Renovering av hissar

I samband med stamrenoveringen för tre år sedan, fick våra hissar slita hårt. Vi har haft en del driftstopp sedan dess och har därför låtit göra en besiktning av hissarna. Denna har resulterat i att vi har beslutat att renovera våra hissar.

Vi har med hjälp av en konsult gjort en upphandling och företaget Hisspartner kommer att genomföra denna renovering. Med tanke på rådande Corana-virus, fick vi först i förra veckan besked om att de delar som behövs kan levereras enligt tidplan – dessa produceras i Italien.

Arbetet kommer att påbörjas vecka 34 och förväntas att ta 2 x 4 veckor. Det kommer att bli några veckor när det blir lite mer omständligt för de som använder hissarna men vi har försökt planera för att det ska bli så enkelt som möjligt. Därav kommer vi att renovera hissarna i port 20 + 24 samtidigt – detta för att medlemmarna i dessa portar som behöver använda hissarna, då kan använda hissarna i portarna 18 + 22, åka till våning åtta och sedan gå över vinden för att sedan ta trapporna ner till önskad våning, för att undvika att behöva gå uppför trapporna. På motsvarande sätt renoveras därefter hissarna i port 18 + 22.

Vi förstår att detta kommer att bli lite av en utmaning men vi har försökt att planera så att det ska bli så smidigt som möjligt för alla. Vår ursprungliga tanke var att renoveringen skulle genomföras under sommarperioden, då många är bortresta, men detta satte Corana-viruset stopp för då Italien som bekant har haft ”lock down”.

Vi återkommer med mer information innan renoveringen påbörjas.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen