Spetsbergsnytt

Hej

Först vill vi börja med att beklaga att information under stambytet lämnat mer att önska. Av olika anledningar har det inte skickats ut tillräckligt med information genom spetsbergsnytt. Vi vill ändå tacka för visat tålamod och lovar bättring i framtiden.

Stambyte

Etapp 1, uppgång 18 och 20 är avslutad. Etapp 2 är i full gång med arbete i uppgång 22 som följs snart av arbete i uppgång 24. Arbetet går enligt tidsplan, om man bortser ifrån ventilationsdon som ännu inte kommit upp i några badrum. Där har vi nu hittat en lösning och boende kommer att bli kontaktade för att hitta en dag som fungerar för installation. I samband med detta kommer eventuella återstående arbeten påbörjas och avslutas. Arbetet kommer att påbörjas i uppgång 18 för att sedan fortsätta i 20 sen 22 och sist 24.

I samband med stambytet har trapphusen tagit en hel del stryk. Därför har styrelsen beslutat att måla om och fräscha upp trapphus och andra gemensamma utrymmen. Arbetet med att ta in offerter är i full gång och vår förhoppning är att arbete kan påbörjas snarast.

Arbete med renovering och utbyte av utrustning i tvättstugorna är i gång. Vi har som önskemål och förhoppning att minst 2 tvättstugor kommer att vara i drift under arbetet. Beklagar även om det blir komplicerat och man får räkna med att ha begränsad tillgång till tvättstugan under denna tid. Fördelen är att vi kommer att ha 3 stycken ordinarie tvättstugor och en helt ny akuttvättstuga med grovtvätt utöver vanliga maskiner.

Under stambytet har en hel del frågor dykt upp av. Vår förhoppning är att ni så snabbt som möjligt ska få svar på dessa men tänkte att det kan vara bra att nämna några av de vanligaste frågorna nedan med svar.

Återställning vid skada. En del har fått genomslag i vägg i samband med stambyte. Där har styrelsen i samverkan med projektansvarig förhandlat fram att eventuella skador återställs lika för alla. Det betyder att skadan åtgärdas och det skadade området målas vitt.

Lister, foder etc som skadats på grund av att LPT eller bostadsrättshavaren tejpat upp skydd eller liknande för byggdamm och smuts innefattas inte av krav på återställning. Fackmässigt målade lister och liknande ska klara det utan problem.

Övriga skador i samband med arbetet är det bäst att vända sig direkt till LPT för att få besked.

Gårdsparkering. Som de flesta säkert har märkt så parkeras det fritt på gården, detta får endast göras i samband med leverans och där har det utlovats bättring. Containrar som har stått för att enkelt frakta bort skräp är godkända då räddningstjänst informerats om att det kan vara begränsad framfart under arbetet.

När är min lägenhet klar? I denna fråga ber vi er att vända er direkt till LPT eller kolla tidsplanen som finns på föreningens hemsida och på tal och info. Skulle det bli några förseningar kommer ni att bli kontaktade personligen via något forum.

Ombyggnation i samband med stambytet. Önskar man att göra något större arbete i samband med stambyte så är det följande som gäller innan godkännande kan ges. Man måste ha en plan eller skiss ifrån konstruktör och ett utlåtande ifrån en akustiker. Viktigt är också att förstå att arbeten med det resterande av stambytet kommer prioriteras före beställda tilläggsarbeten i enskilda lägenheter för att undvika försening. Detta kan därför medföra ett senare tillträde av lägenheten.

Elarbete, all el i huset kommer att uppdateras och moderniseras. Elcentraler och elskåp kommer att bytas och problem med el som upptäckts åtgärdas. Det rekommenderas att man i samband med stambytet även väljer omtrådning av den egna lägenhetens el. Detta för att huset ska vara elsäkert även i framtiden.

Ventilation. Denna kommer att ses över i samband med arbetet, detta är för att skapa sig en bild om vad som kommer att behöva åtgärdas i framtiden. Ventilationen är en viktig punkt som kommer att behöva åtgärdas på något sätt. Mer information om detta kommer när en helhetsbild är skapad och en åtgärdsplan är på ingång.

Vi i styrelsen vill också tacka för allt ni stått ut med under denna period. Det är inte enkelt att genomgå eller utstå ett stambyte. Men ni ska ha en stor eloge för ert engagemang och tålamod. Det har självklart varit situationer under arbetet, men med facit,efter mer än halva arbetet så är vi fortfarande en bra kund enligt LPT och de är nöjda med arbetet och de boende. Nu är det inte långt kvar till Maj och vi går emot ljusare tider inte bara vädermässigt utan även i arbetet med stambytet.

Det är omöjligt att täcka in allt i ett spetsbergsnytt, känner ni att ni saknar något eller har fler frågor så tveka inte att höra av er, antingen till oss i styrelsen eller direkt till LPT.

Övrig information

I samband med stambytet har det upptäckts att ledningar som avlopp och samlingsledningar utanför huset är skadade eller i väldigt dåligt skick. Detta kommer att vara tvunget att åtgärdas och arbetet är inte något som ursprungligen ingick i stambytet. Det kommer i och med detta mark- och schaktningsarbeten på områden runt huset.

Gym, detta har många haft frågor om och mer information kommer när en handlingsplan är bestämd. Detta kommer att ske inom den närmsta tiden.

Övriga punkter

Styrelsen vill betona vikten av korrekt ansökning gällande andrahandsuthyrning. Det är inte ok att hyra ut sin lägenhet utan styrelsens godkännande.

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas under vecka 21, datum återkommer vi med så fort det är bestämt. Vi i styrelsen påminner om att motioner till stämman ska vara lämnas senast 31:a mars.
Renovering. Då arbetet med stambytet redan tar på de boendes krafter ber vi er att inte göra egna renoveringar eller arbeten i lägenhet efter våra bestämda tider 08-20.
Väl mött

Styrelsen.