Hushållsavfall

Som ni säkert märkt, av lappar på luckorna till sopnedkasten är det problem med föreningens sopsug-anläggning.

SUEZ Recyling AB, som sköter tömningen av vårt system har observerat att tömningen inte fungerar normalt, och därför gjort en felanmälan till Envac.  Envac är det företag som levererat och underhåller sopsugsanläggningen. De har gjort en första kontroll och misstänker att det kan finnas en skada på röret ut till gatan. Det råder dock oklarhet om de verifierat denna misstanke eller inte. Filmning av röret skulle enligt uppgift gjorts av Envac i början av denna vecka. Suez har idag meddelat att en filmning av röret ska göras under nästa vecka. Om det är den första filmningen som blivit försenad eller om det är en kompletterande filmning råder det oklarhet om.

Beroende på vad som framkommer från filmningen (vilken omgång det nu är?) kan anläggningen behöva åtgärdas genom uppgrävning av den gamla ledningen och efterföljande renovering eller utbyte.

Tills dess kan som meddelat våra sopnedkast inte användas.

Hushållsavfall ska tills vidare kastas i container utanför port 18.

Styrelsen för Brf Spetsberget