Viktigt meddelande om försäkring av er bostad

Vårt försäkringsbolag, Trygg-Hansa har sagt upp föreningens kollektiva bostadsrättstilläggsförsäkring per den 31 augusti 2016. Medlemmarna uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag och teckna en tilläggsförsäkring till den egna hemförsäkringen, att gälla från den 1 september 2016.

Orsaken till uppsägningen är vår skadehistorik och i synnerhet de vattenskador som drabbat oss. Det finns för närvarande inget försäkringsbolag som är villiga att teckna en kollektiv försäkring med föreningen.

Styrelsen hoppas att en rätt utförd renovering av byggnadens ledningsstammar på sikt kan minska antalet vattenskador och att försäkringsbolagen därefter är villiga att erbjuda föreningen ett kollektivt bostadsrättstillägg.

Hälsningar från styrelsen