Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma i Brf Spetsberget kommer att hållas torsdag 6 april, klockan 19:00, i Hallens Äldrecentrum (Bokcaféet) Lövgatan 43-45.

Efter stämman hålls ytterligare en frågestund inför stamrenoveringen. Vår Projektledare, Johan Norling från Svenska Stambyten deltar och svarar på frågor.

Kallelse till föreningsstämman delas stadgeenligt ut i pappersform, jämte tryckt årsredovisning. Observera att motioner till föreningsstämman ska lämnas in senast den 1 februari,  i föreningens postlåda Virebergsvägen 18 NB, till fastighetskontorets brevinkast i källaren vid pingisrummet eller med mejl till spetsberget@gmail.com.

Styrelsen för Brf Spetsberget