OVK

Den 12:e till 14:e maj utfördes en OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) i föreningen. Vi inväntar nu rapporten från denna för att kunna underhålla ventilationssystemet på bästa sätt och bibehålla en bra inomhusmiljö i vår förening.