gymmet och sedan hoppas vi att dessa får bli kvar😊.

RÖKLUCKOR I TRAPPHUSEN
Det har upptäckts att rökluckorna högst upp i trapphusen är otäta och dessa kommer nu att tätas.

BESIKTNING AV TAKET
Vi har haft en besiktning av taket och då upptäcktes ett mindre hål i den s.k. gesimsrännan vilket nu ska åtgärdas.

RADONMÄTNING
En andra radonmätning har genomförts i de lägenheter som uppvisade högre värden vid förra mätningen. Vi har nu fått resultat för fyra av fem lägenheter och väntar nu in det sista resultatet.

SOTNING PORT 24
Sotningen i port 24 har genomförts i alla lägenheter utom en, där innehavaren har varit bortrest under lång tid. Sotningen är nu planerad till 29 april och därefter kommer inspektion att ske.


Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
·         Årsmötet
·         Gården

Snöiga vårhälsningar,
Styrelsen