Eldningsinstruktion för våra öppna spisar

Eldningsinstruktion för öppna spisar

Nedan följer instruktion om hur du eldar i din öppna spis.

Eftersom draget i våra skorstenar är mekaniskt är det viktigt att följa några enkla steg inför eldning.

1.      Börja med att öppna ett fönster eller balkongdörr så långt bort från den öppna spisen som möjligt i rummet.
2.      Kontrollera så att samtliga fönsterventiler i lägenheten är fullt öppna.
3.      Öppna därefter spjället på den öppna spisen för att ”draget” i spisen ska komma igång.
4.      Testa draget genom att sätta fyr på en bit papper eller dylikt. Försvinner röken och askan/flagor upp i skorstenen?
5.      Placera därefter torr ved i den öppna spisen.
6.      Börja med en “liten” brasa tills man är säker på att röken drar ut i skorstenen.
7.      När man ”fått fart” på brasan kan man prova att stänga fönstret/balkongdörren.
8.      När brasan har brunnit ut är det viktigt att stänga spjället.

OBS! Det är MYCKET VIKTIGT att spjället på spisen alltid är stängt när man inte eldar. Ett öppet spjäll kan medföra baksug i skorstenen och resultera i en rökfylld lägenhet. Spjället är stängt när armen till spjället står på botten av öppna spisen.

DET ÄR ALLA LÄGENHETSINNEHAVARES EGET ANSVAR ATT SE TILL ATT SPJÄLLET I DEN EGNA ÖPPNA SPISEN ÄR STÄNGT NÄR MAN INTE ELDAR!

Om rökgasfläktarna av någon anledning stannar, om många eldar samtidigt eller använder fuktig ved som ryker mycket, kan det hända att rökgasfläktarna inte förmår suga ut all rök. Röken tar då lättaste vägen ut – vilket också kan vara ner. Om just ditt spjäll är öppet kan den allmänna ventilationen skapa ett baksug som resulterar i att lägenheten rökfylls med både materiella skador och hälsofara som följd.

Styrelsen för Brf Spetsberget