Återvinning av tidningar

Föreningen har 2 stycken blå återvinningskärl för tidningar som är placerade utanför port 18. Där ska enbart tidningar läggas och inget annat. Någon har fyllt dessa kärl med kartonger. Kartonger kan kastas i kommunens återvinningskärl som finns lite längre ner på Virebergsvägen mot Solna centrum.