Spetsbergsnytt Augusti 2020

Hej medlem,

Vi hoppas att alla har fått njuta lite av det fina vädret denna sommar trots rådande omständigheter.

Här kommer lite information från styrelsen.

HISS: Hissrenoveringarna har startat och kommer fortlöpa under hösten. Så här långt går allt enligt planerna. Information har satts upp vid varje ingång. Vi förstår att detta kan medföra lite krångel och hoppas att vi alla kan hjälpas åt med de som behöver bärhjälp upp för trapporna.

PARKERING påminnelse!: Det är förbjudet att parkera på gården. I samband med hissrenoveringen så är det extra viktigt att det inte sker parkering på gården. Lilla fickan vid port 24 kommer användas för material och transporter måste kunna köra in och ut ur gården.

POSTEN: Vi har informerat Porstnord om pågående hissrenovering och de har fått en nyckel så att post kan levereras.

SOPOR: Det har nog inte undgått någon att det har luktat mycket starkt av soporna i källaren. Vi brukar få lite lukt i samband med höga temperaturer men i år har det varit riktigt illa. Vi vill påminna om vikten av att knyta ordentligt varje påse, att man använder riktiga soppåsar, och att de inte är proppfulla till den grad att de går sönder när de landar.

SKRÄP: Någon/några har lagt skräp utanför föreningens kontor i källare 24. Vi har inget grovsoprum i huset och det ligger i varje enskilds ansvar att forsla bort eget skräp till återvinningscentralen. Vi ber de som lagt sitt skräp där att ordna detta så fort som möjligt.

STÖRNINGAR: Det har kommit till styrelsens kännedom att det har varit högljutt under nätter och tidiga morgnar hos vissa medlemmar. Vi ber alla att ta till sig ordningsreglerna som gäller i vårt hus för en fortsatt bra grannsämja.

CYKELRENSNING: Som nämnts tidigare kommer vi att genomföra en cykelrensning under hösten. Vi avvaktar dock att hissrenoveringarna blir klara, enligt planerna mitten oktober. Därefter återkommer vi med information och en detaljerad plan för genomförandet. Cykelrensningen avser cyklar i samtliga utrymmen, cykelrum, ute på gården och cyklar i barnvagnsrum.

GÅRDEN: Under våren och sommaren har det odlats grönsaker som medlemmar har hjälpts åt att plantera och vattna. På grund av rådande omständigheter så uteblir en planerad skördefest. Vi vill betona att det är fritt fram att skörda hur mycket man vill. Malin kan intyga att tomaterna är väldigt goda! Samma grupp som planterade kommer under hösten ta på sig att fylla upp med rosenbuskar utanför port 24. Om någon vill vara med så kontakta styrelsen.

COMHEM: Påminnelse! ComHem stänger ner de analoga Tv-kanalerna 8 september. De som innehar någorlunda moderna mottagare (med stöd för DVB-C) behöver bara ändra inställningarna i TV-apparaten. Har man inte detta behöver man en digitalbox för att kunna se de digitala kanalerna. Kontakta Comhem för mer info.

DELAGOTT: Påminnelse! Ännu saknas medlemmar i registret hos Delagott. Delagott är nu aktiva som fastighetsförvaltare. De som registrerat sin epost-adress (godkänt vår Personuppgiftspolicy) via vår hemsida kommer att få inloggningsuppgifter till “mina sidor” hos Delagott. Spetsbergsnytt och annan information från föreningen skickas också enbart till registrerade medlemmar. Möjligheter till E-faktura finns för de medlemmar som önskar.

OACCEPTABELT: En av våra medlemmar har vid flera tillfällen fått ägg / tomater inkastade på sin altan. Detta är självklart ett fullständigt oacceptabelt beteende och vi är tacksamma om vi alla kan hjälpas åt att hålla ögonen öppna för vilka det är som gör detta. Styrelsen överväger även andra åtgärder för att komma tillrätta med detta problem.

Punkter, utöver de fasta, som togs upp/följs upp under senaste styrelsemötet:
· Extra föreningsstämma
. Hissrenoveringar
· Lokaler
. Källare
· Gården

TA HAND OM ER!
HÄLSNINGAR FRÅN STYRELSEN

Renovering av hissar

I samband med stamrenoveringen för tre år sedan, fick våra hissar slita hårt. Vi har haft en del driftstopp sedan dess och har därför låtit göra en besiktning av hissarna. Denna har resulterat i att vi har beslutat att renovera våra hissar.

Vi har med hjälp av en konsult gjort en upphandling och företaget Hisspartner kommer att genomföra denna renovering. Med tanke på rådande Corana-virus, fick vi först i förra veckan besked om att de delar som behövs kan levereras enligt tidplan – dessa produceras i Italien.

Arbetet kommer att påbörjas vecka 34 och förväntas att ta 2 x 4 veckor. Det kommer att bli några veckor när det blir lite mer omständligt för de som använder hissarna men vi har försökt planera för att det ska bli så enkelt som möjligt. Därav kommer vi att renovera hissarna i port 20 + 24 samtidigt – detta för att medlemmarna i dessa portar som behöver använda hissarna, då kan använda hissarna i portarna 18 + 22, åka till våning åtta och sedan gå över vinden för att sedan ta trapporna ner till önskad våning, för att undvika att behöva gå uppför trapporna. På motsvarande sätt renoveras därefter hissarna i port 18 + 22.

Vi förstår att detta kommer att bli lite av en utmaning men vi har försökt att planera så att det ska bli så smidigt som möjligt för alla. Vår ursprungliga tanke var att renoveringen skulle genomföras under sommarperioden, då många är bortresta, men detta satte Corana-viruset stopp för då Italien som bekant har haft ”lock down”.

Vi återkommer med mer information innan renoveringen påbörjas.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Spetsbergsnytt Maj 2020

Hej medlem,

Här kommer lite information från styrelsen.

STÄMMA: Årsstämman kommer att äga rum torsdagen den 25 juni. Vi återkommer om plats och säkerhetsåtgärder kring detta.

HISSAR: Hissarna har medfört höga kostnader i underhåll under de senaste åren. Förhandlingarna om hissrenovering är nu klara. Beroende på rådande omständigheter och om leveranser kan hållas så förväntas renoveringen starta vecka 32 med Port 20 och 24.

TV: ComHem kommer fr.o.m 6 september att övergå till digitala sändningar av samtliga TV-kanaler. I samband med detta kommer analoga sändningar att upphöra. Har man en äldre TV-mottagare och/eller saknar digitalbox behöver man en sådan för att kunna se på TV. En digitalbox kan beställas via ComHem men det går lika bra att använda en digitalbox från vilken leverantör som helst.

RÖKLUKT: Det har uppmärksammats att vissa medlemmar ibland känner störande röklukt när någon eldar i sin öppna spis. För att ventilationen i fastigheten ska fungera optimalt är det viktigt att spaltventilerna (i fönstren) är öppna och inte igensatta. I lägenheter försedda med eldstäder är det viktigt spjällen hålls stängda när det inte eldas.

GYM: Det har kommit in signaler till styrelsen att obehöriga har haft tillträde i gymmet. Vi påminner om att varje bricka är personlig och får ej ges till någon utanför föreningen. Det innebär även att det inte är tillåtet att ta med sig vänner när ni själva tränar. Tiderna för gymmet förblir som senast aviserat: Vardagar 07.00 -11.00 endast för medlemmar som tillhör riskgruppen. Gymmet kommer hållas stängt för städning varannan tisdag (jämna veckor) 08.30-10.00.

CYKELRENSNING: Många cyklar har stått trasiga/orörda väldigt länge i cykelrum, barnvaktsrum och ute på gården. Vi kommer därför att genomföra en cykelrensning med start i slutet av augusti. Vi återkommer lite senare med information om hur detta kommer att genomföras.

GÅRDEN: Vi tycker alla det är tråkigt med gården just nu men det var ett nödvändigt ont, att klippa ner buskarna. Vi tittar på alternativa och temporära lösningar för att skydda gården från gatan.

DELAGOTT: Påminnelse! Ännu saknas medlemmar i registret hos Delagott. Delagott är nu aktiva som fastighetsförvaltare. De som registrerat sin epost-adress (godkänt vår Personuppgiftspolicy) via vår hemsida kommer att få inloggningsuppgifter till “mina sidor” hos Delagott. Spetsbergsnytt och annan information från föreningen skickas också enbart till registrerade medlemmar. Möjligheter till E-faktura finns för de medlemmar som önskar.

Punkter, utöver de fasta, som togs upp/följs upp under senaste styrelsemötet:
· Årsstämman
. Hissrenoveringar
· Gymmet
· Garantibesiktning
. Radonmätning
· Trädgården

TA HAND OM ER!
HÄLSNINGAR FRÅN STYRELSEN

Spetsbergsnytt Mars 2020

Hej medlem,

Här kommer lite information från styrelsen.

Vi hoppas alla håller sig friska under rådande omständigheter. Vi är en förening och självklart kan vi vara flera som hjälps åt. Om du är i riskgruppen och inte har någon som hjälper till med handling eller annat så hör av dig till styrelsen.

Styrelsen har beslutat att vardagar mellan 10.00 och 12.00 skall endast personer som ingår i riskgrupper kunna få tillgång till gymmet. Vi ber därför övriga medlemmar respektera detta tills vidare.

Det är nu ytterst viktigt att vi hjälps åt med att var och en tar sitt ansvar, städar och håller rent både i gymmet och tvättstugorna. Tvätta gärna händerna en gång för mycket även när ni passerat port, hiss och handtag .

Lite övriga punkter:

MOTIONER TILL STYRELSEN: Nu har sista datumet för att lämna in motioner passerat.

RADONMÄTNING: Radonmätningen fortlöper och snart kommer vi kontakta berörda lägenheter för insamling.

GYM: Hantlarna som fick fötter har lämnats tillbaka och det är vi alla glada för.

RASTNING AV HUND: Det har framkommit klagomål om att det luktar hundpiss vid portarna. Det är inte tillåtet att rasta hundar på gården eller en sista kiss vid portarna. Vi har ett ganska stort grönområde precis bakom huset.

DELAGOTT: Påminnelse! Ännu saknas medlemmar i registret hos Delagott. Delagott är nu aktiva som fastighetsförvaltare. De som registrerat sin epost-adress (godkänt vår Personuppgiftspolicy) via vår hemsida kommer att få inloggningsuppgifter till “mina sidor” hos Delagott. Spetsbergsnytt och annan information från föreningen skickas också enbart till registrerade medlemmar. Möjligheter till E-faktura finns för de medlemmar som önskar.

Punkter, utöver de fasta, som togs upp/följs upp under senaste styrelsemötet:

· Rökkanaler & sotning

. Hissrenoveringar

· 2:a handsuthyrningar

· Avtal och garantier

. Lokaler

· Underhållsplan

· Städning

· gymmet

· fastighetsförvaltning

TA HAND OM ER !

HÄLSNINGAR FRÅN STYRELSEN

Spetsbergsnytt Februari 2020

Hej medlem,

Här kommer lite information från styrelsen.

MOTIONER TILL STYRELSEN: Årstämman börjar närma sig och sista dagen för att lämna in motioner är 28 februari 2020. Dessa skall skickas till spetsberget@gmail.com. En mall för motioner finns att ladda ner från vår hemsida, http://spetsberget.se/for-medlemmar/stadgar/

RADONMÄTNING: Radonmätningen har påbörjats i fastigheten och vi återkommer om ett par månader med resultatet.

GYM: Stöld av hantlar från gymmet. 2 st 5 kilos och 2 st 10 kilos har stulits från vårt gemensamma gym. Tillgreppet gjordes troligtvis under julafton eller dagen före. Det är väldigt tråkigt att sådant sker och känslan av att det finns en tjuv med tillgång till många delar av fastigheten är inte den bästa. Det är även trist för de medlemmar som använder gymmet, att utrustning stjäls.

PARKERING PÅ GÅRDEN: Under julledigheterna har flera bilar stått parkerade över ett dygn på gården. Vi påminner om att det är förbjudetatt parkera på gården och att varje medlem har ansvar för att besökande också respekterar detta. Detsamma gäller gräsmattan bakom huset.

DELAGOTT: Delagott är nu aktiva som fastighetsförvaltare och en underhållsplan kommer läggas upp under februari. De som registrerat sin epost-adress (godkänt vår Personuppgiftspolicy) via vår hemsida kommer att få inloggningsuppgifter till “mina sidor” hos Delagott. Spetsbergsnytt och annan information från föreningen skickas också enbart till registrerade medlemmar. Möjligheter till E-faktura för månadsavgifterna finns för de medlemmar som önskar.

SOTNING: Vid sotningen upptäcktes en eldstad, kanske fler, där spjället stod öppet vid ankomst. Det är viktigt att spjällen hålls stängda när det inte eldas. Öppna spjäll påverkar bl.a. ventilationen i fastigheten negativt.

Punkter, utöver de fasta, som togs upp/följs upp under senaste styrelsemötet:

· Rökkanaler & sotning

· 2:a handsuthyrningar

· Takunderhåll

· Avtal och garantier

· Underhållsplan

· Radonmätning

· Städning

· Gymmet

· Fastighetsförvaltning

Vänliga hälsningar från Styrelsen

Spetsbergsnytt December 2019

Nu är julen och ledigheter nära men innan vi lämnar 2019 bakom oss kommer lite information från styrelsen. Vi börjar med lite tråkigheter. Det har förekommit lappar med grova rasistiska budskap i delar av huset. Om du känner dig hotad eller otrygg kontakta polisen.

RADONMÄTNING: En radonmätning kommer utföras med start i januari . Mätningen görs efter en viss spridning i huset därav urvalet av lägenheter. Berörda medlemmar kommer snart bli kontaktade med vidare instruktioner och information. Denna mätning görs på uppdrag av Solna Kommun.

ENERGIDEKLARATION: Den är nu genomförd och vi kan glädjas med ett mycket bra resultat med tanke på husets ålder. Energiklass C.

GYM: Det är härligt att se att gymmet används flitigt av våra medlemmar. Vi vill dock påminna om att det är eget ansvar som gäller. Det är förbjudet för barn att klättra på maskinerna då det kan uppstå olyckor samt att man ser till att inte störa/vara i vägen för andra medlemmar som tränar samtidigt.

Styrlesen vill gärna se en eller två medlemmar som gymansvariga mot ett arvode. Vi ser helst att det är någon som tränar regelbundet och kan ställa upp med följande:

Kontinuerlig tillsyn för allas trevnad, se till att gymmet hålls städat, att trivselregler respekteras, att maskinerna servas som de ska enligt avtal, ta emot felanmälan, följer upp reparationer och serviceavtal, inköp, tömma soppor, fyller på med papper, se till att fönster är stängda, osv. Om du är intresserad kontakta spetsberget@gmail.com senast 15 januari.

TVÄTTSTUGAN: Vi vill gärna påminna om tvättstugans regler för att undvika onödig irritation. Bokad tid faller om den inte påbörjas efter 30 minuter. Håll rent i filtrarna och golv samt maskinfack.

PINGISRUMMET:Härlig att se det är uppskattat och används av flera i huset. Dock behövs här en påminnelse för allas trevnad: föräldrar ansvarar för egna barn och ungdomar som vistas i pingisrummet. Det har tyvärr förekommit matrester som styrelsen har fått ”ta hand om” .

Punkter, utöver de fasta, som togs upp/följs upp under senaste styrelsemötet:

· Rökkanaler & sotning

· 2:a handsuthyrningar

· Takunderhåll

· Avtal och garantier

· Underhållsplan

· Radonmätning

· Energideklaration

· Gymmet

· Fastighetsförvaltning

En riktig fridfull Helg och Gott Nytt År önskar samtliga i styrelsen.

Spetsbergsnytt Juni 2019

Stämman gick av stapeln den 16 maj 2019 kl 19.00. Närvarande medlemmar 34/93. Protokoll utdelad till samtliga lägenheter.

Vi vill ännu en gång ge en extra eloge till valberedningen för gediget arbete och samtidigt passa på att påminna om att en bostadsrättsförening bygger på en gemensam investering av dess medlemmar.

Ny Styrelse har tillsatts:

Patrik Säker, ordförande
Hind Bernard, ledamot
Ylwa Lindevall, ledamot
Susanne Engvall, ledamot
Jerry Carlsson, ledamot

Lars Hegethorn, suppleant
Martin Wickman, suppleant.

Påminnelser:

INBROTT: Vi har nu inom ett år drabbats av flera inbrott i källaren. Vi vill påminna om att portdörrar måste hållas stängda och att alla hjälps åt att vara vaksamma med suspekta individer i eller utanför byggnaden.

SOPNEDKAST: Soptanken i port 24 här ännu en gång drabbats av stopp och kunde inte tömmas. Orsaken var att någon medlem slängde i rester av balkonggolv i trä (!?). Sopnedkastet är till för hushållsavfall som knyts ordentligt i en påse. Allt annat får ej kastas i sopnedkastet. Detta stopp förorsakde onödiga kostnader för föreningen. Dessa pengar kan vi använda på bättre sätt.

BREDBAND: Nya medlemmar kontaktar själva Telenor för att aktivera det gemensamma bredbandet.

GÅRDEN: Fimpar och snus ska inte slängas på marken eller från balkonger, visa hänsyn till miljön samt de många småbarn som leker i vår gård.

TVÄTTSTUGOR: Det är ytterst viktigt att göra rent efter sig i tvättstugorna, sopa, rengöra alla filter samt torka efter sig.

Eventuell felanmälan ska självmant göras direkt till Cemi efter upptäckt, skriv gärna en lapp om att det är felanmält .

Styrelsen håller på med beställningar av delar för det som är trasigt.

Kvarglömd tvätt kommer fortsättningsvis lämnas över till Emmaus varannan vecka.

Ett extra Torkskåp finns i lilla mangelrumet för medlemmar som endast önskar torkning. Övriga bokas i samband med tvättid.

 

Punkter som togs upp/följs upp under senaste styrelsemötet:

 • Rökkanaler & sotning
 • Brandlarm
 • Hissar
 • Lokaler
 • Kommunikation
 • Råttbekämpning på baksidan av huset
 • Gymmet
 • Tvättstugorna
 • Takläckan
 • Återställande av trädgård
 • Portkodslås & huvudnycklar.
 • Överlämning av fastighetsskötsel.

Vi önskar alla medlemmar en mycket skön sommar

Inbrott i källaren

Hej alla.

Den 4/7 hade vi besök av en inbrottstjuv. Han blev som tur var påkommen mitt i gärningen av en boende. Han har lyckats tagit sig in i källaren och in i förråden. En del förrådd har blivit öppnade och det saknas säkerligen en del saker.

Viktigt att all ser över sina utrymmen ordentligt snarast och kontrollerar om det varit någon åverkan eller om det saknas något.

Om något hänt med ens förråd så gör man själv en polisanmälan.

Vi i styrelsen kommer att se över ett cylinderbyte för de allmänna utrymmen och det kommer mest troligt att ske inom snar framtid.

Det är viktigt när vi vistas i de allmänna utrymmen hålla uppmärksamhet på att dörrar är stängda och låsta samt om det rör sig människor som ni inte känner igen.

Vi måste alla hjälpas åt att ha uppsikt och ta ansvar för att kontrollera allt som inte verkar vara som det ska.

Välkomna med fler frågor till styrelsen.

Ha en fortsatt bra sommar.

//styrelsen

Föreningsstämma och frågestund

Hej på er

Inför stämman så tänkte vi i styrelsen att försöka besvara en del frågor som ni kanske har gällande framförallt stambytet.

Värme i badrum och element i hall

Då ledningarna var så dåliga och behövde rivas så beslutades det att inte belasta föreningen ekonomiskt med att dra nya ledningar och nya element i hall, utan att i stället installera elektrisk handdukstork som värmekälla i badrummet.

Återställning vid skador

Vid upphandlingen beslutade föreningen på att följa lika principen. Detta betyder att skador på tex vägg eller tak åtgärdas och målas med standard vit. En del av oss har därför behövt måla om sina väggar och tak. Detta var dock ett beslut som behövdes för att begränsa kostnaden för entreprenaden och för oss medlemmar i slutänden.

Garage

Garage kommer inte längre ha vatten eller avloppsbrunn. Detta beror på att nya miljöregler ställer krav på filtrering av brunnar. En hög kostnad för ombyggnadsarbete bedömdes kunna belasta medlemmarna. Tyvärr för de som hyr garage, blir standarden något lägre, men samtidigt undviks en av avgiften för hyra av garagen.

Tvättstugor

Det kommer att finnas 4 st tvättstugor i framtiden, en akut och tre vanliga, bokningsbara. Den akuta tvättstugan har enbart torkskåp och de vanliga har torkrum. Grovtvätt kommer att finnas i akuten. Det kommer finnas tvättställ i samtliga tvättstugor, men tyvärr har dessa inte hunnit installeras ännu.

Det har varit mycket strul med tvättstugorna under stambytet. Vi beklagar verkligen detta och tackar för visat tålamod, men nu ser vi fram emot att ha nya fina tvättstugor som är i full drift inom kort.

Ommålning av trapphus

Vi har bestämt oss för en leverantör och arbetet med att ommålningen kommer påbörjas efter semestrarna.

Gym

Gymmet kommer att bli kvar, men drivas i egen regi. Så det kommer enbart vara medlemmar i föreningen som kan bruka gymmet. Renovering och ombyggnation kommer att ske snart, så vi kommer då ha ett bättre och finare gym. Avgiften är ännu inte bestämd. Mer information om detta kommer, men tills vidare går det att använda gymmet om man har erlagt avgift sedan tidigare.

Bredband

Bredbandsbolaget har nu gått ihop med telenor och vi har därför telenor som bredbandsleverantör. Priser ska inte påverkas och är man kund till bredbansbolaget eller telenor sedan tidigare kan man höra av sig till telenor för att höra vad de har för erbjudanden just nu.

Hissar

Hissarna har tagit mycket stryk under stambytet. Men alla hissar är nu renoverade och ska fungera bättre än vanligt. Beklagar att hissarna stängdes av med kort varsel och eventuella problem detta medfört. Tyvärr blev det väldigt bråttom att få hissarna åtgärdade då de inte var godkända efter kontroll. Men som sagt, nu har vi fungerande och godkända hissar igen.

Gården

Området som har blivit skadat kommer att åtgärdas, men det kommer att dröja innan vi har en fin gräsmatta igen. Det kommer införskaffas nya möbler till uteplatsen och staketet kommer att byggas upp igen. Målet är att det ska bli så trevligt som möjligt där på gården.

Miljöprojekt

Styrelsen har börjat kolla på möjligheten att bygga parkeringsplatser på baksidan.

Stambytet i stort

Projektet har gått bra, självklart har det varit små problem längs vägen, men i stort har det rullat på bra. Lite extra kostnader har det blivit då vissa saker behövde åtgärdas som inte var planerat och budgeterat för, t.ex. hissar, eluppvärmning på taket och en del elarbeten som behövde åtgärdas akut. Fördelen är att vi nu har ett hus som är förberett för framtiden när det kommer till el, och vi kommer spara mycket pengar i det långa loppet på många av investeringarna.

En del boenden har blivit mer drabbade än andra och det är självklart beklagligt. Men tyvärr händer det saker som inte går att planera för i så här stora projekt.

Stämman och frågestunden

Vi förstår att ni har många frågor och funderingar, det är självklart. Men styrelsen vill påminna om att stämman är ett möte som har en stadgeenlig dagordning. Efter stämman kommer det finnas tid för mer utförlig information om stambytet i allmänhet. Särskilda och personliga frågor kommer inte att behandlas under detta forum. Har man en fråga om något som hänt en själv under stambytet, ber vi er vänligen men bestämt att vända er direkt till LPT eller separat till styrelsen då enskilda fall kommer inte att diskuteras vid mötet.

Styrelsen kommer att vara hård på denna punkt. Detta gör vi för att alla ska få samma information gällande stambytet. Hoppas på förståelse och respekt för detta beslut.

 

Det finns säkert mängder med frågor kvar, känner man att det saknas eller behövs mer information är man välkommen att höra av sig direkt till styrelsen via de vanliga kanalerna.

Väl mött

Styrelsen.

Spetsbergsnytt

Hej.

Hoppas allt är bra med er och att ni njuter av att våren är på ingång. 
Först vill vi i styrelsen tacka för ert tålamod när det kommer till stambytet. Det har varit ett test för alla men nu är det verkligen inte mycket kvar. 
Detta spetsbergsnytt kommer att försöka behandla de frågor som många verkar ha. 

Stambyte

Projekt stambyte börjar komma till sitt slut, tidsplanen kommer att hålla, några har blivit mer drabbade än andra och det är beklagligt. Men samtidigt har stambytet gått över förväntan. Och ännu en gång, ett tack för samarbete och tålamod. Många har kanske frågor eller funderingar som berör ens lägenhet, som eventuellt inte tas upp i spetsbergsnytt eller tal och info. Det bästa är att i första hand höra av sig direkt till LPT. Skulle det inte lösas är man välkommen att höra av sig till styrelsen.

Renovering trapphus.

Styrelsen har beslutat att renovera trapphus, i form av ommålning och annat arbete. Arbetet är igång och offerter har inkommit, nu är det bara att hitta det bästa alternativet. Tidsplan för detta arbete kommer så fort vi har ett beslut.

Hissar.

Samtliga hissar kommer att renoveras, som ni säkert redan vet så har hissarna tagit mycket stryk i samband med stambytet. Styrelsen har beslutat att renovera befintliga hissar i första skedet, detta för att få väl fungerande hissar i första skedet, som kommer att fungerar ett par år till, men också för att inte anstränga ekonomin mer. Nya hissar kommer att behövas så småningom, men med denna insats är det inte längre akut.

Arbetet med hissar kommer att påbörjas vecka 18, torsdag 3:e maj och fredag 4:e maj kommer hiss i trapp 22 att påbörjas, arbetet betyder tyvärr att hissen inte kommer att vara i bruk under dessa dagar. Renoveringen fortsätter sedan i de övriga trapphusen under vecka 19. Viktigt att förstå att arbetet med respektive hiss kommer att ta två dagar och hissen kommer att vara avstängd under denna tid. Se information som kommer att sättas upp i respektive trapphus under snar framtid.

Årsstämma.

Årets stämma kommer att ta plats på torsdag den 24:e maj kl 19:00. Plats kommer att vara hallens äldreboende, där vi brukar vara. Agendan kommer att vara genomgång av året som varit med resultat och övrigt som vanligt, med en avslutande frågestund angående stambytet. Kallelse kommer att skickas ut snart med årsresultatet. Viktigt att tänka på att stämman börjar kl 19 och vill man vara med på frågestund gällande stambytet så måste man gå på själva stämman. Hoppas på förståelse för detta.

Gym.

Styrelsen har beslutat om att behålla och renovera gymmet. Tidsplan för detta är ännu inte spikad, men vi återkommer så fort vi har ett besked.

 

Är det något annat ni funderar över är ni som vanligt välkomna att höra av er till oss.
Önskar er en skön början på våren och att vi ses den 24:e.

Med vänlig hälsning
Styrelsen.