Kontakt

Föreningen

För allmänna frågor till föreningen används företrädesvis e-post som skickas till spetsberget@gmail.com

Frågor som särskilt berör kommande renoveringsarbeten av ledningsstammar kan skickas till
spetsberget.stambyte@gmail.com

Felanmälan

För felanmälan kontaktas vår tekniska förvaltare Cemi Förvaltning AB
Telefon: 0774-400 990
E-post: felanmalan@cemi.se
Hemsida: www.cemi.se

Hisspartner

Vid fel på hissarna kontaktas Hisspartner på telefon 08-454 20 33.

Jourfastighetsservice

Vid akuta fel som kräver omgående åtgärd under kvällar och helger ring 08-657 77 22
Jourhavande skall endast kontaktas vid akuta fel som innebär fara för person eller byggnad. Felanmälan av ärenden som inte är akuta kan komma att debiteras anmälaren.