Anslag vid renoveringsarbeten

Föreningen har på senare tid mottagit frågor om pågående renoveringsarbeten. Vi är medvetna om att det i förekommande fall rört sig om entreprenörer som utfört arbeten vid åtgärder efter vattenskador och liknande. Detta är i vissa fall arbeten som föreningen beställt och att det därför bör vara styrelsens uppgift att informera om. Det är dock sällan information om när arbeten påbörjas kommer föreningen och styrelsen till del och vi hoppas därför på att få er hjälp att informera era grannar om förestående renoveringsarbeten.

Information lämnas lämpligen genom anslag i entrén i god tid innan renoveringsarbete påbörjas (både vid eget arbete och som sagt gärna även när föreningen eller vår tekniska förvaltare beställt arbete i enskild lägenhet). Tänk även på att det kan vara bra att anslå informationen i intilliggande trapphus som kan påverkas. Anslag bör innehålla information om renoveringsarbetenas omfattning, hur länge de bedöms pågå och kontaktuppgifter.