Extra föreningsstämma

Med anledning av att föreslagen uppdatering av föreningens stadgar röstades igenom vid ordinarie stämma har det kallats till en extra stämma onsdagen den 18:e juni kl. 19.00. Anledningen till detta är att det enligt bostadsrättslagen krävs två på varandra följande stämmor för att besluta om en stadgeändring. Har du inte möjlighet att närvara vid denna stämma är det viktigt att du lämnar en fullmakt där det framgår vilket alternativ din röst faller på. Du kan med fördel använda den fullmakt som bilagts kallelsen och lägga den i brevlådan på föreningskontoret i källaren.