Utrymningsvägar

Observera att barnvagnar och andra föremål inte får ställas upp i trapphus och entréer. De är hinder för räddningspersonal vid utryckning. Använd de barnvagnsrum som finns i varje entré.

Likaså är entrémattor utanför lägenhetsdörren ett hinder vid trappstädning. Placera därför mattan innanför dörren.