Spetsbergsnytt Augusti 2020

Hej medlem,

Vi hoppas att alla har fått njuta lite av det fina vädret denna sommar trots rådande omständigheter.

Här kommer lite information från styrelsen.

HISS: Hissrenoveringarna har startat och kommer fortlöpa under hösten. Så här långt går allt enligt planerna. Information har satts upp vid varje ingång. Vi förstår att detta kan medföra lite krångel och hoppas att vi alla kan hjälpas åt med de som behöver bärhjälp upp för trapporna.

PARKERING påminnelse!: Det är förbjudet att parkera på gården. I samband med hissrenoveringen så är det extra viktigt att det inte sker parkering på gården. Lilla fickan vid port 24 kommer användas för material och transporter måste kunna köra in och ut ur gården.

POSTEN: Vi har informerat Porstnord om pågående hissrenovering och de har fått en nyckel så att post kan levereras.

SOPOR: Det har nog inte undgått någon att det har luktat mycket starkt av soporna i källaren. Vi brukar få lite lukt i samband med höga temperaturer men i år har det varit riktigt illa. Vi vill påminna om vikten av att knyta ordentligt varje påse, att man använder riktiga soppåsar, och att de inte är proppfulla till den grad att de går sönder när de landar.

SKRÄP: Någon/några har lagt skräp utanför föreningens kontor i källare 24. Vi har inget grovsoprum i huset och det ligger i varje enskilds ansvar att forsla bort eget skräp till återvinningscentralen. Vi ber de som lagt sitt skräp där att ordna detta så fort som möjligt.

STÖRNINGAR: Det har kommit till styrelsens kännedom att det har varit högljutt under nätter och tidiga morgnar hos vissa medlemmar. Vi ber alla att ta till sig ordningsreglerna som gäller i vårt hus för en fortsatt bra grannsämja.

CYKELRENSNING: Som nämnts tidigare kommer vi att genomföra en cykelrensning under hösten. Vi avvaktar dock att hissrenoveringarna blir klara, enligt planerna mitten oktober. Därefter återkommer vi med information och en detaljerad plan för genomförandet. Cykelrensningen avser cyklar i samtliga utrymmen, cykelrum, ute på gården och cyklar i barnvagnsrum.

GÅRDEN: Under våren och sommaren har det odlats grönsaker som medlemmar har hjälpts åt att plantera och vattna. På grund av rådande omständigheter så uteblir en planerad skördefest. Vi vill betona att det är fritt fram att skörda hur mycket man vill. Malin kan intyga att tomaterna är väldigt goda! Samma grupp som planterade kommer under hösten ta på sig att fylla upp med rosenbuskar utanför port 24. Om någon vill vara med så kontakta styrelsen.

COMHEM: Påminnelse! ComHem stänger ner de analoga Tv-kanalerna 8 september. De som innehar någorlunda moderna mottagare (med stöd för DVB-C) behöver bara ändra inställningarna i TV-apparaten. Har man inte detta behöver man en digitalbox för att kunna se de digitala kanalerna. Kontakta Comhem för mer info.

DELAGOTT: Påminnelse! Ännu saknas medlemmar i registret hos Delagott. Delagott är nu aktiva som fastighetsförvaltare. De som registrerat sin epost-adress (godkänt vår Personuppgiftspolicy) via vår hemsida kommer att få inloggningsuppgifter till “mina sidor” hos Delagott. Spetsbergsnytt och annan information från föreningen skickas också enbart till registrerade medlemmar. Möjligheter till E-faktura finns för de medlemmar som önskar.

OACCEPTABELT: En av våra medlemmar har vid flera tillfällen fått ägg / tomater inkastade på sin altan. Detta är självklart ett fullständigt oacceptabelt beteende och vi är tacksamma om vi alla kan hjälpas åt att hålla ögonen öppna för vilka det är som gör detta. Styrelsen överväger även andra åtgärder för att komma tillrätta med detta problem.

Punkter, utöver de fasta, som togs upp/följs upp under senaste styrelsemötet:
· Extra föreningsstämma
. Hissrenoveringar
· Lokaler
. Källare
· Gården

TA HAND OM ER!
HÄLSNINGAR FRÅN STYRELSEN

Renovering av hissar

I samband med stamrenoveringen för tre år sedan, fick våra hissar slita hårt. Vi har haft en del driftstopp sedan dess och har därför låtit göra en besiktning av hissarna. Denna har resulterat i att vi har beslutat att renovera våra hissar.

Vi har med hjälp av en konsult gjort en upphandling och företaget Hisspartner kommer att genomföra denna renovering. Med tanke på rådande Corana-virus, fick vi först i förra veckan besked om att de delar som behövs kan levereras enligt tidplan – dessa produceras i Italien.

Arbetet kommer att påbörjas vecka 34 och förväntas att ta 2 x 4 veckor. Det kommer att bli några veckor när det blir lite mer omständligt för de som använder hissarna men vi har försökt planera för att det ska bli så enkelt som möjligt. Därav kommer vi att renovera hissarna i port 20 + 24 samtidigt – detta för att medlemmarna i dessa portar som behöver använda hissarna, då kan använda hissarna i portarna 18 + 22, åka till våning åtta och sedan gå över vinden för att sedan ta trapporna ner till önskad våning, för att undvika att behöva gå uppför trapporna. På motsvarande sätt renoveras därefter hissarna i port 18 + 22.

Vi förstår att detta kommer att bli lite av en utmaning men vi har försökt att planera så att det ska bli så smidigt som möjligt för alla. Vår ursprungliga tanke var att renoveringen skulle genomföras under sommarperioden, då många är bortresta, men detta satte Corana-viruset stopp för då Italien som bekant har haft ”lock down”.

Vi återkommer med mer information innan renoveringen påbörjas.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Spetsbergsnytt Maj 2020

Hej medlem,

Här kommer lite information från styrelsen.

STÄMMA: Årsstämman kommer att äga rum torsdagen den 25 juni. Vi återkommer om plats och säkerhetsåtgärder kring detta.

HISSAR: Hissarna har medfört höga kostnader i underhåll under de senaste åren. Förhandlingarna om hissrenovering är nu klara. Beroende på rådande omständigheter och om leveranser kan hållas så förväntas renoveringen starta vecka 32 med Port 20 och 24.

TV: ComHem kommer fr.o.m 6 september att övergå till digitala sändningar av samtliga TV-kanaler. I samband med detta kommer analoga sändningar att upphöra. Har man en äldre TV-mottagare och/eller saknar digitalbox behöver man en sådan för att kunna se på TV. En digitalbox kan beställas via ComHem men det går lika bra att använda en digitalbox från vilken leverantör som helst.

RÖKLUKT: Det har uppmärksammats att vissa medlemmar ibland känner störande röklukt när någon eldar i sin öppna spis. För att ventilationen i fastigheten ska fungera optimalt är det viktigt att spaltventilerna (i fönstren) är öppna och inte igensatta. I lägenheter försedda med eldstäder är det viktigt spjällen hålls stängda när det inte eldas.

GYM: Det har kommit in signaler till styrelsen att obehöriga har haft tillträde i gymmet. Vi påminner om att varje bricka är personlig och får ej ges till någon utanför föreningen. Det innebär även att det inte är tillåtet att ta med sig vänner när ni själva tränar. Tiderna för gymmet förblir som senast aviserat: Vardagar 07.00 -11.00 endast för medlemmar som tillhör riskgruppen. Gymmet kommer hållas stängt för städning varannan tisdag (jämna veckor) 08.30-10.00.

CYKELRENSNING: Många cyklar har stått trasiga/orörda väldigt länge i cykelrum, barnvaktsrum och ute på gården. Vi kommer därför att genomföra en cykelrensning med start i slutet av augusti. Vi återkommer lite senare med information om hur detta kommer att genomföras.

GÅRDEN: Vi tycker alla det är tråkigt med gården just nu men det var ett nödvändigt ont, att klippa ner buskarna. Vi tittar på alternativa och temporära lösningar för att skydda gården från gatan.

DELAGOTT: Påminnelse! Ännu saknas medlemmar i registret hos Delagott. Delagott är nu aktiva som fastighetsförvaltare. De som registrerat sin epost-adress (godkänt vår Personuppgiftspolicy) via vår hemsida kommer att få inloggningsuppgifter till “mina sidor” hos Delagott. Spetsbergsnytt och annan information från föreningen skickas också enbart till registrerade medlemmar. Möjligheter till E-faktura finns för de medlemmar som önskar.

Punkter, utöver de fasta, som togs upp/följs upp under senaste styrelsemötet:
· Årsstämman
. Hissrenoveringar
· Gymmet
· Garantibesiktning
. Radonmätning
· Trädgården

TA HAND OM ER!
HÄLSNINGAR FRÅN STYRELSEN

Spetsbergsnytt Mars 2020

Hej medlem,

Här kommer lite information från styrelsen.

Vi hoppas alla håller sig friska under rådande omständigheter. Vi är en förening och självklart kan vi vara flera som hjälps åt. Om du är i riskgruppen och inte har någon som hjälper till med handling eller annat så hör av dig till styrelsen.

Styrelsen har beslutat att vardagar mellan 10.00 och 12.00 skall endast personer som ingår i riskgrupper kunna få tillgång till gymmet. Vi ber därför övriga medlemmar respektera detta tills vidare.

Det är nu ytterst viktigt att vi hjälps åt med att var och en tar sitt ansvar, städar och håller rent både i gymmet och tvättstugorna. Tvätta gärna händerna en gång för mycket även när ni passerat port, hiss och handtag .

Lite övriga punkter:

MOTIONER TILL STYRELSEN: Nu har sista datumet för att lämna in motioner passerat.

RADONMÄTNING: Radonmätningen fortlöper och snart kommer vi kontakta berörda lägenheter för insamling.

GYM: Hantlarna som fick fötter har lämnats tillbaka och det är vi alla glada för.

RASTNING AV HUND: Det har framkommit klagomål om att det luktar hundpiss vid portarna. Det är inte tillåtet att rasta hundar på gården eller en sista kiss vid portarna. Vi har ett ganska stort grönområde precis bakom huset.

DELAGOTT: Påminnelse! Ännu saknas medlemmar i registret hos Delagott. Delagott är nu aktiva som fastighetsförvaltare. De som registrerat sin epost-adress (godkänt vår Personuppgiftspolicy) via vår hemsida kommer att få inloggningsuppgifter till “mina sidor” hos Delagott. Spetsbergsnytt och annan information från föreningen skickas också enbart till registrerade medlemmar. Möjligheter till E-faktura finns för de medlemmar som önskar.

Punkter, utöver de fasta, som togs upp/följs upp under senaste styrelsemötet:

· Rökkanaler & sotning

. Hissrenoveringar

· 2:a handsuthyrningar

· Avtal och garantier

. Lokaler

· Underhållsplan

· Städning

· gymmet

· fastighetsförvaltning

TA HAND OM ER !

HÄLSNINGAR FRÅN STYRELSEN

Spetsbergsnytt Februari 2020

Hej medlem,

Här kommer lite information från styrelsen.

MOTIONER TILL STYRELSEN: Årstämman börjar närma sig och sista dagen för att lämna in motioner är 28 februari 2020. Dessa skall skickas till spetsberget@gmail.com. En mall för motioner finns att ladda ner från vår hemsida, http://spetsberget.se/for-medlemmar/stadgar/

RADONMÄTNING: Radonmätningen har påbörjats i fastigheten och vi återkommer om ett par månader med resultatet.

GYM: Stöld av hantlar från gymmet. 2 st 5 kilos och 2 st 10 kilos har stulits från vårt gemensamma gym. Tillgreppet gjordes troligtvis under julafton eller dagen före. Det är väldigt tråkigt att sådant sker och känslan av att det finns en tjuv med tillgång till många delar av fastigheten är inte den bästa. Det är även trist för de medlemmar som använder gymmet, att utrustning stjäls.

PARKERING PÅ GÅRDEN: Under julledigheterna har flera bilar stått parkerade över ett dygn på gården. Vi påminner om att det är förbjudetatt parkera på gården och att varje medlem har ansvar för att besökande också respekterar detta. Detsamma gäller gräsmattan bakom huset.

DELAGOTT: Delagott är nu aktiva som fastighetsförvaltare och en underhållsplan kommer läggas upp under februari. De som registrerat sin epost-adress (godkänt vår Personuppgiftspolicy) via vår hemsida kommer att få inloggningsuppgifter till “mina sidor” hos Delagott. Spetsbergsnytt och annan information från föreningen skickas också enbart till registrerade medlemmar. Möjligheter till E-faktura för månadsavgifterna finns för de medlemmar som önskar.

SOTNING: Vid sotningen upptäcktes en eldstad, kanske fler, där spjället stod öppet vid ankomst. Det är viktigt att spjällen hålls stängda när det inte eldas. Öppna spjäll påverkar bl.a. ventilationen i fastigheten negativt.

Punkter, utöver de fasta, som togs upp/följs upp under senaste styrelsemötet:

· Rökkanaler & sotning

· 2:a handsuthyrningar

· Takunderhåll

· Avtal och garantier

· Underhållsplan

· Radonmätning

· Städning

· Gymmet

· Fastighetsförvaltning

Vänliga hälsningar från Styrelsen

Spetsbergsnytt December 2019

Nu är julen och ledigheter nära men innan vi lämnar 2019 bakom oss kommer lite information från styrelsen. Vi börjar med lite tråkigheter. Det har förekommit lappar med grova rasistiska budskap i delar av huset. Om du känner dig hotad eller otrygg kontakta polisen.

RADONMÄTNING: En radonmätning kommer utföras med start i januari . Mätningen görs efter en viss spridning i huset därav urvalet av lägenheter. Berörda medlemmar kommer snart bli kontaktade med vidare instruktioner och information. Denna mätning görs på uppdrag av Solna Kommun.

ENERGIDEKLARATION: Den är nu genomförd och vi kan glädjas med ett mycket bra resultat med tanke på husets ålder. Energiklass C.

GYM: Det är härligt att se att gymmet används flitigt av våra medlemmar. Vi vill dock påminna om att det är eget ansvar som gäller. Det är förbjudet för barn att klättra på maskinerna då det kan uppstå olyckor samt att man ser till att inte störa/vara i vägen för andra medlemmar som tränar samtidigt.

Styrlesen vill gärna se en eller två medlemmar som gymansvariga mot ett arvode. Vi ser helst att det är någon som tränar regelbundet och kan ställa upp med följande:

Kontinuerlig tillsyn för allas trevnad, se till att gymmet hålls städat, att trivselregler respekteras, att maskinerna servas som de ska enligt avtal, ta emot felanmälan, följer upp reparationer och serviceavtal, inköp, tömma soppor, fyller på med papper, se till att fönster är stängda, osv. Om du är intresserad kontakta spetsberget@gmail.com senast 15 januari.

TVÄTTSTUGAN: Vi vill gärna påminna om tvättstugans regler för att undvika onödig irritation. Bokad tid faller om den inte påbörjas efter 30 minuter. Håll rent i filtrarna och golv samt maskinfack.

PINGISRUMMET:Härlig att se det är uppskattat och används av flera i huset. Dock behövs här en påminnelse för allas trevnad: föräldrar ansvarar för egna barn och ungdomar som vistas i pingisrummet. Det har tyvärr förekommit matrester som styrelsen har fått ”ta hand om” .

Punkter, utöver de fasta, som togs upp/följs upp under senaste styrelsemötet:

· Rökkanaler & sotning

· 2:a handsuthyrningar

· Takunderhåll

· Avtal och garantier

· Underhållsplan

· Radonmätning

· Energideklaration

· Gymmet

· Fastighetsförvaltning

En riktig fridfull Helg och Gott Nytt År önskar samtliga i styrelsen.

Spetsbergsnytt Juni 2019

Stämman gick av stapeln den 16 maj 2019 kl 19.00. Närvarande medlemmar 34/93. Protokoll utdelad till samtliga lägenheter.

Vi vill ännu en gång ge en extra eloge till valberedningen för gediget arbete och samtidigt passa på att påminna om att en bostadsrättsförening bygger på en gemensam investering av dess medlemmar.

Ny Styrelse har tillsatts:

Patrik Säker, ordförande
Hind Bernard, ledamot
Ylwa Lindevall, ledamot
Susanne Engvall, ledamot
Jerry Carlsson, ledamot

Lars Hegethorn, suppleant
Martin Wickman, suppleant.

Påminnelser:

INBROTT: Vi har nu inom ett år drabbats av flera inbrott i källaren. Vi vill påminna om att portdörrar måste hållas stängda och att alla hjälps åt att vara vaksamma med suspekta individer i eller utanför byggnaden.

SOPNEDKAST: Soptanken i port 24 här ännu en gång drabbats av stopp och kunde inte tömmas. Orsaken var att någon medlem slängde i rester av balkonggolv i trä (!?). Sopnedkastet är till för hushållsavfall som knyts ordentligt i en påse. Allt annat får ej kastas i sopnedkastet. Detta stopp förorsakde onödiga kostnader för föreningen. Dessa pengar kan vi använda på bättre sätt.

BREDBAND: Nya medlemmar kontaktar själva Telenor för att aktivera det gemensamma bredbandet.

GÅRDEN: Fimpar och snus ska inte slängas på marken eller från balkonger, visa hänsyn till miljön samt de många småbarn som leker i vår gård.

TVÄTTSTUGOR: Det är ytterst viktigt att göra rent efter sig i tvättstugorna, sopa, rengöra alla filter samt torka efter sig.

Eventuell felanmälan ska självmant göras direkt till Cemi efter upptäckt, skriv gärna en lapp om att det är felanmält .

Styrelsen håller på med beställningar av delar för det som är trasigt.

Kvarglömd tvätt kommer fortsättningsvis lämnas över till Emmaus varannan vecka.

Ett extra Torkskåp finns i lilla mangelrumet för medlemmar som endast önskar torkning. Övriga bokas i samband med tvättid.

 

Punkter som togs upp/följs upp under senaste styrelsemötet:

 • Rökkanaler & sotning
 • Brandlarm
 • Hissar
 • Lokaler
 • Kommunikation
 • Råttbekämpning på baksidan av huset
 • Gymmet
 • Tvättstugorna
 • Takläckan
 • Återställande av trädgård
 • Portkodslås & huvudnycklar.
 • Överlämning av fastighetsskötsel.

Vi önskar alla medlemmar en mycket skön sommar

Stambyte mm

Hej medlemmar.

Som ni säkert har märkt är arbetet med stambytet i full gång. Då det dykt upp några frågor kommer här lite information gällande stambytet och övrig information om vad som sker i föreningen.

Stambyte.

Arbetet är igång och det är inga förseningar, allt går enligt tidsplan. Tillvalsmöten är också igång. Här är det viktigt att ni som ännu inte skickat era uppgifter till Christoffer gör det så fort som möjligt.

Det han behöver är Namn, lägenhetsnummer, telefonnummer, mail och personnummer. Ni skickar enklast information direkt till Christoffer på christoffer@lptbygg.se eller ringer honom på 073-380 83 20.

Under stambytet kommer det att monteras så kallat bygglås på er dörr, viktigt att ni själva tar kontakt med ert hemförsäkringsbolag för att ta reda på om det behövs något tillägg på er försäkring under denna tid.

Om ni flyttar ut under stambytet och inte har möjlighet eller lust att hämta upp post regelbundet (om ni inte har eftersänt) så prata med Christoffer och kom överens om en plats där post skall placeras i lägenhet.

Då många av våra grannar kommer att vara borta under lång tid i samband med stambytet, ber vi i styrelsen om att vi som är på plats har det goda förnuftet och håller lite extra koll och är uppmärksamma på eventuella konstigheter.

Tvättstuga, se aktuellt bokningssituation i källaren. Viktigt att tänka på att tvättstugor kan lida av avbrott i samband med stambyte och att bokad tid kan i värsta fall inte användas. Viktigt att vi har det i åtanke när vi bokar och försöker komma ihåg att detta är en tillfällig situation som komplicerar det vardagliga livet.

Som ni säkert redan märkt kommer det att under perioden vara en hel del liv, rörelse och oljud. Detta kommer att ske under vanliga arbetstimmar 07-17. Kan tillkomma extraarbete utöver dessa tider vid enstaka tillfällen.

Undvik att parkera på gården så gott det går, då det kommer att vara många lastbilar och andra fordon som behöver kunna passera genom vår gård. Speciellt mellan tiderna 07-17 på vardagar.

Och avslutningsvis, har ni några frågor gällande stambytet går det bra att vända sig till Christoffer eller till Ulf Elrud, 073 784 80 34. Glöm inte att skicka in era uppgifter ni som ännu inte gjort detta.

Tidsplan och annan relevant information kommer att finnas på vår hemsida spetsberget.se

Övrig information.

Nuvarande ägaren av gymmet i port 18 har sagt upp sitt avtal och kommer att avveckla den verksamheten. Vi i föreningen vill informera om detta och ställa en fråga om det finns intresse ifrån någon i föreningen att driva verksamheten vidare efter Mars 2018. Eller om någon har något annat förslag på vad vi bör göra med lokalen. Hör i så fall av er till spetsberget@gmail.com om ni har frågor eller funderingar kring detta.

Tvättstugor. Det kommer i samband med stambytet att ske en förbättring av tvättstugorna, med nya maskiner, en helt ny tvättstuga och grovtvätt. Så efter stambytet kommer det att finnas 3 st tvättstugor samt en akuttvättstuga.

Det har förekommit inbrott i vårt närområde senaste tiden, så vi styrelsen vill påminna igen om att vi är vaksamma och uppmärksamma på vad som händer i vårt hus och på vår gård.

Cyklar, vi i styrelsen vill be er som har cyklar på gården eller i förråden som inte används eller är förbrukade att se till att dessa försvinner och inte tar upp onödigt utrymme.

Ha en skön avslutning på sommaren eller en härlig början av hösten beror på hur man ser det, och hör av er om det är något ni funderar över.

Med vänliga hälsningar styrelsen.

Lägenhetsnummer

Hej,

I tidsplaner för stambyte upplagda på spetsberget.se anges i vänster kolumn “Port/lgh”. Den övre raden anger portnumret, dvs på vilket nummer på Virebergsvägen man bor. Den andra raden anger de två sista siffrorna i lägenhetsnumret, (lägenhetsnummer enligt standard i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister). De två sista siffrorna i lägenhetsnumret anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan börjar numreringen med xx01 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols, xx02, xx03 etc. De två första siffrorna i lägenhetsnumret anger vilket våningsplan bostaden ligger på, men det saknar betydelse för tidsplanen.

Läs gärna mer om lägenhetsnummer här.

Vett och etikett om sopor

sopor

När sopbilen skulle tömma soporna tidigare i veckan kunde de inte suga ut helt i 24:an. Det var stopp.

Tack vare två engagerade medlemmar ligger skräpet efter stoppet inte längre kvar i källarkorridoren. De två flitiga hade säkerligen velat göra något trevligare än att städa bland andras sopor.

Tänk på att paketera era sopor väl, inte överfylla soppåsen och att knyta den ordentligt.

/Styrelsen