Ordningsregler

Trivseln i ett hus beror till stor del på hur människor kan fungera tillsammans. För att vi ska få ett trevligt boende och en god sämja i föreningen har följande ordningsregler upprättats som ett komplement till föreningens stadgar. Genom att följa dessa ordningsregler kan alla bidra till ett trivsamt och trevligt boende.

 • Vårda och var aktsam om vår gemensamma egendom
 • Inga lösa föremål får förvaras i trapphusen. Trappuppgången är en utrymningsväg och måste vara framkomlig.
 • Håll rent och snyggt i alla gemensamma utrymmen i fastigheten och på föreningens gård.
 • Undvik att föra störande oljud mellan 22:00 och 07:00
 • Störande renoveringsarbeten får ej utföras mellan 20:00 och 07:00 på vardagar, och mellan 20:00 och 10:00 på lördag, söndag och helgdagar.
 • Efterlev anvisningar och regler gällande tvättstugor.
 • Rökning är förbjuden i källarlokaler, vindsutrymmen och alla övriga gemensamma utrymmen.
 • Lämna inte ut portkoden till obehöriga.
 • Piskning och skakning av mattor och dylikt från balkong och fönster är ej tillåtet.
 • Lägenheter och gemensamma utrymmen skall ej användas för annat än avsett ändamål.
 • All parkering på gårdsplanen, med undantag för på- och avlastning är förbjuden.
 • Sopnedkastet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall.
 • Öppettider gymmet fr.o.m 1 jan 2020. Helgfria vardagar 06.00-22.00. Lö sö och helgdagar 08.00-22.00. Inga löpband eller musik för 08.00. Vänligen respektera detta. Under rådande omständigheter är vardagar 07.00 – 11.00 reserverat för personer tillhörande riskgrupper. Utöver detta så är 8.30-10.00 tisdagar jämna veckor reserverade för städning.

Mer utförlig information om våra ordningsregler finner du under Spetsberget A till Ö.