SpetsbergsNytt mars 2021

Hej medlem,

Våren har nu kommit på riktigt, om än med några smärre bakslag😊. Vi kommer inom kort att ställa ut våra gemensamma utemöbler och hoppas att många får möjlighet använda dem även detta år. Kom ihåg att det är vårt gemensamma ansvar att hålla det snyggt och rent vid användning av uteplatsen.

ÅRSMÖTE
Årsmötet kommer att hållas den 5 maj. Med tanke på gällande restriktioner – att endast åtta personer får träffas samtidigt – undersöker nu styrelsen vilket som är det bästa och säkraste sättet att hålla mötet på och vi återkommer med mer information/besked när vi vet mer.

LÅSSYSTEM
Styrelsen har skickat ett underlag till fyra leverantörer av digitala låssystem och bett om offert. Endast en av dem har hittills svarat och vi har träffat företaget och gått igenom vår fastighet. De har även återkommit med en offert. Vi har skickat påminnelse till de andra och kommer att fortsätta detta arbete.

Dessvärre har en medlem upptäckt att någon försökt “mixtra” med låskolven på lägenhetens ytterdörr. Det är även någon som har försökt att bryta upp låset till styrelserummet så vi ber alla vara uppmärksamma på om ni ser något som ser misstänkt ut och vara noggranna med om någon kommer med in när porten är öppen. Dörren till källaren och cykelförvaringen går inte alltid igen som den ska så kolla gärna en extra gång att den stängs ordentligt. Vi kommer att be Delagott att se över denna dörr.

OVK-KONTROLL
Den Obligatoriska Ventilationskontrollen (OVK) kommer att genomföras lite senare i vår. Inför denna är det viktigt att alla medlemmar ser över sin ventilation. Det upptäcktes av en nyinflyttad medlem att i dennes kök, hade fläkten kopplats till frånluftsventilen, något som är absolut förbjudet. Endast kolfilterfläktar är tillåtna i köken.

GÅRDEN
Efter önskemål från en medlem, har vi köpt en låda för förvaring av leksaker att använda i sandlådan. Vi har även bett Delagott att laga sandlådan, då den är trasig på en sida. Detta kommer att ske så snart det är möjligt – det har varit brist på tryckimpregnerat trä i Sverige.

SOTNING
Den planerade åtgärden och sotningen av kanalerna i port 24, vilken blev uppskjuten p.g.a. pandemin, har nu genomförts.

PANNRUMMET
Styrelsen har gjort en rensning av skräp i pannrummet och Delagott har hjälpt till att forsla bort detta.

DAGVATTENBRUNNAR
Utanför portarna finns dagvattenbrunnar med hål i, och på marken finns små stenar, en kombination som kan vara lockande för små barn. Vi vill be om hjälp så att barn inte stoppar ner stenar eller andra små saker i dessa brunnar, allt för att undvika stopp.

BO I BOSTADSRÄTT VS I HYRESRÄTT
Här är ett par saker som skiljer boende åt i bostadsrätt och hyresrätt.

Inflytande och ansvar
I en Bostadsrätt äger du tillsammans med dina grannar fastigheten. Det ger möjlighet till stort inflytande och vi själva har ansvar för att ekonomi och förvaltning sköts.
I en Hyresrätt äger hyresvärden fastigheten och ansvarar för förvaltningen. Som boende har man mindre eller inget inflytande i hur fastigheten sköts.

Renovering och reparation
Om något går sönder i din Bostadsrätt är du oftast själv ansvarig för reparationen. Vem som är underhållsansvarig för vad – föreningen eller bostadsrättshavaren – framgår av föreningens stadgar. I en Bostadsrätt har du större möjlighet att göra renoveringar. Ibland behöver du styrelsens godkännande, t.ex. om du ska göra en större renovering av kök eller badrum.
Som boende i en Hyresrätt får man hjälp med reparationer och om något går sönder, hjälper hyresvärden till. Dock är möjligheterna till att göra större renoveringar begränsade.

Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
·         Garantibesiktning stamrenovering
·         Lokaler
·         Gården
·         Årsredovisning och revision
·         Pågående radonmätning

Vårhälsningar,
Styrelsen