Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma i Brf Spetsberget kommer att hållas torsdag 6 april, klockan 19:00, i Hallens Äldrecentrum (Bokcaféet) Lövgatan 43-45.

Efter stämman hålls ytterligare en frågestund inför stamrenoveringen. Vår Projektledare, Johan Norling från Svenska Stambyten deltar och svarar på frågor.

Kallelse till föreningsstämman delas stadgeenligt ut i pappersform, jämte tryckt årsredovisning. Observera att motioner till föreningsstämman ska lämnas in senast den 1 februari,  i föreningens postlåda Virebergsvägen 18 NB, till fastighetskontorets brevinkast i källaren vid pingisrummet eller med mejl till spetsberget@gmail.com.

Styrelsen för Brf Spetsberget

Hushållsavfall

Som ni säkert märkt, av lappar på luckorna till sopnedkasten är det problem med föreningens sopsug-anläggning.

SUEZ Recyling AB, som sköter tömningen av vårt system har observerat att tömningen inte fungerar normalt, och därför gjort en felanmälan till Envac.  Envac är det företag som levererat och underhåller sopsugsanläggningen. De har gjort en första kontroll och misstänker att det kan finnas en skada på röret ut till gatan. Det råder dock oklarhet om de verifierat denna misstanke eller inte. Filmning av röret skulle enligt uppgift gjorts av Envac i början av denna vecka. Suez har idag meddelat att en filmning av röret ska göras under nästa vecka. Om det är den första filmningen som blivit försenad eller om det är en kompletterande filmning råder det oklarhet om.

Beroende på vad som framkommer från filmningen (vilken omgång det nu är?) kan anläggningen behöva åtgärdas genom uppgrävning av den gamla ledningen och efterföljande renovering eller utbyte.

Tills dess kan som meddelat våra sopnedkast inte användas.

Hushållsavfall ska tills vidare kastas i container utanför port 18.

Styrelsen för Brf Spetsberget

Information om stamrenovering

Inom ca en vecka kommer förfrågningsunderlaget för vår stamrenovering skickas till lämpliga byggentreprenörer för senare anbudsgivning.

Styrelsen har tillsammans med vår projektledare, Johan arbetat fram ett grundutförande för badrumsinredning. Detta innefattar ny wc, tvättställ, handdukstork och dusch med duschvägg eller badkar med dusch. För väggbeklädnad blir det vitt kakel i fyra valbara utföranden. Klinker till golv finns i fyra olika kulörer att välja mellan. Inom grundutförandet erbjuds även ett valbart alternativ att utföra en av väggarna med samma klinker som golvet, som en fondvägg.

Styrelsen har även rekommenderats och beslutat att badrum ska kompletteras med takbelysning för bättre allmänljus i badrummen. Projektledaren och styrelsen tittar på möjligheten till alternativa planlösningar för bättre utnyttjande och funktion i badrummen. Denna bestäms dock slutgiltigt i samråd med byggentreprenören när man ser vad som är tekniskt möjligt.

Alla bostadsrättshavare kommer ges tillfälle under en bestämd tidsperiod att själva boka ett möte med byggentreprenören för frågor och att göra val inom grundutförandet och eventuella tillval.

Inför dessa möten kommer valt grundutförande och några rekommenderade alternativ för tillval att ställas ut i pingisrummet, i vår källare. Därutöver är det fritt fram att på egen hand besöka fasta utställningslokaler för mer inspiration, till exempel i Ulvsunda industriområde.

För bostadsrättshavare som inte bokar och kommer till möte, eller på annat sätt meddelar val och eventuella tillägg, återställs badrummet enligt grundutförandet. I detta ingår då alternativet dusch med duschvägg.

Tidplanen är som tidigare meddelats att entreprenaden påbörjas någon gång under maj månad. I förfrågningsunderlaget anges krav på att arbetet ska påbörjas inom denna tid.

Mer information om stamrenoveringen, från tidigare utskick och möte finns att läsa här.

Ytterligare en informationsträff är planerad att hållas i samband med vår ordinarie föreningsstämma, under första veckan i April. Slutgiltigt datum meddelas inom kort.

För det passar vi återigen på att påminna om att sista dag för att lämna motion till stämman är den 1 februari.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Spetsbergsnytt mm förändrad utgivning/distribution

I tidigare nummer av Spetsbergsnytt har det informerats om försök att införa ett mejlsystem som gör det enklare för styrelsen att distribuera vårt nyhetsbrev och annan viktig information som läggs upp på vår hemsida mellan utgivningstillfällena.
Den teknik som inledningsvis provades har dock inte fungerat bra och därför har Spetsbergsnytt fortsatt att delats ut i pappersform eller genom e-post till de som önskat.
Nu är dock ett annat system för utskick av elektroniskt nyhetsbrev provat. Den 18 december distribuerades Spetsbergsnytt nr 115 ut till 82 mejlkonton, som då var registrerade på föreningens lista för elektroniskt nyhetsbrev (mejllistan). Av dessa finns det förstås bostadsrättshavare/hushåll/lägenheter som registrerat fler än en adress till listan.
En knapp vecka senare provades genom samma system en funktion med automatisk distribution av nyhetsuppdatering från föreningens hemsida, så kallad RSS (Rich Site Summary). Detta innebär att det vid en uppdatering av nyheter under “Aktuellt” på föreningens hemsida, automatiskt inom ett dygn kommer att skickas ett mejl med nyheten till de mejladresser som är registrerade på nämnda lista.
Den nyhet som skickades vid 12-slaget natten mot julafton, 24 december var av relativt lågt nyhetsvärde och vi hoppas att ingen tagit illa upp av det. I en viss överambition skickades meddelandet dessutom ytterligare en gång ut mitt på dagen på julafton.Vi ber om ursäkt för det misstaget.
Vid en genomgång av statistik från mejlsystemet är det fortfarande 22 av bostadsrättshavarna som valt att inte registrera någon mejladress till föreningens lista och därmed inte fått spetsbergsnytt nr 115 eller de två nyhetsuppdateringarna distribuerade. Spetsbergsnytt kommer som tidigare meddelats att även fortsättningsvis anslås i källaren utanför tvättstugorna. Det går naturligtvis fortfarande bra för den som är intresserad att registrera sig till mejllistan. Detta görs på hemsidan http://spetsberget.se.
Av de 71 bostadsrättshavare som valt att registrera en eller flera adresser till, eller som genom tidigare mejlkontakt blivit automatiskt registrerade till mejllistan, är det 7 som ännu inte öppnat något av nämnda utskick. Det kan bero på att de inte läser sin mejl eller att deras mejlkonto är anslutet till ett skräppostfilter som nekat distribution av mejl genom det system vi valt. System kallas “Mailchimp”, så ni som valt att registrera er till mejllistan och ändå inte fått dessa meddelanden bör kontrollera om de ligger i en särskild “skräppostkorg” kopplat till ert mejlkonto. För användare av g-mail finns en instruktion upplagd på vår hemsida som visar hur inställningarna i g-mail kan ändras för att spetsbergsnytt och andra utskick inte ska blockeras, se http://spetsberget.se/for-medlemmar/spetsbergsnytt/
För er som angett en företags-mejladress till vår mejllista är det möjligt att spetsbergsnytt filtreras bort med ett mer avancerat och mindre förlåtande Spamfilter. Beroende på er arbetsgivares policy går det kanske att göra någon inställning så att spetsbergsnytt kan passera filtret. Det är dock inte ett beslut som Brf Spetsberget råder över. Kontakta din arbetsgivares systemadministratör i så fall.
Vi hoppas att det inte är för många av er som blir arga över detta nya sätt att distribuera nyheter och information. Ambitionen är ju så klart att informationsflödet till medlemmar med detta sätt ska bli både snabbare, större och mer kontinuerligt.
Hör gärna av er till styrelsen med synpunkter eller frågor.

Styrelsen

Julstämning på Virebergsvägen 18

I den sydostligaste av våra uppgångar kan man finna denna fridfulla plats. Fint pyntad och med omtänksamma hälsningar grannar emellan.

Möjligen kan övriga av oss. Vi som huserar i de andra trapphusen hoppas på att också tillräknas grannskaran…

Gör gärna ett besök till Virebergsvägen 18, ni kan ju portkoden!
Hälsningar Redaktören Fredrik

julstamning-vireberg18

Frågestund för stambyte

Varmt välkommen på frågestund inför det kommande stambytet där ni får möjlighet att ställa era frågor till vår externa projektledare för stambytet.

När: Torsdagen den 17 november 2016, kl 19.00-21.00
Plats: Hallens Äldrecentrum (Bokcaféet) Lövgatan 43-45

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Avgiftsavisering

Hejsan,

det verkar av okänd anledning som att avier för avgiftsinbetalning oktober – december distribuerats i två omgångar.Det är bara att kassera den ena omgången och göra inbetalningen som vanligt.

Hälsningar

Fredrik, Therese, Fredrik, Lasse, Dan-Bertil, Niclas, Ulf och Knut i styrelsen.

Viktigt meddelande om försäkring av er bostad

Vårt försäkringsbolag, Trygg-Hansa har sagt upp föreningens kollektiva bostadsrättstilläggsförsäkring per den 31 augusti 2016. Medlemmarna uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag och teckna en tilläggsförsäkring till den egna hemförsäkringen, att gälla från den 1 september 2016.

Orsaken till uppsägningen är vår skadehistorik och i synnerhet de vattenskador som drabbat oss. Det finns för närvarande inget försäkringsbolag som är villiga att teckna en kollektiv försäkring med föreningen.

Styrelsen hoppas att en rätt utförd renovering av byggnadens ledningsstammar på sikt kan minska antalet vattenskador och att försäkringsbolagen därefter är villiga att erbjuda föreningen ett kollektivt bostadsrättstillägg.

Hälsningar från styrelsen