Spetsbergsnytt Juni 2019

Stämman gick av stapeln den 16 maj 2019 kl 19.00. Närvarande medlemmar 34/93. Protokoll utdelad till samtliga lägenheter.

Vi vill ännu en gång ge en extra eloge till valberedningen för gediget arbete och samtidigt passa på att påminna om att en bostadsrättsförening bygger på en gemensam investering av dess medlemmar.

Ny Styrelse har tillsatts:

Patrik Säker, ordförande
Hind Bernard, ledamot
Ylwa Lindevall, ledamot
Susanne Engvall, ledamot
Jerry Carlsson, ledamot

Lars Hegethorn, suppleant
Martin Wickman, suppleant.

Påminnelser:

INBROTT: Vi har nu inom ett år drabbats av flera inbrott i källaren. Vi vill påminna om att portdörrar måste hållas stängda och att alla hjälps åt att vara vaksamma med suspekta individer i eller utanför byggnaden.

SOPNEDKAST: Soptanken i port 24 här ännu en gång drabbats av stopp och kunde inte tömmas. Orsaken var att någon medlem slängde i rester av balkonggolv i trä (!?). Sopnedkastet är till för hushållsavfall som knyts ordentligt i en påse. Allt annat får ej kastas i sopnedkastet. Detta stopp förorsakde onödiga kostnader för föreningen. Dessa pengar kan vi använda på bättre sätt.

BREDBAND: Nya medlemmar kontaktar själva Telenor för att aktivera det gemensamma bredbandet.

GÅRDEN: Fimpar och snus ska inte slängas på marken eller från balkonger, visa hänsyn till miljön samt de många småbarn som leker i vår gård.

TVÄTTSTUGOR: Det är ytterst viktigt att göra rent efter sig i tvättstugorna, sopa, rengöra alla filter samt torka efter sig.

Eventuell felanmälan ska självmant göras direkt till Cemi efter upptäckt, skriv gärna en lapp om att det är felanmält .

Styrelsen håller på med beställningar av delar för det som är trasigt.

Kvarglömd tvätt kommer fortsättningsvis lämnas över till Emmaus varannan vecka.

Ett extra Torkskåp finns i lilla mangelrumet för medlemmar som endast önskar torkning. Övriga bokas i samband med tvättid.

 

Punkter som togs upp/följs upp under senaste styrelsemötet:

 • Rökkanaler & sotning
 • Brandlarm
 • Hissar
 • Lokaler
 • Kommunikation
 • Råttbekämpning på baksidan av huset
 • Gymmet
 • Tvättstugorna
 • Takläckan
 • Återställande av trädgård
 • Portkodslås & huvudnycklar.
 • Överlämning av fastighetsskötsel.

Vi önskar alla medlemmar en mycket skön sommar