Information om våra tvättstugor

Föreningen disponerar tre tvättstugor, tre torkrum och två mangelrum. Tvättstuga 1 kan inte bokas i förhand utan är avsedd som en akuttvättstuga som bokas per timme, direkt vid användning. Du skriver upp dig på bokningslistan utanför när du börjar tvätta och har då tillgång till tvättstugan en timme per tillfälle.

Tvättstuga 2 och 3 är bokningsbara och tvättid bokas på tavlan i källarkorridoren. Respektive tvättstuga har en egen lista där namn och telefonnummer antecknas vid önskad tid. För att underlätta för alla, kom ihåg att stryka din tvättid om du får förhinder. Om bokad tid ej påbörjats senast 30 minuter efter utsatt starttid äger annan medlem rätt att tvätta på den bokade tiden. Det är inte tillåtet att boka inte upp flera tvättider åt gången. Vänligen respektera detta. För att tillhandahålla alla medlemmars behov råder en maxgräns på fyra timmar per tvättillfälle.