Ändring av årsavgift och tidsplan för stambyte

Hej medlemmar.

Nu är det klart med det finansiella gällande stambytet.

Det kommer att from Augusti bli en hyreshöjning på 25%.
Avier kommer att skickas ut senare än vanligt, beklagar om det ställer till besvär, men det var nödvändigt för att få det rätt ifrån början.

Nu finns även tidsplanen inför tillvalsmöten och stambytet uppe på hemsidan, Här.

Med önskan om en trevlig sommar!

Sopsugen fungerar igen

Hej,

som ni kanske lagt märke till är luckorna till våra sopnedkast inte längre lappade med förbud. Det är alltså återigen tillåtet att använda dem för att slänga hushållsavfall i. Orsaken till att de inte fungerade har visat sig vara en trasig ventil. Det var ju skönt att vi slipper gräva upp halva trädgården för att byta den rörledningen de inledningsvis trodde var trasig. Företaget Envac som sköter underhållet på vår sopsuganläggning har varit något sparsamma och otydliga i sin kommunikation med föreningen, vilket gjort det svårt för oss att uppdatera informationen.

Tack för visat tålamod!

Läs gärna mer om föreningens sophantering här.

Hälsningar Styrelsen

Hushållsavfall

Som ni säkert märkt, av lappar på luckorna till sopnedkasten är det problem med föreningens sopsug-anläggning.

SUEZ Recyling AB, som sköter tömningen av vårt system har observerat att tömningen inte fungerar normalt, och därför gjort en felanmälan till Envac.  Envac är det företag som levererat och underhåller sopsugsanläggningen. De har gjort en första kontroll och misstänker att det kan finnas en skada på röret ut till gatan. Det råder dock oklarhet om de verifierat denna misstanke eller inte. Filmning av röret skulle enligt uppgift gjorts av Envac i början av denna vecka. Suez har idag meddelat att en filmning av röret ska göras under nästa vecka. Om det är den första filmningen som blivit försenad eller om det är en kompletterande filmning råder det oklarhet om.

Beroende på vad som framkommer från filmningen (vilken omgång det nu är?) kan anläggningen behöva åtgärdas genom uppgrävning av den gamla ledningen och efterföljande renovering eller utbyte.

Tills dess kan som meddelat våra sopnedkast inte användas.

Hushållsavfall ska tills vidare kastas i container utanför port 18.

Styrelsen för Brf Spetsberget

Element (radiatorer)

Element (radiatorer)

Det är viktigt att du då och då kontrollerar dina element med avseende på eventuella läckage, men också efter korrosionsskador. Det är även viktigt att då och då vrida på (“motionera”) termostatventilen på elementen för att hålla dem i gott skick. Leta efter bruna fläckar eller blåsor i lacken. Främst efter sommaren då ny värmesäsong börjar, bör du inspektera dina element. Är du osäker ta kontakt med fastighetsförvaltaren – tack!

Det är ditt ansvar att måla och kontrollera elementen. Går elementen sönder är det föreningens ansvar. Det gäller översvämningsskador också, men de får inte vara orsakade av att elementen till exempel stått och droppat en längre tid och att du inte anmält skadan.

OVK

Den 12:e till 14:e maj utfördes en OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) i föreningen. Vi inväntar nu rapporten från denna för att kunna underhålla ventilationssystemet på bästa sätt och bibehålla en bra inomhusmiljö i vår förening.

Fastighetsskötsel

Vi kan gladeligen meddela att det nu är klart med upphandling av ny fastighetskötsel efter att vår trotjänare Rolf slutat. Det är Cemi Förvaltning AB som från och med nu kommer att sköta fastighetens skötsel.

Cemi har lång och bred erfarenhet av att förvalta och sköta fastigheter åt bostadsrättsföreningar vilket vi i styrelsen värderat vid valet av dem. Cemi kommer att rondera fastigheten en gång per vecka. Cemi har därutöver kompetens att sköta snöröjning och kommer därmed även att sköta den åt oss, gällande mark. Vi kommer troligen framöver även att teckna avtal med dem gällande övrig markskötsel.

Intresset från boendemedlemmar att överta delar av Rolfs arbete har varit skralt, men någon enstaka anmälan har ändå kommit in. Leif Enocksson kommer att hålla ett öga på tvättstugorna, byte av tvättbokningslappar med mera samt även fortsättningsvis sköta om vårt fina lånebibliotek.

Cemi kommer att sätta upp anslag i trapphus med kort info om dem, som även bifogas. Där ser ni vilket nummer som ni ska ringa för felanmälningar. Vi har utöver Cemi även handlat upp jour som täcker för de tider på dygnet då Cemi inte arbetar, även det numret hittar ni på bifogad lapp. Jouren bör endast kontaktas vid akuta ärenden och inte vanliga felanmälningar. Viktigt att ha med sig framöver är att hålla koll på gränsdragningen mellan vad som är föreningens respektive varje enskild medlems ansvar. Kontakt med Cemi och/eller jour kan komma att debiteras Er som boende om åtgärden är medlems ansvar. Stadgarna är vårt rättesnöre i denna gränsdragning

Höststädning

Ni har väl inte missat att vi har en gemensam höststädning på lördag den 9:e november?
Klockan 10.00 träffas vi på gården och tar ett gemensamt krafttag där det behövs.

Efter avslutad städning serveras enklare förtäring.

Under hela helgen kommer det finnas en container tillgänglig på baksidan där man kan slänga grovsopor vid behov.

Observera att följande EJ får slängas i containern:

  • Asbest (från exempelvis byggskivor, takskivor, rörisolering)
  • EEA, elektriskt och elektroniskt avfall (allting med sladd eller batteri samt solcell)
  • Farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material ex. tryckimpregnerat trä)
  • Produkter med freon (kylskåp, frysboxar)
  • Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor)
  • Hushållsavfall (avser ex. köksavfall)
  • Schaktmassor (sten, grus, jord, tegel, betong)
  • Däck

Om något av ovan nämnda slängs i containern innebär det att föreningen drabbas av extra avgifter.

Avloppsarbeten

Under vecka 25 kommer avloppsrören i fastigheten att rengöras. Arbetet omfattar åtgärd av stickledning mellan diskbänk och stam, stickledning mellan badrum och stam samt, i förekommande fall, stickledning mellan separat WC och stam.

Arbetet kommer att utföras mellan kl. 08:00 och 16:00 och det påverkar en port åt gången.

Kom ihåg att tömma skåpet under diskbänken, plocka rent runt och under handfat samt göra golvbrunnen tillgänglig.

Entreprenör är Avloppsteknik Svenska AB

För mer information se tidigare utskick.