Ombyggnation av lokaler

Den tidigare kommunicerade planen för ombyggnation utav de sålda lokalerna i markplan har blivit något försenad. Anledningen till förseningen är att processen med att få bygglovet beviljat drog ut på tiden. För närvarande är det beräknat att ombyggnationen kommer klar under vecka 27.