Avloppsarbeten

Under vecka 25 kommer avloppsrören i fastigheten att rengöras. Arbetet omfattar åtgärd av stickledning mellan diskbänk och stam, stickledning mellan badrum och stam samt, i förekommande fall, stickledning mellan separat WC och stam.

Arbetet kommer att utföras mellan kl. 08:00 och 16:00 och det påverkar en port åt gången.

Kom ihåg att tömma skåpet under diskbänken, plocka rent runt och under handfat samt göra golvbrunnen tillgänglig.

Entreprenör är Avloppsteknik Svenska AB

För mer information se tidigare utskick.