SpetsbergsNytt februari 2023

Hej medlem,

Här kommer första SpetsbergsNytt 2023

STÄMMAN 

Vi planerar nu inför årets stämma genom att förbereda alla underlag som skall distribueras ut innan stämman, motionstid gick ut 1 februari och Styrelsen noterar att inga motioner har inkommit. Stämman kommer att hållas i Hallen precis som föregående år 11 maj kl. 19.00. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna och du som inte kan närvara tänk på att överlämna fullmakt.

GYMMET

Styrelsen vill tacka medlemmarna som nyttjar gymmet att ordningsreglerna efterföljs. Stort tack till medlemmarna som slänger soporna när det är fullt. Under våren kommer portkoden till gymmet bytas ut vilket kommer att medföra en engångsavgift på 500 sek för medlemmar som nyttjar gymmet.

Tänk på att;

*Lägga tillbaka maskiner/utrustning på plats om man har flyttat på dessa.

Ingen kommer göra det åt en. 

*Papper ska slängas i papperskorgen och inte runt omkring. 

*Tidningar som medtags till gymmet skall inte lämnas kvar i gymmet.

*Fönster ska ALLTID kontrolleras att de är stängda innan man lämnar gymmet. 

*Strängt förbud att använda utomhus-sneakers/skor i gymmet, även på sommaren.

Det fastnar småsten i skorna som sen går in i maskinerna, vilket i sin tur skapar dyra reparationskostnader för föreningen. 

Detta blir ohållbart i framtiden. 

Hemförsäkring

Styrelsen rekommenderar alla att se över sin hemförsäkring då det är viktigt att du som medlem har en tilläggsförsäkring för din bostadsrätt. Kolla upp detta med ditt försäkringsbolag som kan förklara fördelarna. Enkelt förklarat så är det ett bostadsrättstillägg som krävs för all fast inredningen i lägenheten.

Sopnedkastet
Sopnedkastet är åtgärdat i port 24 och tack för visat tålamod.  

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com

SPETSBERGSNYTT DECEMBER 2022 

Hej medlem!  

Nu är det inte långt kvar till jul och vi vill ännu en gång uppmana alla att vara försiktiga med levande ljus. Detta blir det sista Spetsbergsnytt för 2022 och vi i styrelsen vill tacka för året som gått och önskar er alla en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År!  

CONTAINER 

En container är beställd till helgen 13-15 januari. Den kommer som vanligt vara uppställd på baksidan av fastigheten. Under denna helg kommer det vara lite svårare att parkera för er som har garage längst in men vi hoppas på överseende. Tänk på att här slänger vi bara grovsopor och följande är INTE tillåtet att slänga i containern (om detta görs kan det innebära en merkostnad för föreningen);  

Asbest (från t.ex. bygg-takskivor eller rörisolering)  

Elektriskt och elektroniska avfall, EEA (allt med sladd, batterier eller solcell)  

Farligt avfall såsom målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat  materiel  

Produkter med freon  

Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor) 

Organiskt avfall 

Däck och liknande 

Tänk också på att inte överlasta, containern får inte fyllas över kanten  

SKRÄP I OCH UTANFÖR FASTIGHETEN  

Vi har uppmärksammat att det ställs skärp lite här och var i fastigheten. Det är inte tillåtet att lämna saker i källarkorridoren eller på vinden först och främst p.g.a. brandrisken. Ni som vet med er att ni ställt något här kan väl passa på att slänga detta i containern eller om vi alla kan hjälpas åt att rensa bort detta.  

GÅRDEN 

Vi har flertalet gånger informerat om att vi har råttor på gården. Det har lagts ner mycket arbete och pengar på att försöka bli av med dessa. Tänk på att ABSOLUT INGEN MAT FÅR LÄMNAS/LÄGGAS UT på gården eller på baksidan. Nyligen stod en pumpa på baksidan samt att hämtmat lämnats utanför portarna vid ett flertal tillfällen. Låt oss gemensamt hålla vår gård och baksida ren från skräp såsom godispapper, fimpar m.m.  

TVÄTTSTUGORNA 

Vid användning av torkrummen vänligen STÄNG AV timern till fläkten när ni är färdiga. Låt den inte stå och gå och dra el i onödan.  

GYMMET 

Tyvärr har någon försökt bryta upp städförrådet i gymmet. Styrelsen ser mycket allvarligt på detta och kommer vidta åtgärder efter årsskiftet. 

ÅRSSTÄMMA I MAJ 

Årstämman kommer hållas i maj (ber att få återkomma med ett exakt datum). För er som önskar lämna in motioner, använd mallen som finns på hemsidan (spetsberget.se/for-medlemmar/stadgar). Maila motinerna senast 1 februari 2023 till spetsberget@gmail.com.  

Avslutningsvis så maila gärna oss i föreningen/styrelsen på spetsberget@gmail.com om ni har några frågor eller funderingar. 

Juliga hälsningar från oss i Styrelsen 

Spetsbergsnytt november 2022

Hej medlem! 

Nu är vi snart inne i årets sista månad och gården har fått den traditionella julgranen som lyser upp så fint. Vinterns första snö kom med dunder och brak. Trots den enorma mängd snö som kom på kort tid så kan vi konstatera att snöröjningen på vår gård fungerade utmärkt. Vi går nu in i mystider och högtider och vi kan inte nog påminna om vikten av att alltid ha levande ljus under uppsikt.   

NYA MEDLEMMAR 

Vi har under året haft en del inflyttningar och vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Om ni inte redan har anmält er till vårt nyhetsbrev så gå in på Spetsberget.se, Välkommen till BRF Spetsberget och registrera er så håller ni er uppdaterade om vad som händer i vår förening.  

Vid frågor/funderingar maila gärna föreningen/styrelsen på spetsberget@gmail.com

FELANMÄLAN 

Det är allas vårt gemensamma ansvar att felanmäla om något är trasigt i fastigheten.   

För felanmälan (kontorstid, vardagar) kontakta vår tekniska förvaltare Delagott AB på        tfn. 08 33 12 10 eller gå in på hemsidan www.delagott.se och gör en anmälan där. 

Felanmälan kan även göras dygnet runt på tfn. 08-55 11 05 00.  

Gäller det fel på hissarna så kontakta S:t Eriks Hiss AB på tfn. 08 522 258 00. 

HJÄRTSTARTARE 

Ni vet väl att vi har en hjärtstartare i korridoren nere i källaren mittemot tvättstugebokningen. Bra att veta OM något skulle inträffa. 

PARKERING PÅ GÅRDEN 

Vi parkerar inte bilar på gården. Det är endast tillåtet att stå korta stunder för i-och urlastning. Detta är inte bara för allas trivsel utan också viktigt att räddningstjänst m.m. kan komma fram om så skulle behövas. 

RENOVERING 

En påminnelse om att respektera tiderna gällande renovering. Dessa trivselregler finner ni på hemsidan samt på anslagstavlan i er port.   

ELDNING I ÖPPNA SPISEN 

En liten påminnelse om när eldning i öppna spisen sker så är det viktigt att alla fönsterventiler är öppna. Kanske även ett fönster eller balkongdörren behöver stå lite på glänt innan brasan har tagit sig. Om detta inte görs blir inte bara din lägenhet ”rökfylld” utan påverkar även luften hos dina grannar. 

GYMMET 

Efter utskicket i oktober gällande gymmet har det blivit en förbättring vilket är glädjande. Hoppas det fortsätter så! Viktigt att tänka på nu när slask-och grussäsongen är här, respektera skogränsen och använd innerskor. Som vanligt; torka av maskinerna efter dig, lägg tillbaka redskapen och glöm inte att stänga fönstren om dom öppnats. 

TVÄTTSTUGORNA 

Vi har nyligen fått nya maskiner i akut-tvättstugan som vi hoppas nyttjas och uppskattas. Det kommer utföras en grovstädning av tvättstugorna onsdag 30 november mellan kl. 07.00 -16.00. Ingen tvättning kan ske under denna tid. Lappar om detta kommer inom kort sättas upp men bra att lägga på minnet redan nu. Som vanlig gäller regeln; lämna tvättstugan i det skick som du önskar finna den i, d.v.s. torka av, torka ur och rensa alla filter efter dig. 

Passar på att önska Er alla en riktig fin Första advent! 

Med vänliga hälsningar Styrelsen 

SpetsbergsNytt oktober 2022

Hej medlemmar

Nu är styrelsen tillbaka sedan en tid efter sommarledighet så nu kommer höstens första SpetsbergsNytt. Vi hoppas att alla medlemmar har haft en skön sommar och njutit av lång ledighet.

Styrelsen förstår att funderingar finns kring el, värme och ränteläge för vår Brf. Styrelsen har gjort bedömningen att inga avgiftshöjningar kommer krävas i dagsläget. Föreningen har fortsatt en god ekonomi. I samband med stambytet togs höjd för framtida elkostnader genom att installera timer i källaren, nya LED-lampor etc. just för att hålla nere elkostnaderna.

Vad gäller ränteläget har föreningen bundna räntor på våra lån och när föreningen genomförde stambytet. Föreningen har gjort det som vi kan för att säkerställa att kostnaderna för föreningen är så bra som det går att förutse.

Gården/ Grillen
Vi kan även denna sommar konstatera att gården använts flitigt det känns bra och bidrar till stor trivsel i föreningen. Vi vill informera att stolar och bord kommer att ställas undan inom några veckor då hösten är i antågande.

Gymmet
Tänk på att:

* Lägga tillbaka maskiner/utrustning tillbaka på plats om man har flyttat på dessa. Ingen kommer att göra det åt dig.

* Papper skall slängas i papperskorgen och inte runt omkring i lokalen. Maskiner rengörs före och efter användning.

* Strängt förbjudet att använda utomhus-sneakers/skor i gymmet oavsett årstid. Det fastnar småsten i skorna som sen går in i maskinerna. Vilket i sin tur skapar dyra reparationskostnader för föreningen. Detta blir ohållbart i framtiden.

Nu hoppas vi att det blir bättre och att alla kan träna i en skön, ordnad och ren miljö.

Tvättstugorna
Mangelrummet är till för samtliga tvättstugor vilket innebär att mangelrummet är ej tillåtet att låsa för egen räkning. Alla medlemmar skall ha tillgång till mangeln. Vidare vill styrelsen påminna om att det är varje medlems ansvar att rengöra tvättstugan efter sig. Tänk på att alltid rengöra filtret i tumlarna när du är klar med din tvättid. Det gäller även för akuten/tvättstuga 1. Det ökar trivseln i tvättstugorna.

Kommande och pågående renoveringar i vår fastighet
Skyddsrumsrenovering port 24 av Skyddsrumspecialisten har påbörjats. Styrelsens skyddsrumsgeneraler är Fredrik Fröstell & Martin Lundin.

Hösthälsningar,
Styrelsen

Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com

SpetsbergsNytt maj 2022

Hej medlem,

Det är redan maj och våren visar sig från sin bästa sida. Nu dröjer det inte länge, innan vi kan njuta av blomningen av våra körsbärsträd! Nu saknas bara lite mer värme, innan grillsäsongen kan komma i gång på riktigt😊.

FÖRENINGSSTÄMMA
Den 11 maj hade vi vår föreningsstämma och denna gång träffades vi åter igen på Hallen Äldreboende. På stämman röstades följande styrelse in:

Yvonne Staaf, ordförande (kvarstår)
Hind Bernhard, ledamot (omval)
Fredrik Fröstell, ledamot (kvarstår)
Martin Lundin, ledamot (kvarstår)
Helena Svensson, ledamot (nyval)
Håkan Magnusson, suppleant (nyval)
Jakob Persson, suppleant (nyval)

Stämman röstade för följande valberedning:
Martin Wickman, sammankallande (nyval)
Marianne Andersson (nyval)
Caroline Emilsson Forsén (nyval)

Slutligen har vi även röstat för ny revisor:
Joakim Häll, ordinarie revisor, BoRevision i Sverige AB (nyval)
Erik Davidsson, revisorssuppleant, BoRevision i Sverige AB (nyval)

BOKNINGSSCHEMA GÅRDEN
Vi har även detta år satt upp ett bokningsschema för gården. Om du ska ha ett större evenemang, kan du boka på det schema som sitter uppsatt på anslagstavlan mittemot tvättstuga 4.

VI HAR INGET GROVSOPRUM

Vi har inte något grovsoprum och det är tråkigt att se att vissa ställer överblivna möbler m.m. i källaren, t.ex. vid pingisrummet. Vi är tacksamma om de som placerat sina saker/möbler där, kan ta bort dem omgående.

SKYDDSRUM
Den 26 april genomförde Skyddsrumsspecialisten en besiktning av de förrådsutrymmen som vid behov ska omvandlas till skyddsrum. De har skickat protokoll vilket visade att vi har en hel del som måste åtgärdas och detta kommer vi att anlita Skyddsrumsspecialisten för att få hjälp med.

Ett nedslag gällde förvaring av det material vi måste ha tillgång till. Ett annat gäller ett förråd i vilket ventilationsrören som ska användas finns. Detta förråd måste vara tillgängligt vilket innebär att det inte får användas som förråd så styrelsen undersöker nu alternativ för den medlem som är drabbad.

Med tanke på ovanstående, rekommenderar vi de medlemmar som har förråd i källaren att gå igenom dessa, om möjligt kanske göra en rensning. Detta för att underlätta om – vilket vi verkligen hoppas att vi ska slippa – men om vi måste riva och tömma förråden för att göra om dem till skyddsrum.

FÖRSVUNNA SOPSET
Återigen har det försvunnit sopset från tvättstugorna. Om det är någon som tillfälligt har lånat med sig dessa, är vi tacksamma om ni kan lämna tillbaka dem.

GÅRDSPARKERING ÄR FÖRBJUDEN
Vi vill återigen påminna om att parkeringsfickan utanför port 24 är till för hantverkare eller liknande eller om man bara ska stå en kortare stund. Det är ofta som bilar står parkerade i flera timmar på detta ställe och vi ber alla respektera detta parkeringsförbud.

SANDLÅDA
Vi har beställt påfyllnad av sand i sandlådan och räknar med att detta görs inom kort.

Det är härligt att se så många barn som leker i sandlådan och på gården. Det har vid tillfällen hittats sand på andra ställen så vi ber alla föräldrar att kolla lite extra så att inte de små ”gödslar” med sand lite här och där😊.

GÅRDEN

Nu har rosorna klippts, rabatterna vid fasaden har fått ny gödsel. Häcken, vilken planterades för två år sedan, kommer (enligt instruktioner) att ansas upptill så förhoppningsvis blir den ännu tätare denna sommar. Även denna sommar har vi en timer ansluten för vattning av häcken.

Förhoppningsvis blir det också en fin sommar, så att många kan grilla och umgås. Vid grillen finns en tunna och vi ber alla respektera att i denna får endast aska slängas, d.v.s. inte tomma grillpåsar, tändvätskeflaskor etc.

HLR-KURS
De medlemmar som anmälde intresse att delta vid en HLR-kurs, har fått information om att denna kommer att hållas den 18 maj, av företaget Menigo, vilka ansvarar för hjärtstartaren.

UPPGE LÄGENHETSNUMMER

När ni kontaktar styrelsen eller Delagott, uppge gärna ert lägenhetsnummer, t.ex. 201101, så blir det enklare för oss att veta vilka ni är. Om ni är osäkra, så står numret på utsidan av er ytterdörr. Kom ihåg att även uppge portnummer, då lägenhetsnumren är desamma i samtliga portar.

ETT STORT TACK
Vill vi skicka till den medlem som har städat hobbyrummet så fint. STORT, STORT tack!

FELANMÄLAN
Det är allas gemensamma ansvar att göra felanmälan, t.ex. vid problem med någon hiss eller en tvättmaskin eller dylikt.

Hisspartner/St Eriks Hiss: 08-522 258 00
Delagott: 08-55 11 05 00 / via hemsidan; delagott.se/felanmalan – fyll i 1111 i fältet portkod


Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
· Föreningsstämma
· Sopsortering

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com

SpetsbergsNytt mars 2022

Hej medlem,

Det sker hemska saker i delar av världen och det är fruktansvärt samtidigt som det är väldigt sorgligt att vi 2022 behöver konstatera att det pågår ett krig i Europa. Ett krig som dessvärre äger rum inte alltför långt bort från vårt eget land.

Med anledning av detta, har några medlemmar hört av sig till styrelsen med frågor om skyddsrum.

Vi vill understryka att det för närvarande inte är aktuellt att iordningsställa våra skyddsrum. Detta görs enbart på initiativ av Sveriges regering.

Som alla känner till har vårt land tack och lov under drygt 200 år varit förskonat från krig och vi får verkligen hoppas att det förblir så. Dock behöver vi se till att vi har en god beredskap, om det värsta skulle inträffa och detta arbetar styrelsen med för närvarande. Det känns nästan overkligt, att vi 2022 ska behöva undersöka vad som gäller avseende skyddsrum.

Vi har varit i kontakt med Solna Kommun för att få mer kunskap om vad som gäller och de hänvisade till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Vi har även deltagit på ett webinar vilket arrangerades av Sveriges Allmännytta och där bl.a. representant från MSB respektive Fastighetsägarna deltog. 

Det som framgick är att detta är oerhört komplext och väldigt omfattande. Det blev ännu tydligare när vi har tittat på MSBs dokument ”Checklista för kontroll av skyddsrum” och ”Handbok för skyddsrum” – det är otroligt mycket att sätta sig in i.

Styrelsen arbetar nu med att ta reda på vad vi behöver göra för att ha så god beredskap som möjligt. Vilka verktyg behövs för att kunna montera ner/riva förråd? Vilken utrustning måste finnas i skyddsutrymmena? Ventilation. Filter. Vatten som ska räcka i tre dygn. Golvbrunnar. Hinkar som ska fungera som toaletter. Skärmväggar. Gummitätning. Och mycket mer.

Enligt lag får inga husdjur följa med in i skyddsrummen.

Vad gäller i vår fastighet
Vi har två skyddsrum i källarplanet vilka idag används som källarförråd/matkällare. I händelse av att dessa behöver göras om till skyddsrum, måste förråden/matkällarna tömmas helt och hållet. Detta innebär att vi, enligt lag, inom 48 timmar måste montera/riva ner förråden, tömma dem på allt, skärmväggar ska sättas upp m.m. Detta Ieder självklart till många frågor; vem ansvarar för detta, hur kommer vi in i alla förråd/matkällare, vart ska sakerna som finns i förråden ta vägen – frågorna är många.

Det som sades på webinaret är att det är allas ansvar att tömma förråden. Skulle någon inte vara hemma, då är det personerna på plats som ansvarar för att tömma förråden. Om detta innebär att lås måste brytas upp, då är det så. Alla kommer att behöva hjälpas åt.

Något som också blev väldigt tydligt under detta webinar är att det inte är så enkelt att få svar på alla frågor och en hel information saknas i dagsläget.

Vi arbetar hårt med att ta reda på fakta, så vi ber alla respektera att vi dagsläget inte kan besvara frågor om detta. Som för de flesta andra, är detta helt nytt för oss och som vi skrev ovan – den information som finns är väldigt omfattande och komplex.

Vi behöver ta fram en pärm med instruktioner som vad som ska finnas, var ska erforderligt material, verktyg m.m. förvaras samt vad som ska göras. Vi ska ta fram checklistor att sätta upp på berörda dörrar.

Så, vi ber om respekt för att detta är något vi aktivt arbetar med att sätta oss in i och att vi gör vårt bästa med att vara så förberedda vi kan bli.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com

SpetsbergsNytt februari 2022

Hej medlem,

Så har vi vänt blad och välkomnat 2022. Ett år som inleddes med ännu fler restriktioner och rekommendationer för att, sedan den 9 februari, ha kunnat återgå lite mer till livet vi kände till och levde, innan pandemin kom. Nu får vi hoppas att detta håller i sig😊.

LÄMNA VENTILERNA ÖPPNA!
Vintertid får vi en del klagomål om att det luktar matos, luktar från eldning i öppna spisar samt att vissa även fått rök i sina lägenheter, utan att själv elda i öppna spisen.

Majoriteten av dessa problem uppstår när medlemmar stänger sina ventiler i fönstren. Det är viktigt att ventilerna hålls öppna – detta för att inte rubba balansen i ventilationen i hela fastigheten. Så, vi ber alla att se till att ventilerna hålls öppna.

GÅRDSPARKERING ÄR FÖRBJUDEN
Vi vill påminna om att parkeringsfickan utanför port 24 är till för hantverkare eller liknande eller om man bara ska stå en kortare stund. Detsamma gäller lastplatsen mellan port 18 och 20. Denna ska inte heller användas som en parkeringsplats. Vid flera tillfällen har några parkerat i timmar och vi ber alla respektera att dessa utrymmen inte är till för parkering. I- och avlastning är tillåten men ej parkering. Det finns många barn som leker och är ute på gården och de ska inte behöva leka bland bilar. Utryckningsfordon måste ha fri passage till samtliga portar.

En ny skylt har nu satts upp vid lastplatsen. Vi ber alla respektera parkeringsförbudet.

FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman kommer att hållas den 11 maj och detta år återigen på Hallen. Vi återkommer med kallelse och övriga dokument men ni kan redan nu boka in detta datum i era kalendrar.

TACK
Ett tack till alla som passade på att slänga skräp i containern och då enbart tillåtet skräp. Därmed slapp vi extra kostnader.

LÄTTNADER I GYMMET
Med tanke på att de flesta restriktioner har försvunnit, kommer vi nu ändra de vi har haft i gymmet. Vi behåller de tider som är avsedda enbart för personer i riskgrupp (måndag förmiddag och torsdag eftermiddag) men tar nu bort restriktionerna om att det endast får vara max fyra personer i gymmet samt kravet på vaccination.

Vi har genomfört lite renovering samt flyttat på några maskiner i gymmet. Det visade sig att i samband med stamrenoveringen skadades en ventilationstrumma i taket och det blev ett stort hål vilket nu har lagats. Detta ledde till att det blev dammigt i gymmet så förra veckan hade vi en extra grundlig städning där.

HJÄRTSTARTARE

Vi har skaffat en hjärtstartare till föreningen och denna sitter uppsatt i källaren, bredvid bokningslistorna till tvättstugorna/torkrummen. Hjärtstartaren hyr vi.

Företaget som ansvarar för hjärtstartaren har även kurser i hantering av denna samt i HLR (Hjärt- och Lungräddning). Vi är tacksamma om ni kan meddela oss om ni är intresserade av att delta på någon av följande kurser (styrelsen kommer att delta på kurs 2):

1. Digital kurs – teoretisk genomgång av hjärtstartare (45 min)
    Kursen genomförs digitalt via Teams, max 40 deltagare

2. HLR-kurs – genomförs på plats hos oss (3 timmar)
    Praktisk HLR-övning på dockor, genomgång av hjärtstartare, max tolv deltagare

Om du är intresserad, skicka ett mail till spetsberget@gmail.com och ange vilken av kurserna du vill delta på. Vi har i dagsläget inga datum, vi återkommer när vi vet hur intresset är. Vi vill ha din intresseanmälan senast 15 mars. Det är först till kvarn som gäller.

UPPGE GÄRNA LÄGENHETSNUMMER

När ni kontaktar styrelsen eller Delagott, uppge gärna ert lägenhetsnummer, t.ex. 201101, så blir det enklare för oss att veta vilka ni är. Om ni är osäkra, så står numret på utsidan av er ytterdörr.

UPPDATERADE TIDER FÖR RENOVERING
Vi ändrar tiderna för renovering under helger till att endast utföras fram till kl. 17:00 på fredag, lördag och söndag. Det har varit en del renovering i huset på sistone och det kan vara skönt för grannarna att slippa höra bankande, borrande, spikande m.m. dessa kvällar, när de flesta är lediga. Så, vi ber alla att respektera de tider som gäller vid renovering.

De nya tiderna gäller fr.o.m. 1 mars.

STÖRANDE LJUD
Det har inkommit klagomål om att medlemmar störs av olika störande ljud såsom skällande hundar i trapphus/inne i lägenheter, barn som hoppar och springer inomhus, hög volym på musik, m.m.

Vår fastighet består av många lägenheter, lokaler samt gym. Det är relativt lyhört, det bor vuxna, barn och husdjur i huset. Detta sammantaget gör att det kommer att låta emellanåt. Självklart är det tillåtet att ha fest ibland – då är det trevligt att informera grannarna, något de flesta också gör. Det vi alla kan göra, är att tänka lite extra på att inte göra något som stör.

KLÄTTERSTÄLLNING/RUTSCHKANA
Som vi tidigare har meddelat, har vi stängt av klätterställningen/rutschkanan på gården. Anledningen är det är ett hål i golvet på ovansidan och detta är så pass stort att en barnfot kan fastna. Vi har gett Delagott i uppdrag att laga detta hål samt att de ska laga sandlådan och även fylla på med ny sand, när det blir lite varmare utomhus.

Vi genomförde i höstas även en besiktning av lekplatsen.

FÖRVARING AV ELCYKLAR    
Styrelsen har gett en medlem tillstånd att tillfälligt förvara sin elcykel i ett barnvagnsrum. Detta gjorde vi då rummet stod helt tomt och i väntan på vår avsikt att erbjuda ett annat alternativ. Vårt förslag är att vi använder f.d. fastighetskontoret/styrelserummet i källaren till detta. Detta rum är försett med lås.

Om ni är intresserade, skicka ett mail till spetsberget@gmail.com. Vi vill ha ert svar senast 15 mars.

FELANMÄLAN
Det är allas gemensamma ansvar att göra felanmälan, t.ex. vid problem med någon hiss eller en tvättmaskin eller dylikt.

Hisspartner/St Eriks Hiss: 08-522 258 00
Delagott: 08-55 11 05 00 / via hemsidan – delagott.se/felanmalan – fyll i 1111 i fältet portkod

Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
· Föreningsstämma / motion
· Sopsortering
· Avtal

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com

SpetsbergsNytt december 2021

Hej medlem,

vi lägger ännu ett turbulent år bakom oss. Ett år som dessvärre återigen dominerats av den pågående pandemin. Men vi kan se tillbaka på några guldkorn också, i vår förening. Pandemin har lett till att många har upptäckt vår fina gård på ett annat sätt än tidigare. Det har varit härligt att se hur flitigt gården har använts; av lekande barn, sällskap som har grillat, studentmottagning, julfirande m.m.

Gården har fått ett uppsving med nya fina blommor och rosorna har blommat som aldrig förr. Den nya häcken, vilken planterades förra sommaren, har blivit väldigt fin och har gett ett härligt skydd.

Under året har vi dessutom genomfört en Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK), radon-mätning samt att garantibesiktningen efter stamrenoveringen är avklarad. Vi har tagit fram en Underhållsplan för de nästkommande 30 åren. Lokalen i port 20 har renoverats och vi har tecknat ett treårsavtal med den nya hyresgästen till en marknadsmässig hyra, vilket kommer ge ett bra bidrag till föreningen. Nya stuprör är monterade där de gamla frös sönder, nu med elslingor inuti från taket ner till marken. Vi har genomfört den efterlängtade cykelrensningen.

Nu hoppas vi att alla vaccinerar sig, att pandemin avtar. Vi hoppas att vi ska få ett fint år tillsammans i vår förening. Att vi får ett år utan oförutsedda problem och utgifter, utan någon kontroll, mätning eller besiktning (ja, man kan ju alltid önska😊!).

NYA RESTRIKTIONER I GYMMET
Med tanke på att spridningen av covid-19 återigen ökar, att fler och fler blir smittade samt att nya restriktioner har införts, kommer nu endast de som är vaccinerade att kunna nyttja vårt gym. Och ja, vi inser att detta blir svårt att kontrollera men vi hoppas att alla respekterar detta – vi tar till denna åtgärd för att skydda så många som möjligt. Så, vi ber alla att visa hänsyn och respekt för varandra – gå endast till gymmet om du är vaccinerad.

BETALA AVGIFTEN I TID
Vi vill uppmana alla medlemmar att betala sin avgift i tid. Om betalning sker mer än tre dagar för sent, då kommer en påminnelseavgift att debiteras. Vi ser att en del medlemmar återkommande betalar upp till tio dagar för sent och då föreningen inte är ett kreditinstitut, ber vi alla respektera de sista inbetalningsdatum som står på avierna. Vi rekommenderar att ni använder autogiro för betalning av avgiften.

CONTAINER ÄR BESTÄLLD     
En container är beställd och kommer att ställas på sedvanlig plats på baksidan av fastigheten, 7–9 januari 2022, ett tillfälle att slänga exempelvis den barrande granen. Under denna helg kan det bli lite svårare att parkera för de som har garage längre in men vi hoppas på överseende. Det är viktigt att ingen slänger elektronik eller miljöfarligt avfall – detta kommer innebära extra och onödiga kostnader för oss medlemmar.

OM DU SKA RENOVERA
En påminnelse om att respektera de tider som gäller vid renovering, för att ta hänsyn till dina grannar. Störande renoveringsarbeten – spikande, borrande, slipande etc – får ej utföras mellan 20:00 och 07:00 på vardagar, och mellan 20:00 och 10:00 på lördag, söndag och helgdagar. Det är inte heller lämpligt att möblera om dessa tider😊.

FELANMÄLAN
Det är allas gemensamma ansvar att göra felanmälan, t.ex. vid problem med någon hiss eller en tvättmaskin eller dylikt.

Hisspartner/St Eriks Hiss: 08-522 258 00
Delagott: 08-55 11 05 00, alternativt via deras hemsida; delagott.se/felanmalan – fyll i 1111 i fältet portkod

Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
· Ekonomi
· Gymmet

Detta är årets sista SpetsbergsNytt och vi vill passa på att önska er alla

God Jul & Gott Nytt År!

Vi hoppas att alla får en fin helg. Kom ihåg att kolla era brandvarnare och att släcka brinnande ljus!

Julhälsningar,
Styrelsen

Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com

SpetsbergsNytt oktober 2021

Hej medlem,

Nu är hösten här och vi i styrelsen har tagit in våra utemöbler och grillar.

PÅMINNELSE: CYKELRENSNING / RENSNING AV BARNVAGNSRUM
En liten påminnelse om den gemensamma cykelrensning vi ska ha nu på lördag, den 16 oktober – vi börjar kl. 10.00. Kom ihåg att märka er cyklar – både de i källaren samt de på gården – senast den 15 oktober. Ej märkta cyklar kommer att omhändertas.

Detsamma gäller de barnvagnar / rullatorer som ska stå kvar i barnvagnsrummen. Övriga saker såsom pulkor, skateboards etc som finns kvar i dessa utrymmen den 16 oktober, kommer att slängas.

FELANMÄLAN
Det är allas gemensamma ansvar d.v.s. det är inte enbart styrelsens ansvar att göra felanmälan, t.ex. vid problem med någon hiss eller en tvättmaskin eller dylikt.

Hisspartner/St Eriks Hiss: 08-522 258 00

Delagott: 08-55 11 05 00, alternativt via deras hemsida; delagott.se/felanmalan – fyll i 1111 i fältet portkod

PARKERING PÅ GÅRDEN
För några veckor sedan fick en ambulans problem när den på natten skulle köra in på gården och någon hade parkerat sin bil mellan port 20 och 22. Detta är mycket allvarligt och vi vill återigen påminna om att parkering inte är tillåten på gården.

LOKALEN PORT 20
Denna lokal är nu nästan färdigrenoverad och den nya hyresgästen flyttar in 1 november. Vi har skrivit ett avtal på tre år och det kommer ge bra intäkter till föreningen.

GYMMET – DÅLIG RESPEKT FÖR STÄDNING
Gymmet är stängt för städning 08.30-10.00 på tisdag morgon, jämna veckor. Det är tråkigt att höra att medlemmar inte respekterar detta, är otrevliga mot den medlem som påtagit sig uppgiften att städa och dessutom kräver att vara i gymmet denna tid. Vi ber alla respektera att tid ges för att städa.

Vi vill även påminna om att gymmet endast är till för medlemmar i föreningen. Alla som använder gymmet ansvarar för att se till att det hålls efter. Lägga tillbaka redskapen där de ska vara, inte slänga snus, papper etc på golvet, torka av redskapen efter användning.

UPPFÖLJNING OVK-KONTROLL
Kökskanalen i port 24, vilken uppvisade ett lågt resultat vid OVK-kontrollen, har filmats och inga fel kunde hittas. Silja Team har återigen varit här och testat att få bättre drag i ventilationen med hjälp av en extra fläkt som de tillfälligt installerade vid ventilationsluckan på piskbalkongen. De filmade även på nytt men kan inte se orsaken till det lägre resultatet. De ska nu fundera vidare på eventuella ytterligare åtgärder.

F.D. STYRELSERUMMET
Det f.d. styrelserummet, innanför källartrappan, står tomt. Rummet är på ca 10-12 kvadratmeter, det finns ett fönster samt låsbar dörr.

Om någon är intresserad av att hyra detta utrymme, skicka ett mail till spetsberget@gmail.com. Hyran är 1 200:-/månad och kommer att debiteras, tillsammans med ordinarie månadsavgift, från Delagott.

GARANTIBESIKTNING STAMRENOVERING
LPT och Rödjare var på plats i september och utförde de ålägganden som de var ansvariga för efter garantibesiktningen från stamrenoveringen, så nu kan vi lägga detta till handlingarna😊.

RÅTTBEKÄMPNING
Saneringsbolaget Nomor, vilka ansvarar för de betongstationer som är utplacerade runt huset, har återigen vittjat dessa och kunde konstatera att samtliga utom en har haft påhälsning. Hannes i styrelsen har vidtagit åtgärder avseende de hål som finns under gräsmattan – råttorna gräver gångar där, de bor inte där – men dessvärre har nu nya hål upptäckts så vi kämpar vidare med att göra gården så ovälkommen som möjlig för dessa ”besökare”.

GÅRDEN
Vattningen av häcken, vilken har gjorts tre gånger/vecka, upphör nu för säsongen. Häcken ser väldigt fin ut och kommer bli ännu finare nästa sommar, när vi får klippa den.

Nya rosenbuskar är inköpta och kommer att planteras inom de närmsta veckorna. Befintliga buskar ska beskäras i vår, vilket är den bästa tiden att göra detta.

KOM IHÅG ATT STÄNGA SPJÄLLET
En påminnelse till alla som har öppen spis – kom ihåg att stänga spjället när ni inte eldar! Detta är viktigt för ventilationen i lägenheten. För er som är nya i föreningen eller inte har eldat tidigare – spjället sitter på ena sidan inne i den öppna spisen.

Här är lite att tänka på vid eldning och nedanstående information hittar ni även på vår hemsida.

Eftersom draget i våra skorstenar är mekaniskt är det viktigt att följa några enkla steg inför eldning:

– Börja med att öppna ett fönster eller balkongdörr så långt bort från den öppna spisen som möjligt i rummet

– Kontrollera att samtliga fönsterventiler är fullt öppna

– Öppna därefter spjället på den öppna spisen för att ”draget” i spisen ska komma i gång

– Testa draget genom att sätta fyr på en bit papper eller dylikt. Försvinner röken och askan/flagor upp i skorstenen?

– När brasan har brunnit ut är det viktigt att stänga spjället


Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
·       Underhållsplan
·       Budget

Bästa hälsningar,
Styrelsen

Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com

SpetsbergsNytt augusti 2021

Hej medlem,

Vilken sommar vi har kunnat njuta av i Sverige, helt fantastiskt! Hoppas alla har haft möjlighet till lite ledighet och att ni haft det fint. Gården har använts flitigt till grillkvällar, födelsedagskalas, studentmottagningar – härligt.

TACK!
Vi vill tacka alla som noggrant har knutit sina avfallspåsar/soppåsar ordentligt. Därmed har vi sluppit de otäcka odörer som kom från soprummen förra sommaren.

FELANMÄLAN
Det är allas gemensamma ansvar att göra felanmälan till Delagott, om man t.ex. upptäcker att en tvättmaskin är trasig, att en dörr inte stängs som den ska etc. Felanmälan kan göras via telefon; 08-55 11 05 00, alternativt via deras hemsida; delagott.se/felanmalan – fyll i 1111 i fältet portkod. Denna information finns uppsatt i samtliga tvättstugor samt på anslagstavlorna i källaren.

LOKALEN PORT 20
Styrelsen har beslutat att vi ska renovera lokalen i port 20 för att på nytt hyra ut den som kontor. Det blir för föreningen en intäkt och detta under lång period. Den mäklare vi har varit i kontakt med har informerat att det finns stort intresse av denna typ av lokal för denna typ av verksamhet. Vi har anlitat byggare samt målare och arbetet påbörjas 6 september.

UPPFÖLJNING OVK-KONTROLL
Den 6 september sker en uppföljning av OVK-kontrollen i port 24, där lägenheterna 01 uppvisade ett för lågt resultat avseende ventilationen i kökskanalen. Vi återkommer när vi vet vad som eventuellt behöver att åtgärdas.

ÄNNU EN CYKEL HAR STULITS
Dessvärre har ytterligare en medlem blivit av med sin cykel, vilken stod i källaren. Återigen har ingen åverkan gjorts på någon källardörr utan nyckel har använts.

Som vi tidigare har informerat, har styrelsen fått in två offerter gällande ”blipp-system” men kostnaden för ett sådant är hög och vi behöver ta in fler offerter och titta mer på detta, innan vi eventuellt kan ta något beslut.

CYKELRENSNING / RENSNING AV BARNVAGNSRUM
Vi, tillsammans med alla berörda medlemmar, kommer att genomföra en cykelrensning lördagen den 16 oktober och den avser både cyklar som står i källaren samt på gården. Innan dess kommer samtliga att få etiketter för att märka upp sin/sina cyklar och detta måste vara gjort senast den 15 oktober. I samband med cykelrensningen kommer vi även att lyfta ut alla märkta cyklar på gården och spola av dem. Vi ber alla med cyklar att hjälpa till denna dag, det är inte enbart styrelsen som ska göra detta😊.

Vi kommer vid samma tillfälle även att rensa barnvagnsrummen från sådant som inte ska stå där; ej använda barnvagnar, cyklar, pulkor, snowracers etc. Märk upp de barnvagnar som används och som ska stå kvar. Om ni har något annat där som inte ska vara kvar, ber vi er ta hand om det.

GARANTIBESIKTNING STAMRENOVERING
Vi har varit i kontakt med entreprenören LP,T vilka är ansvariga för att åtgärda vissa saker efter stamrenoveringen. LPT har nu kontakt med elektrikerfirman Rödjare, som också har en del saker att åtgärda, och vi inväntar besked om datum då båda företagen kan komma, så att det blir smidigare för berörda medlemmar. Så snart vi har fått besked, återkommer vi om datum.

KROSSAT GLAS
Det har vid några tillfällen upptäckts krossat glas på baksidan av huset, vid garagen. Vi vet inte vem som gjort detta men ber alla vara uppmärksamma så att ni inte skadar er själva eller kör på glas med bilen.

OVÄLKOMMEN ”GÄST”
Under hösten 2020 hade vi vid några tillfällen en uteliggare som sov i port 20, i trapphuset på plan nio. Detta har skett på nytt och vi påminner vad som ska göras om detta sker. Styrelsen har tidigare varit i kontakt med Polisen, vilka ansvarar för att avhysa personer. Om och när detta sker, då ska Polisen kontaktas eftersom detta anses vara ett brott. Ring 114 114 men där kan väntetiden ibland vara längre och i så fall kan även 112 användas.

KODLÄSARE
Det problem som vi har haft med två av våra kodläsare vid entrédörrarna är nu åtgärdat och de fungerar åter som de ska.


Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:
·  Ekonomi/lån
.  Garage/parkeringsplatser


Bästa hälsningar,
Styrelsen

Mail till föreningen/styrelsen: spetsberget@gmail.com