Frågestund om stambyte

Tisdag den 4 april tecknade föreningen avtal med LPT Construction avseende totalentreprenad för genomförande av stambyte mm. Efter den ordinarie föreningsstämman, den 6 april hölls ett informationsmöte där vi medlemmar erbjöds ställa frågor om projektet. Vid mötet deltog vår inhyrda projektledare, Johan Norling från Svenska Stambyten och entreprenörens representant Christoffer Jegendal.
Entreprenören har gjort en tidplan för projektet och beräknar att påbörja etablering under vecka 33, i år 2017. Då det tydligen förekommit missförstånd om genomförandetiden vill vi förtydliga att den totala tiden för ett stambytet beräknas vara 38 veckor plus uppehåll för jul- och nyårshelgerna, med detta avses alltså entreprenadtiden för hela byggnaden. Den tid som varje lägenhet är ianspråktagen för arbeten är dock enligt tidigare information.
En del i förtydligandet är att den beräknade tiden inte är unik för en byggnad av denna storlek och entreprenören har inte räknat med att ta extra lång tid på sig för att stambytet ska bli så jobbigt som möjligt för oss som bor här.
Tillvalsmöten kommer att hållas under maj – juni. Kallelse för det och annan info delas ut i brevlådorna.