OVK

Den 12:e till 14:e maj utfördes en OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) i föreningen. Vi inväntar nu rapporten från denna för att kunna underhålla ventilationssystemet på bästa sätt och bibehålla en bra inomhusmiljö i vår förening.

Avloppsarbeten

Under vecka 25 kommer avloppsrören i fastigheten att rengöras. Arbetet omfattar åtgärd av stickledning mellan diskbänk och stam, stickledning mellan badrum och stam samt, i förekommande fall, stickledning mellan separat WC och stam.

Arbetet kommer att utföras mellan kl. 08:00 och 16:00 och det påverkar en port åt gången.

Kom ihåg att tömma skåpet under diskbänken, plocka rent runt och under handfat samt göra golvbrunnen tillgänglig.

Entreprenör är Avloppsteknik Svenska AB

För mer information se tidigare utskick.