Spetsbergsnytt December 2019

Nu är julen och ledigheter nära men innan vi lämnar 2019 bakom oss kommer lite information från styrelsen. Vi börjar med lite tråkigheter. Det har förekommit lappar med grova rasistiska budskap i delar av huset. Om du känner dig hotad eller otrygg kontakta polisen.

RADONMÄTNING: En radonmätning kommer utföras med start i januari . Mätningen görs efter en viss spridning i huset därav urvalet av lägenheter. Berörda medlemmar kommer snart bli kontaktade med vidare instruktioner och information. Denna mätning görs på uppdrag av Solna Kommun.

ENERGIDEKLARATION: Den är nu genomförd och vi kan glädjas med ett mycket bra resultat med tanke på husets ålder. Energiklass C.

GYM: Det är härligt att se att gymmet används flitigt av våra medlemmar. Vi vill dock påminna om att det är eget ansvar som gäller. Det är förbjudet för barn att klättra på maskinerna då det kan uppstå olyckor samt att man ser till att inte störa/vara i vägen för andra medlemmar som tränar samtidigt.

Styrlesen vill gärna se en eller två medlemmar som gymansvariga mot ett arvode. Vi ser helst att det är någon som tränar regelbundet och kan ställa upp med följande:

Kontinuerlig tillsyn för allas trevnad, se till att gymmet hålls städat, att trivselregler respekteras, att maskinerna servas som de ska enligt avtal, ta emot felanmälan, följer upp reparationer och serviceavtal, inköp, tömma soppor, fyller på med papper, se till att fönster är stängda, osv. Om du är intresserad kontakta spetsberget@gmail.com senast 15 januari.

TVÄTTSTUGAN: Vi vill gärna påminna om tvättstugans regler för att undvika onödig irritation. Bokad tid faller om den inte påbörjas efter 30 minuter. Håll rent i filtrarna och golv samt maskinfack.

PINGISRUMMET:Härlig att se det är uppskattat och används av flera i huset. Dock behövs här en påminnelse för allas trevnad: föräldrar ansvarar för egna barn och ungdomar som vistas i pingisrummet. Det har tyvärr förekommit matrester som styrelsen har fått ”ta hand om” .

Punkter, utöver de fasta, som togs upp/följs upp under senaste styrelsemötet:

· Rökkanaler & sotning

· 2:a handsuthyrningar

· Takunderhåll

· Avtal och garantier

· Underhållsplan

· Radonmätning

· Energideklaration

· Gymmet

· Fastighetsförvaltning

En riktig fridfull Helg och Gott Nytt År önskar samtliga i styrelsen.