Spetsbergsnytt januari 2021

Hej medlem,

God fortsättning! Vi hoppas att alla har haft en fin jul- och nyårshelg. Här kommer lite information från styrelsen.

LÅSSYSTEM
Dessvärre har det varit inbrott i förråd både på vinden och i källaren, vilket vi tidigare informerat om. Styrelsen kommer nu att titta på samt begära in offerter på alternativt låssystem, troligen ett digitalt system.

OVK-KONTROLL
Vi har nu valt företag för att genomföra den Obligatoriska Ventilationskontrollen (OVK) och vi återkommer när vi vet datum för denna.

HISSRENOVERING
Vi kommer att få ett avdrag på slutfakturan från Hisspartner som kompensation för de förseningar som uppstod i samband med renoveringen av hissarna. Hisspartner beklagar detta, i övrigt har samarbetet fungerat bra.

GYMMET
Hösten 2019 invigde vi vårt fina nyrenoverade gym, vilket sedan dess drivs i föreningens egen regi. Gymmet är en förmån som erbjuds boende i vår förening och det känns väldigt tråkigt att någon medlem tycker att det är OK att stjäla två hantlar från gymmet. Den som har gjort detta – vänligen återlämna dessa omgående – du förstör för alla andra som använder gymmet samt att det inte känns bra att misstänka att vi har en tjuv bland de boende i huset. Gymmet har, sedan vi öppnade det, varit kostnadsfritt för medlemmarna men fortsätter detta, då kommer vi att ta ut en avgift för de som använder det, något vi helst inte vill behöva göra.

Vi har en medlem som ansvarar för städningen i gymmet och med tanke på pandemin, har fler använt det vilket lett till att det har blivit allt stökigare och smutsigare. Papper slängs på golvet i toalettrummet (det finns en papperskorg…), skal till pumpafrön har spottats ut över hela gymmet. Alla som använder gymmet har ett gemensamt ansvar för att det inte skräpas ner, att maskinerna/redskapen torkas av efter användning etc. Hur vill du själv att det ska se ut när du kommer dit?

Vi vill även påminna om att inte använda skor ni haft på er utomhus i gymmet. Även om ni ”bara” ska gå ute från t.ex. port 20 till gymmet – byt skor när ni kommer till gymmet. Stenar fastnar när ni går utomhus och att sedan använda samma skor inne på gymmet innebär dels risk för att maskinerna skadas, dels att det blir smutsigare i lokalen.

Sedan förra Spetsbergsnytt har det kommit ytterligare nya restriktioner gällande gym och följande gäller nu för vårt gym; max fyra personer alternativt endast boende från samma hushåll. Respektera varandra, håll avstånd och kom ihåg att torka av maskinerna/redskapen efter användning.

Vi är tacksamma om ni kan vidarebefordra denna information till alla i era hushåll, då mailet inte skickas till alla.

PROBLEM MED LUFT
Vissa medlemmar har uttryckt problem med frånluften i lägenheter samt vid eldning. För närvarande pågår arbete i port 24 för att åtgärda de problem som funnits där. Skorstenen i port 20 har filmats men inga fel upptäcktes.

Vi vill påminna alla om att se till att luftventilerna inte täcks igen, vilket har upptäckts i några lägenheter.

Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
·         Förråd
·         Radonmätning
·         Garantibesiktning stamrenovering
·         Lokaler


Vinterhälsningar,
Styrelsen