Lite information om vad som händer i föreningen

Åtgärder efter OVK pågår för fullt. Frånluftskanaler i lägenheter och tilluftskanaler i trapphusen är rensade. Just nu pågår tätning av murade kanaler på vinden..

Hälsar skorstensfejarmästare Michael Bivemark